Gløggtur til Rørbæk Sø og Gudenåens og Skjernåens kilder m.m.
                      30. nov.-1. dec. 2019

Omkring starten af december skal vi da have en gløgg- og æbleskivetur i det fri!
Turen finder sted i området ved Rørbæk Sø samt Skjernåens og Gudenåens kilder. Et smukt stykke af Hærvejen går også gennem området. Vi har booket Kovtrupgårds store shelterplads natten mellem lørdag og søndag. Pladsen har 3 store shelters samt bålplads og skovlokum. Den ligger i en gammel grusgrav, hvor jeg tænker, at der er lidt afskærmning for vinden. Link til pladsens beskrivelse: http://udinaturen.dk/facilitet/Koutrupgård-Shelterplads/2251

Turens program:

Lørdag:
Vi mødes kl. 11 på P-pladsen ved Hærvejen lige overfor Lindbjergvej – og lidt syd for vejen til Kovtrupgård Naturcenter. Link til p-pladsen: http://udinaturen.dk/facilitet/P-plads-ved-Hærvejen/2296
(Shelterpladsen ligger tæt derved; men den skal forlades af en anden gruppe, før vi overtager den ud på eftermddagen). Fra p-pladsen går vi en 15-16 km lang rundtur rundt om Rørbæk Sø. Turen går både i skov, hede, på enge og på åbne græsbevoksede overdrevsbakker og passerer også flere småsøer, så det er en smuk tur i meget varieret natur. Når vi er tilbage sidst på eftermiddagen, kan vi overtage shelterpladsen og flytte vort grej de 3-400 m fra p-pladsen til shelterpladsen. Herefter varmes der gløgg og æbleskiver på trangiaer eller evt. tilsvarende.
Bagefter forbereder vi et glødebål, som der skal kunne laves mad på! Tanken er, at vi hver især laver nogle små foliepakker med kød og grøntsager samt bagekartofler, som hhv. steges og bages på bålet.

Jeg er åben for idéer til, hvad der kan ske på en aften med lidt juleoptakt på en shelterplads!

Søndag:
Når vi har ryddet op efter os på shelterpladsen og har ordnet evt. kørselskorrespondance, vandrer vi en tur på ca. 14 km. Først går vi til Skjernåens og Gudensåens kilder, der ligger ganske tæt på hinanden i samme lille område, men løber i hver sin retning. Herefter følger vi mærket rute langs det første spæde stykke af Gudenåen til Tørring. Vi slutter turen ved Tørring Rutebilstation, hvorfra, man enten kan tage bus eller benytte aftalt kørselskorrespondance tilbage til bilerne på p-pladsen ved Hærvejen.


Mødested og tid: P-plads på Hærvejen overfor Lindbjergvej lørdag d. 30. nov. kl. 11.


Medbring: Personligt udstyr til en weekend med vandring og shelterovernatning samt evt. fælles udstyr efter aftale.

Forplejning på turen:
Jeg regner med fælles indkøb af gløgg, æbleskiver samt kød og grøntsager til foliemad lørdag aften samt til tørret brændsel m.v.. Morgenmad samt forplejning på vandreturene forestår den enkelte selv, lige som man også selv sørger for drikkevarer ud over gløgg. Der vil selvfølgelig blive opkrævet et beløb til dækning af fælles udgifter. Jeg tænker selvfølgelig, at alle også bidrager praktisk med at få lørdag aften til at fungere.

Faciliteter på lejrpladsen:
Der er 3 store shelters, hvor der ifølge Naturstyrelsen er plads til mellem 25 og 30 personer; men der må ikke sættes telte op! Der er ingen borde- bænkesæt, så vi skal gøre os det bekvemt på anden vis. Der er bålplads og et skovlokum. Der er ikke garanti for brænde på pladsen, og der må ikke samles brændsel i de tilgrænsende private skove. Men jeg tænker også, at det er en fordel med købt tørret brændsel, når vi skal have et godt glødebål til at virke – i forhold til muligt vejrlig!

Hvis man ankommer fredag aften, kan man overnatte på den lille lejrplads, der ligger på modsat side af Kovtrupgård, ca 1½ fra den plads, vi har booket. På denne plads er der 1 shelter, og der må teltes!

Offentlig transport:
Bus 215 (Vejle-Silkeborg) passerer på hovedvej A13, hvor man kan stå af ved Nortvigsvej og derfra vandre godt et par km ad Hærvejen til mødestedet. Samme buslinie kan tages fra Tørring Rutebilstation, når man skal hjem. Søg samlet rejseplan på www.rejseplanen.dk.


Tilmelding: Der anbefales tilmelding i lidt god tid af hensyn til fælles indkøb m.v..Tilbage til overblikket på Tursækkens hovedside.

Copyright © All Rights Reserved