Delorme Inreach – et bud på sikkerheden i øde fjeldområder.


(Jeg gør lige opmærksom på, at Delorme i løbet af 2016 er blevet overtaget af Garmin-koncernen, og at de nyere versioner af produktet derfor hedder Garmin Inreach! Garmin Inreach forhandles desuden nu i Danmark, bl.a. hos Spejdersport).


Ved færdsel i øde fjeldområder i de nordiske lande, på Grønland eller andre steder i verden, hvor hjælpen kan være langt borte, såfremt uheldet er ude, bør man altid færdes med omtanke.  Dette gælder også i den nye tid, hvor der trods alt findes forskellige satellit-kommunikationsmidler, hvormed hjælp kan tilkaldes, og kontakten også kan holdes til civilisationen, selv når man er langt uden for mobilmasternes rækkevidde!


Jeg har tidligere haft en spot, som havde en SOS-knap, som man bare kunne trykke på for at sende et nødkald til en instans i Texas, som derefter kontakter det nationale beredskab i det land, man nu befinder sig i. Teknikken virker. Ulempen er, at spotten er en envejskommunikation, som ikke indebærer mulighed for at præcisere problemets karakter eller omfang og dermed, hvor meget/lidt en evt. redningsaktion bør indbefatte. Redningsaktioner langt fra alfarvej er bekostelige. Og da det er let at trykke på SOS-knappen, har dette hos myndigheder i givne lande, f.eks. hos politiet i Sverige, haft den konsekvens, at et opkald fra en spot ikke opfattes som et regulært nødkald og derfor ikke pr. automatik udløser en redningsaktion! Det andet problem er, at afsenderen af nødkaldet ikke får et feed back på, om vedkommende kan regne med, at hjælp er på vej!

Spotten er derfor en falsk tryghed, som jeg nu ikke anbefaler ved færdsel i fjeldet!Der findes to alternativer:


Lejet satellittelefon:

Den mulighed kan være realistisk, hvis man er nogle stykker, der lejer en sådan i fællesskab på en tur, som f.eks. kunne finde sted i et afsides område i Grønland. I 2009 var jeg selv på en tur i Østgrønland, hvor vi var 5 om dele udgiften til en lejet satellittelefon i en måned a kr 2500 hos http://www.polaris-as.dk/rent/. Denne enhed var lidt tung i oppakningen; men dette er jo givet et felt, som der sker udvikling inden for.Delorme Inreach:

Hvis man er på fjeldet en gang, måske to gange årligt i måske 14 dage til en måned ad gangen, findes der et betydeligt billigere alternativ til en tovejs-kommunikations-løsning via satellit, nemlig Delorme Inreach. Med inreachen kan man ikke tale, men derimod skrive beskeder i felten som SMS eller email. Man indskriver ønskede kontakter til pårørende eller andre på inreachen inden afrejse. Inreachen har også en SOS-knap; men til forskel fra spotten, vil et tryk på SOS-knappen i første omgang udløse kommunikation med GEOS i Texas vedr. problemets karakter. GEOS vil herefter evt. kontakte lokal redningstjeneste med specifikke informationer .


Alternativt har jeg selv valgt også at indkode kontakt til lokal redningstjeneste på enheden – fordelagtigt for kommunikationen, hvis det er i Grønland eller et skandinavisk land p.g.a. sproget. Privat helikoptertjeneste vil også kunne indkodes. Det sidste som en taxi-ordning til brug i en situation, som måske ikke direkte er en nødsituation, men hvor en afslutning alligevel kunne ønskes – kan jo forekomme!

På en grønlandstur sommeren 2016 valgte jeg også at indkode en lokal kontakt, der om aktuelt ville kunne rykke ud med en båd, idet der kunne sejles til et par steder på ruten. En betydeligt mindre omfattende løsning, end et regulært nødkald ville være.


