Årsmøde 2020          
                                                                                                                             18.-20. september 2020


Mød medlemmerne og sæt dit præg på Tursækken!


Tursækken blev oprettet d. 29. august 2019. Og på denne tid er det et år siden, den først afviklede tur fandt sted, nemlig bæverturen til Klosterhede Plantage. Siden har der været afviklet et antal ture; men meget planlægning foregår online. Nu, et år senere, er det passende at lave et træf, hvor vi mødes i det fysiske rum, hilser på hinanden og evt. lufter idéer og tanker. Hvordan fungerer Tursækken. Er der forslag til forbedringer? Skal vi være en forening/klub – eller skal vi fortsætte som en uformel gruppe? Tanken er også at afholde et planlægningsmøde, hvor medlemmerne kan byde ind med ture for det kommende år! Det er jo medlemmerne, der skaber turkalenderen!


Ud over dette skal vi selvfølgelig også vandre nogle skønne ture i fællesskab i den storslåede natur her på Harrild Hede og omgivende plantager. Den valgte ramme er lejrpladsen ved Harrild Hede Naturcenter på Brande-egnen i Midtjylland. Pladsen består af 5 store shelters samt en teltplads med plads til masser af telte. Shelterne er booket til os.


Et par hundrede meter fra lejrpladsen ligger naturcenteret, hvor der foruden toiletfaciliteter med koldt og varmt vand også er et stort halvtag, hvorunder det er muligt at samles i tilfælde af dårligt vejr. Her er der også borde- bænkesæt m.v. Og der er udstillinger om hedens natur og historie og om hedepleje m.v.. Helt tæt på løber også den idylliske genslyngede Holtum Å, der er en del af Skjernå-systemet. Der er bevokset med træer lige omkring lejrpladsen og naturcenteret. Ellers ligger den store Harrild Hede samt den endnu større Nørlund Plantage tæt på.


Jeg håber, at se så mange medlemmer som muligt ved årsmødet. Og at dette kan blive en årlig tradition. Målet er selvfølgelig at involvere medlemmerne og skabe en følelse af medejerskab i forhold til Tursækken.Du er også velkommen, selv om du evt. ikke kan være med hele weekenden.


PROGRAM FOR TUREN/WEEKENDEN:

Fredag aften: Vi mødes i løbet af aftenen, etablerer lejren og hyggesnakker. Der kan teltes eller overnattes i shelter.


Lørdag: Fra kl. 9.30 tager vi ud på dagstur over Harrild Hede og videre op i Nørlund Plantage, der også indbefatter flere store hedestrækninger. Ruten er p.t. ikke nøje fastlagt, men kan blive på 20-25 km. Evt. kan vi dele os i 2 grupper, der går forskellige etaper.

Omkring kl. 18 lægges der op til fælles bålmad på lejrpladsen.

MØDER LØRDAG AFTEN:
Efter spisning er der IDÉMØDE, hvor Jens orienterer om Tursækken, hvordan den fungerer, og hvordan det første år er gået. Derefter er der åbent for forslag. Der kan luftes tanker og evt. debatteres!
Efter en kaffe-kage-pause fortsætter vi med PLANLÆGNINGSMØDE, hvor vi måned for måned gennemgår kalenderen for det kommende år: Hvem byder ind med hvilke ture hvornår? (har du turforslag, men ikke mod på at arrangere turen, foreslå den alligevel, så kan en anden/andre måske byde ind på at arrangere turen!). På den måde skaber vi skelettet til det kommende års turkalender! Der vil selvfølgelig stadig kunne bydes ind med ture senere! Ideen i Tursækken er, at det er medlemmerne, der i fællesskab skaber turkalenderen!
Der vil blive taget referat. Og skitse for det kommende års ture vil blive lagt ud i Tursækken!

(Hvis du er forhindret i deltagelse i årsmødet, er du velkommen til at sende dine turforslag til undertegnede eller bringe dem gennem en anden, som møder op!)


Søndag: Kl. 9.30 lægger vi ud på den sydlige rundtur, der nok vil være noget kortere end lørdagsturen. Forbi den genskabte levada (overrislingsanlæg, hvor vand føres over åen) og over hederne Brande Harrild, Lille Harrild og Mellem Harrild. Turen er ikke fastlagt, men kan forventes at blive på mellem 10 og 15 km.UDDELEGERING AF OPGAVER:


1. Der er allerede en person, som har tilbudt at stå for bålmaden lørdag aften! Tusind tak til Eva Kristensen! Jeg tænker, at Eva selvfølgelig trækker på andres hjælp!
Der ud over vil jeg gerne kontaktes af personer, der kunne tænke sig at forestå følgende!
2. En ordstyrer. (måske 2, idet én kan stå for idémødet og en anden for planlægningsmødet).
3. En referent.
4. En planchemand, der vil stå for det praktiske med at få turkalenderen op i stort format på en planche, der kan skrives på, synligt for alle. (måske én, der kan fragte nogle plader på en trailer).
5. Jeg vil også gerne høre fra personer, der vil bidrage med at bage kage.


PRIS: Der vil på turen blive opkrævet et beløb til dækning af fælles udgifter, herunder til bålmad og brændsel m.v. samt til booking af lejrpladsen – den er ikke gratis!


MØDETID OG -STED: Lejrpladsen ved Harrild Hede Naturcenter (https://udinaturen.dk/shelter/6240?scId=1303) i løbet af fredag aften d. 18. september.


OFFENTLIG TRANSPORT: Er du afhængig af offentlig transport, angiv ved tilmelding, hvornår du kan være ved Brande Station, Ejstrupholm ved hallen eller evt.  ved Nr. Snede Rutebilstation; så organiserer vi en opsamling et af de steder.


MEDBRING: Sovepose, evt. telt og alt andet til en weekendtur i det fri, herunder mad til hele turen undtagen lørdag aften, hvor der er fælles bålmad. Den enkelte sørger også selv for drikkelse.


Tilmelding online i Facebookgruppen Tursækken eller ved tilmelding til nyhedsbrev. Skriv email for tilmelding til nyhedsbrev.
Tilbage til overblikket på Tursækkens hovedside.


Copyright © All Rights Reserved