Frøslev og Bommerlund Plantager                                                      19.21. juni 2020                                              

Her er en tur i et geologisk meget spændende område. Det var her at isen fra den sidste istid, standsede for 22.000 år siden og det har skabt et særpræget landskab med fauna og dyreliv man ikke finder mange steder i Danmark.
Også kulturelt kan turen byde ind. Især Frøslevlejren som vi går igennem indeholder meget historie. Men her i 100-året for genforeningen skal vi da ikke glemme Svinehegnet.

Turen starter, hvor også Gendarmstien starter (eller stopper) men istedet for at gå mod øst så går vi mod vest. Helt præcist i krydset Haraldsdalvej og Nørregade i Padborg lige ved viadukten.
Turen er sat til start kl. 16.10, så dem der tager toget har 15 min. til at finde vej fra togstationen.

Turen byder ikke på de store udfordringer rent højdemetermæssigt. kun om søndagen vil der være lidt bakket.

Deltagerantal max. 12. Søde og rare hunde er også velkomne. Der er et enkelt sted hvor hunde ikke er velkomne. Se under beskrivelsen.

Pris: Gratis + Egen forplejning på turen + egne rejseudgifter

Begge overnatninger er i telt. tag udstyr med til primitiv overnatning.

Læs vejrudsigten og tag noget fornuftigt tøj på og med.

Fodtøjet bør vælges alt efter nedbørsmængden i ugen op til og på turen.

Tag mad med til 2 x morgenmad, 2 x frokost og 2 x aftensmad (+ snacks naturligvis).

Fredag (7 km): Vi går mod vest igennem lidt af Padborg til vi når grænsen til Tyskland og svinehegnet som vi følger et stykke vej til vi bliver ført over den sønderjyske motorvej og ind i den sydlige del af Frøslev plantage. Kun et par km inde støder vi på den første overnatningsplads ved Bossens Sten, som er en stor plads inde i skoven. Der er desværre ingen toilet og vand, så det vil være smartest at have det ordnet inden start.
http://udinaturen.dk/facilitet/Frøslev-Plantage--ved-Bossens-Sten/1335
Det er dog en hyggelig plads og der er mulighed for at alle kan sidde om bålet og hyggesnakke aftenen ud (se turbilledet øverst)

Lørdag (25 km): Vi starter ud med at gå langs med svinehegnet i den sydlige ende af plantagen, til vi støder på Frøslev mose. En Højmose der er højnet til naturreservat. Her kan der ses mange sjældne fugle og planter. Bl.a. skulle det være muligt at se traner. Desværre må hunde ikke komme ind i området, men det finder vi nok en løsning på når vi kommer så vidt.
Herefter går vi mod nord og ind i plantagen igen for at se de forskellige geologiske fænomener som klimp, moser og polde og ikke mindst Frøslevlejren som vi når midtvejs igennem plantagen.
Vi tager ud af plantagen i den nordligste ende og skal forcere noget asfalt til vi går ind i Bommerlund Plantage. Man kan her se det flade og sandede landskab som er et levn fra den sidste istid.
I plantagen finder der uberørt skov, masser af dyr og Paradiset (højmose). Desuden findes der den eneste mindesten, jeg kender, for en kro. Her lå den navnkundige Bommerlunder Kro, lige efter den gamle stenbro over Gejl Å og hvis snaps man højtidigt besynger i hele Sønderjylland.
Kun et par hundrede meter efter finder vi teltpladsen for natten; http://udinaturen.dk/facilitet/Bommerlund-Plantage--Gejlå-Bro/1507
En god plads med både vand og toilet.
Mon ikke vi får en hyggelig aften her også?

Søndag (12 km): Nu er vi kommet på Hærvejen. Den vil vi stort set følge til vi når Gendarmstien ved den tyske grænse. undervejs vil vil vi gå igennem Lyreskoven som er en nyplantet skov påbegyndt i sommeren 2014. Vi kommer nu til et område der var dækket af isen og derfor vil vi gå rundt i et bakket terræn langs med Gendarmstien til vi når vores udgangspunkt i Padborg.

Ring evt. for oplysninger på tlf. 20 70 03 84

Rådfør dig med turleder eller andre, hvis du er i tvivl om, hvad du skal pakke!

Med venlig hilsen

Henrik Brøndum


Tilmelding online i Facebookgruppen Tursækken eller ved tilmelding til nyhedsbrev. Skriv email for tilmelding til nyhedsbrev.Tilbage til overblikket på Tursækkens hovedside.


.

Copyright © All Rights Reserved