Kort- og Kompastur Silkeborgskovene                                                              16.-18. april 2021


Max. 8 deltagere.Turen er tænkt som et kursus for dig, der gerne vil lære at bruge kort og kompas på en tur i fjeld, skov eller anden form for terræn. Der vil blive instrueret i den grundlæggende kortforståelse, som er væsentlig, såvel for udbyttet af papirkort som digitale kort. Der vil også blive instrueret i brug af kompasset i kombination med kort.

I mindre omfang vil der også være fokus på de digitale muligheder, herunder især Viewranger, som jeg selv kender bedst.

 

På turen indgår 2 teltpladser, hvor vi flytter os fra den ene til den anden. Distance ca. 12-16 km pr. dag på turen. Da vi alle er med til at lave ruten, kan dette ikke angives mere præcist. Første nat bliver ved Jenskærpladsen i Silkeborg Vesterskov. Anden nat bliver på lejrpladsen Østre Gåsekær ved Borresø i Sønderskoven. Vi laver en rundtur, så vi sidst på søndagen ender ved Kærhuset igen, hvor vi startede fredag aften.

 

Stort set hele området, som vi kommer til at færdes i, består af skov og er ret kuperet. Det meste er statsskov, og der vil være lejlighed til f.eks. at afstikke en kompaskurs og følge denne! De mange og store bakker giver god lejlighed til at lære at aflæse højdekurverne på kortet og omsætte dette til det sete i terrænet – eller modsat. Området er nærmest pædagogisk skabt til formålet.

 

Deltagerne får lejlighed til på skift at tage føringen, når de er klar. Og på visse strækninger vil vi måske skilles ad og følge to eller flere veje til at givent punkt.

 

Da turen vil indbefatte en del individuel instruktion, sætter jeg et max. på 8 deltagere. Det skulle sikre det bedste udbytte for den enkelte.


Turleder sørger for kort til alle. Til gengæld bedes man medbringe kompas, hvis man har et. Ellers klarer vi os med dem, vi har.

 

Vi starter fredag aften med lidt teori på lejrpladsen og de nære omgivelser - derfor foreslås et lidt tidligt mødetidspunkt.
I tilfælde af regn sætter vi en presenning op.

 

MØDESTED- OG TID: Teltpladsen ved Jenskær i Silkeborg Vesterskov fredag aften mellem kl. 16 og 17. Vesterskov, Jenskær pladsen | udinaturen.dk. Der kan parkeres på P-pladsen ved Kærhuset, Gjessøvej 49, 8600 Silkeborg, hvorfra der er ca. 1100 m at gå ind til teltpladsen ad en god sti/skovvej gennem en dyb dal. Til sidst drejes skarpt til venstre op til en lille hylde i bakken.
Link til P-pladsen: Vesterskov, p-plads ved Kærhus | udinaturen.dk

 

MEDBRING: Alt til en telttur i april. Medbring kompas, hvis du har et. Turleder sørger for kort til alle.

 

PRIS: Egen forplejning samt rejseudgifter.
Turleder sørger for kortmateriale til deltagerne til meget billige penge.

 

OFFENTLIG TRANSPORT: Bybus 10 mellem Silkeborg og Gjessø kører forbi Kærhuset, hvor der dog ikke er officielt stop før Gjessø, så det anbefales at lave kørselsaftale fra Silkeborg Station, hvis man rejser med offentligt. Jeg koordinerer gerne.


Tilmelding online i Facebookgruppen Tursækken eller ved tilmelding til nyhedsbrev. Skriv email for tilmelding til nyhedsbrev.


Tilbage til overblikket i Tursækken.