Årsmøde 2021 – hytten Holmeåborg v. Tofterup, Sydjylland 
                                     24.-26. sept. 2021


Ifølge oprindelig plan skulle årsmødet finde sted på Sydfyn i tilknytning til et sommerhus. P.g.a. pladshensyn er denne plan ændret, så årsmødet i stedet finder sted i tilknytning til hytten Holmeåborg, Holmeåborg (holmeaaborg.dk) der ligger ved Tofterup mellem Grindsted og Varde i det sydvestlige Jylland. Som navnet antyder ligger hytten tæt ved Holme Å og dermed Holme-Å-stien, der er den centrale del af Kyst-til-kyststien mellem Vejle og Blåvand. Der er også andre gode vandrestier i området, der betegnes som Holme Å Naturpark og omfatter flere plantager, søer, hede, krat og sumpe m.v.

Hytten har 25 sovepladser i køjesenge indendørs, og der er desuden plads til et stort antal telte udendørs. Der er opholdsrum, service og faciliteter til 30 personer.

Mød medlemmerne!

Tursækken er nu 2 år gammel, idet første tur fandt sted sidste weekend i september 2019. Første årsmøde fandt sted i september 2020, og i september 2021 er det derfor tid til andet årsmøde. På årsmødet laver vi en opsamling om, hvordan det går i Tursækken, tager evt. emner op til drøftelse og laver sammen skelettet til det kommende års turkalender. Derfor vil vi gerne se flest mulige af Tursækkens medlemmer ved denne lejlighed. (Pladshensyn kan dog give en begrænsning, hvis mange!) Selve mødet finder sted lørdag aften.

Der ud over skal der selvfølgelig vandres nogle flotte ture på Holme Å stien og i de omgivende plantager i Holme Å Naturpark. Herunder måske Klelund Plantage, der er kendt for bl.a. et antal udsatte vildsvin m.v. i en slags rewilding projekt, Klelund Dyrehave, hvor nu også nogle ulve skal have indfundet sig.

Tanken er, at vi mødes fredag i løbet af aftenen og starter på turene lørdag morgen. Man kan selvfølgelig også møde tidligt lørdag morgen, hvis det passer bedre. Eller først møde til aften.

Deltagere står for egen forplejning på det meste af turen undtagen lørdag aften, hvor der planlægges fælles mad til hele gruppen.

PROGRAM FOR TUREN/WEEKENDEN:

Fredag aften: Vi mødes i løbet af aftenen, etablerer lejren og hyggesnakker. En evt. præsentationsrunde. Mange har været på tur sammen nu; men der er også mange, som ikke har. Der kan teltes ude eller overnattes i hytten.

Lørdag: Fra kl. 9.30 tager vi ud på dagstur på Holme Å stien og finder alternativ rute tilbage gennem bl.a. Baldersbæk Plantage. Evt. Klelund Plantage. Forvent en tur på ca. 20 km. Evt. deler vi os i grupper, der går forskellige distancer.
Omkring kl. 18 lægges der op til fælles mad.


MØDER LØRDAG AFTEN:

Efter spisning er der IDÉMØDE, hvor Jens orienterer om Tursækken og hvordan det går lige nu. Derefter er der åbent for forslag. Der kan luftes tanker og evt. debatteres!
Efter en kaffe-kage-pause fortsætter vi med PLANLÆGNINGSMØDE, hvor vi måned for måned gennemgår kalenderen for det kommende år: Hvem byder ind med hvilke ture hvornår? (har du turforslag, men ikke mod på at arrangere turen, foreslå den alligevel, så kan en anden/andre måske byde ind på at arrangere turen!). På den måde skaber vi skelettet til det kommende års turkalender! Der vil selvfølgelig stadig kunne bydes ind med ture senere! Ideen i Tursækken er, at det er medlemmerne, der i fællesskab skaber turkalenderen!
Der vil blive taget referat. Og skitse for det kommende års ture vil blive lagt ud i Tursækken!

(Hvis du er forhindret i deltagelse i årsmødet, er du velkommen til at sende dine turforslag til undertegnede eller bringe dem gennem en anden, som møder op – gerne med angivelse af ca. tidsrum, hvor turen tænkes gennemført!)


Søndag: Kl. ca. 9.30 – eller efter morgenmad og oprydning (rengøring betaler vi dog et obligatorisk beløb for) – tager vi ud på dagens tur, denne gang nok til Faldhøje Hede og Ansager Ådal, der ligger lidt nordligere. Forvent, at vi går en tur på ca. 10-15 km. Herefter tager vi hver til sit.


UDDELEGERING AF OPGAVER:
1. Der planlægges fælles mad lørdag aften, og det er tænkt, at alle bidrager!
Vi søger dog én, evt. to personer, der i samarbejde med Liselotte Nielsen vil forestå fælles indkøb samt organisering af fælles madlavning.
Der ud over vil jeg gerne kontaktes af personer, der kunne tænke sig at forestå følgende!
2. En ordstyrer. (måske 2, idet én kan stå for idémødet og en anden for planlægningsmødet).
3. En referent.
4. Jeg vil også gerne høre fra personer, der vil bidrage med at bage kage.


VEJLEDENDE PRIS pr. deltager: Ca. 200 kr +/- til dækning af hytteleje, strøm/varme, fælles mad, brændsel m.v.  Max. pris dog 225 kr. Pengene vil blive opkrævet i løbet af weekenden.

MØDETID OG -STED:
Fredag aften på Holmeåborg, Holmeåvej 2, Hesselho, 7200 Grindsted.
Hvis man møder lørdag morgen, begynder vandreturen kl. 9.30.


OFFENTLIG TRANSPORT:  Muligt men svært. Det anbefales at lave kørselsaftale.


MEDBRING: Sovepose, lagen hvis du sover indendørs (et krav i hyttens reglement), ellers telt, mad til hele turen undtagen lørdag aften, hvor der er fælles mad. Den enkelte sørger også selv for drikkelse.


Tilmelding online i Facebookgruppen Tursækken eller ved tilmelding til nyhedsbrev. Skriv email for tilmelding til nyhedsbrev.


Tilbage til overblikket i Tursækken.