Delorme Inreach benytter Irridium Satellit netværket, som skal være det bedste eksisterende satellitnetværk. Irridium dækker over stort set hele jorden, vist nok med undtagelse af nogle mindre områder omkring polerne.Oprettelse af abonnement på tjenesten med indskrivning af personlige oplysninger m.v. samt ajourføring af kontakter på enheden sker via hjemmesiden, https://explore.delorme.com/Account/LogOn. Efter indskrivning af oplysninger til enheden samt betaling af abonnement m.v. kobles enheden til computeren via en ledning, hvorigennem oplysninger overføres, og enheden aktiveres. Denne proces kaldes, at inreachen ”synces”. Enheden skal altid synces inden en given rejse, hvor enheden ønskes at kunne bruges. Efter rejsen deaktiveres enheden igen, hvorefter ny syncning finder sted. Det midlertidige gebyr er herefter ophævet, så der kun betales for den periode, hvor man har haft brug for enheden, typisk en måned ad gangen. Når enheden er deaktiveret, kan den ikke bruges! Der ud over betales et årligt abonnement for at være tilknyttet ordningen. Dette abonnement indbefatter også en forsikring for en evt. udrykning.Løbende udgifter: Det årlige abonnement for at være tilknyttet ordningen er 24,95 US-dollars, altså knap 170 danske kroner. Gebyret pr. måned, hvor inreachen er aktiveret er 17,95 US-dollars (indbefatter 20 beskeder så vidt jeg husker) – altså ca. 120 danske kroner. Altså i alt ca. 290 danske kroner pr. år, indbefattende en måneds aktivering. Der kan tilkøbes en track-funktion, som kræver et yderligere beløb.Køb af enheden: Kan ske hos https://www.globaltelesat.co.uk/. Min enhed kostede i 2015 228 britiske pund, hvilket på daværende tidspunkt svarede til 2300 danske kroner. Dette inkluderede forsendelse og gebyrer. Levering skete et par dage efter bestilling – forbløffende hurtigt!Inreachens vægt: Enheden vejer ca. 250 g.Praktisk vedr. brug af enheden. 


Satellitkontakt: Når man med sin inreach sender eller tjekker beskeder, skal man sørge for, at der fri adgang til himlen for at kunne opnå satellitkontakt. Høje træer, klipper eller bygninger vil kunne hæmme satellitkontakten. Jeg mangler endnu erfaring med, om evt. skydække eller uklart vejr vil kunne være en hindring for kontakt, idet der kun har været klart vejr, når jeg hidtil har brugt den. Skal dog sige, at den spot, som jeg tidligere brugte, også virkede i gråvejr. Inreachen kan indstilles til at tjekke beskeder med bestemte intervaller, f.eks. hvert 20. minut (som er grundindstillingen), men kan også indstilles til at gøre det hvert 2. minut. Det er dog også muligt bare at vælge ”Tjek nu!”, hvilket jeg oftest selv har brugt, idet jeg normalt bare tænder enheden en gang imellem med en dags eller to's mellemrum for at tjekke eller sende beskeder. En indikatorlampe til venstre over displayet blinker normalt rødt ind til der er etableret satellitkontakt. Derefter vil den lyse grønt, hvilket dog næppe ses i skarpt sollys. Det markeres med pile på skærmen, når enheden tjekker beskeder, lige som det også markeres, når der er indgået en besked – og ligeledes, når besked er afsendt. Modtagelse af besked markeres også med en svag bib-lyd.


Strømforbrug: Inreachen lades op i en stikkontakt. Når min inreach har været ladet op med strøm hjemmefra har jeg haft mere end rigeligt strøm til en hel rejse!


Om at sende og modtage emails og SMS-beskeder: Efter anskaffelse af enheden sendte jeg en del testbeskeder. Alle emails og SMS’er afsendt fra min inreach nåede modtagerne. Alle retur-emails blev også modtaget. Derimod modtog jeg kun ca. halvdelen af returbeskederne via SMS. Jeg nåede derfor til konklusionen, at emails er den mest sikre kommunikation og har derfor holdt mig til kun at sende emails . Jeg har konfronteret Delorme med dette resultat. Delorme erkender problemet, som de skriver skyldes de enkelte teleselskaber rundt om i verden – de anbefaler derfor også, at email benyttes som standard-kommunikation.


På grønlandsturen sommeren 2016 sendte jeg flere emails til pårørende derhjemme og modtog også flere retur-emails den modsatte vej. Alt har fungeret!


Det er en lidt tungere proces at skrive beskeder på en inreach frem for på en mobiltelefon! Og der kan maximalt skrives 160 tegn pr. besked. Så beskederne bliver ret kortfattede. Processen med at skrive er dog ikke værre, end at man kan vænne sig til det. Alternativt, hvis dette er for tungt, kan man også vælge at sende korte præfabrikerede beskeder, som er formuleret på explorersiden inden afrejse, f.eks. om at rejsen går efter planen eller lignende. Der kan formuleres 3 præfabrikerede beskeder. Personligt har jeg kun benyttet at formulere beskederne i felten.


