Nationalpark Thy Nord - Hanstedreservatet
                                                   13.-15. august. 2021


Max. 10 deltagere.

Hanstedreservatet udgør den nordligste del af Nationalpark Thy. Og i dobbelt forstand må denne store klithede nok betegnes som toppen af Nationalpark Thy – idet der her er helt særlige naturmæssige kvaliteter! Må man færdes i et reservat? Det må man delvist, idet ca. 2/3 af reservatet er åbent for færdsel til fods de 8½ af årets måneder, som ligger uden for fuglenes ynglesæson. Der er dog ingen gennemgående stier eller veje, så vi skal selv navigere gennem området i stejle klitter og våde lavninger. Jeg må pointere, at hunde ikke må medtages i reservatet – desuden sætter jeg en begrænsning på 10 deltagere. Turen starter i Vandet, Nystrup og Vilsbøl Klitplantager og går også uden om søerne Vandet Sø og Nors Sø.

Fodtøj, der kan holde vand ude anbefales.

TUREN DAG FOR DAG:

Vi mødes fredag aften på lejrpladsen i Vandet Klitplantage, lidt syd for Vandet Sø. Der findes parkeringsmulighed ca. 800 m øst for pladsen ved indkørsel til Tandlægens Vej fra Vandetvej.

Lørdag går vi vest om Vandet Sø gennem de nævnte klitplantager. Efter Vilsbøl Plantage fortsætter vi ad et langt smalt traktorspor, som ender blindt inde midt i Hanstedreservatet, der er en stor åben klithede – i mange år Danmarks største samlede fredning. Herefter kravler vi op på nogle høje klitter, Risbjerge, hvor der er stort udsyn ud over reservatet i alle retninger. Vi fortsætter uden for vej og sti og op og ned ad klitter nogle km til en stor fyrretræsbevoksning, Gråkær Sande, som vi går nord om og derefter fortsætter i østlig retning, til vi rammer Brunbjerg Skrænt i det nordvestlige hjørne af Tved Klitplantage. Har slår vi lejr på lejrpladsen ved Sårup, hvor vi har booket et stort nyt luksusshelter til hele gruppen. Aftenen igennem har vi let adgang til udkigspost ved skrænten, hvor der ofte er gode chancer for kronvildt m.m.. Dagsetape ca. 17-18 km


Søndag går vi igen ned ad Brunbjerg Skrænt og går i sydlig retning langs reservatets østlige grænse. Det meste af vejen er vi nu omgivet af træer i Tved Klitplantage; men glimtvis får vi udsyn fra de høje bakker over reservatet og de klitsøer, som udgør dets kerne. Et højdepunkt på dagens etape er udsigtspunktet Isbjerg, som nås lidt før Nors Sø. Vi fortsætter langs østbredden af Nors Sø gennem nogle indhegninger med heste – og stenter mellem indhegningerne. Fra sydkanten af søen følger nogle få km landevej og lidt dyrket land, inden vi igen når Vandet Sø, hvor vi er tilbage ved bilerne. Dagsetape igen ca. 17-18 km.


MØDESTED OG -TID: Lejrpladsen i Vandet Klitplantage. Vandet Klitplantage | udinaturen.dk.

Vi mødes bare i løbet af aftenen, efterhånden som vi kan være fremme. Vandreturene starter lørdag morgen kl. 9.
Parkering på p-pladsen ved Vandetvej/Tandlægens Vej. 800 m herfra til pladsen.


PRIS: Egne rejseudgifter og mad på turen.


OFFENTLIG TRANSPORT: Der er desværre skåret kraftigt ned på busruterne i Thy. Men der kan bestilles plustur (flextrafik i kombination med bus og/eller togrejse) via rejseplanen.dk.

Tilmelding online i Facebookgruppen Tursækken eller ved tilmelding til nyhedsbrev. Skriv email for tilmelding til nyhedsbrev.


Tilbage til overblikket i Tursækken.