Jenses Vandringer/ Vandreture


Ture i NordenHøjfjeldet i Den Skandinaviske Fjeldkæde.


Op gennem Den skandinaviske Halvø strækker sig langs højderyggen en lang,

næsten sammenhængende kæde af højfjeldsområder over trægrænsen. Kæden strækker sig næsten fra det sydligste Norge til Nordkap på begge side af grænsen. Landskaberne her veksler fra flade, vidtstrakte fjeldheder til blokmark samt alpine fjelde med sne og gletchere. I de laveste områder er der lav birkeskov.


I store dele er der etableret et system af vandreruter og hytter, der kan benyttes til overnatning og forplejning.


I Norge står DNT (Den norske Turistforening) for driften af ca. 500 hytter, der ligger spredt i fjeldene rundt om i hele Norge. Der findes både betjente (med bemanding og forplejning), selvbetjente (med udlagt proviant) og ubetjente hytter (uden proviant). Disse hytter, selv mange betjente, ligger ofte langt fra alfarvej og uden kørselsmulighed, så forsyningen sker oftest med helikoptere eller små fjeldfly - om vinteren typisk med snescooter. Det norske system, der er enestående og i høj grad bygger på tillid til gæsterne, har en lang historie og har eksisteret siden 1870'erne, hvor nogle engelske lorder fik øje for det at vandre i de norske fjelde. Senere fik nordmændene selv øje for det. Og efterhånden er det blevet en folkesag.


I Sverige står STF (Svenska Turisföreningen) for driften af fjällstationer (store bemandede steder, hvor der også kan købes forplejning) og fjällstugor (med selvbetjening og blot med en frivillig stugvärd) der. Også her ligger mange af stederne afsides og på lignende vilkår som i Norge. Især i Sverige er det almindeligt at vandre med telt. Og det svenske system er lidt mere indrettet på teltfolket, i det, der f.eks. forefindes en butik med salg af proviant på fjällstationer og også nogle fjällstugor - egnet til at pakke i rygsækken til ture, hvor hyttesystemet forlades i flere dage.


I andre områder, især mod nord, findes der hverken hytter eller afmærkede vandreruter. Dette gælder specifikt i Sarek Nationalpark, men også i en del andre områder, hvis man forlader de afmærkede ruter og hytteområder.


Til planlægning af ture i Norge kan DNT's virtuelle planlægningskort med stor fordel anvendes: Ut.no/kart. Det skaber stort overblik og rummer mange oplysninger om ruter og hytter osv.


Til planlægning af ture i Sverige findes også et virtuelt planlægningskort, som også er meget brugbart, dog med knap så mange funktioner: https://kso.etjanster.lantmateriet.se/


Læs også mine supplerende oplysninger på siden Tips til turplanlægning.

 


Kortet til højre viser de mest kendte fjeld-vandreområder i Skandinavien:


Forklaring til mine markeringer på kortet:

Navne på hvid baggrund markerer områder, som jeg har beskrevet i artikler her på hjemmesiden. Navne på grå baggrund har jeg ingen beskrivelser af her.


Kungsleden:

For overskuelighedens skyld har jeg ikke markeret Kungsleden, der er Skandinaviens mest benyttede vandrerute. Den går nogle hundrede km fra Abisko i nord gennem Kebnekaisefjeldene og øst om Sarek til Kvikkjokk og videre til Ammarnäs i syd. Der er fjällstugor, som kan benyttes til overnatning. Der kan provianteres på ca. hver tredje eller fjerde af disse.