Den email, som en pårørende modtager fra en inreach, ligner ikke helt normale emails. Emailen indeholder et Google-kort, som viser positionen, hvorfra beskeden er afsendt. Selve beskeden står i et hjørne af dette Google-kort, og under beskeden findes der en knap, som kan benyttes, hvis modtageren vil sende en returbesked. Det virker altså ikke at besvare emailen ved at benytte den sædvanlige besvarknap i en email. Der er gjort opmærksom på dette med engelsk tekst. En SMS modtaget fra en inreach besvares på samme måde som andre SMS-beskeder.


En inreach har en emailadresse, som dog kun kan benyttes, hvis der skrives fra en anden inreach. Så hvis en pårørende skal kunne skrive til indehaveren af enheden fra mobil eller PC, evt. ipad, kræver det at vedkommende gemmer en besked fra inreachen i sit system for at kunne benytte denne til at sende en returbesked. Det vil derfor være en god idé at sende en besked fra inreachen til sine pårørende inden afrejse og kort instruere dem i dette!


Display: Inreachens display kan undertiden været lidt svær at læse, hvis der er skarpt sollys. Det hjælper at gå ind i indstillinger og skærpe lysstyrken på displayet.


I tilfælde af, at SOS-knappen benyttes, vil der jo opstå en kommunikation med GEOS i Texas. Da denne kommunikation jo vil foregå på engelsk, vil jeg anbefale, at man på sin tur medbringer en ordliste over diverse sygdomsudtryk på engelsk for at lette kommunikationen. Den liste, jeg medbringer er lamineret, så den tåler vejr og vind. Jeg bringer min engelske ordliste her neden for.


Aktivering af SOS-knappen: Knappen er låst med en låseknap på sin venstre side. Låseknappen skal skubbes til venstre, før SOS-knappen kan udløses. Derefter skal SOS-knappen holdes nede i 3 sekunder, hvorefter der vises en tekstbesked på skærmen, hvori man bedes bekræfte, at man er i en nødsituation (med enterknappen til højre for piletasten) eller annullere nødkaldet (med X-knappen til venstre for piletasten). Ved bekræftelse fortsætter dialogen, og inreachen starter en tracking-proces, hvor den vedblivende vil sende information om afsenderens position.


I øvrigt kan man i denne manual læse alt om inreachens funktioner på engelsk.
Medicinske udtryk på engelsk til evt. brug på Delorme Inreach


Min egen liste


Forstuvet fod: Sprained foot

lårbensbrud: Femoral fractures

åbent brud: Open fracture

Lårben: Thightbone

Skinneben: Shin

læg: Fibula

håndled: Wrist

ribben: Ribs?

brandsår: Burn wounds

dehydrering: dehydration

blodtryk: Blood pressure

bevidstløs: unconscious

hudafskrabning: Abrasions

ildebefindende:  Indisposition, feel unwell

vabler: Blisters

knæskade: knee injury

knæskal: Kneecap

Menisken: Meniscus

akillesscene: Achiles tendon

Kompresforbinding: compress

Støttebind: Support tie

Omslag: Cover

Hjertestop: Cardiac arrest

Hjerteanfald: Cardiac attack

Hjertefejl: Heart failure
Fra Jens Grønlunds liste


Alder Age

Forbinding Bandage

Hankøn Male / He

Hunkøn Female / She

Højre Right Venstre

Left Vægt Weight

Brækket Break

Brændt Burned

Forstuvet Sprain

Knæk Crack

Skade Injury / Damage

Skoldet Scald / Scorch

Snitsår / Dybt Cut / Gash

Såret Be injured

Albue Elbow

Fod Foot / Feet

Hoved / Hovedpine Head / Headache

Håndled / Hånd Wrist / Hand

Knæ / Knæskal Knee / Kneecap

Ryg Backache

Skulder /

Skulderblad Shoulder / Shoulder Blade                                                        Førstehjælp:

Set i lyset af diverse diskussioner på Outsite må jeg også her pointere vigtigheden af, at man medbringer basalt førstehjælpsudstyr på fjeldet og lærer sig at bruge det, både for at kunne hjælpe sig selv eller andre, som man måtte møde på sin tur derude. Man bør altid holde sig bevidst, at det er et stort og dyrt skridt at aktivere redningstjenester i ødemarken, og at man altså derfor ikke bør ulejlige dem unødigt.