Jenses Vandringer/ Vandreture


Danske foreninger og forums for vandring og friluftsliv


Her bringes en oversigt over samt beskrivelser af forskellige danske foreninger, forums og sammenslutninger for friluftsfolket bredt. I mange år savnede jeg selv et forum for interessefæller, og jeg er af og til kontakt med folk, der savner dette. Der er faktisk en hel del for os i dag - især efter internettets fremkomst. Se oversigten herunder:Outsite: www.outsite.org

Stort friluftsforum på internettet. Har eksisteret siden 2002 i forskellige former. Der publiceres artikler om vandring, friluftsliv og udstyr til dette samt turmål m.v.  Og der er et debatsite, hvor man kan deltage i debatten og stille og besvare spørgsmål, hvis man opretter en profil på sitet. Efterhånden er der også en del videoer i det såkaldte Outsite-TV. I de første år var Outsite udelukkkende et debatforum til udveksling af erfaringer om friluftsliv.


Omkring 2007, -8 og -9 begyndte der spontant at blive opslået fællesture i forummet. Omkring 2013-14 udviklede dette sig til et decideret turmodul, hvor der også blev oprettet guidede vandre- og kanoture samt diverse kurser med godkendt turleder eller instruktør mod gebyr. Alle kan der ud over opslå fællesture. Guidede ture oprettes primært med fokus på oplæring af nye turdeltagere (men hvor erfarne dog også er velkomne), mens fællesture i udgangspunktet forudsætter, at deltagere er selvkørende. Outsite har sit primære fokus fra Sjælland/Østdanmark med mange weekendture, især til udvalgte områder i Skåne og andre steder i Sydsverige. Der ud over laves et antal årlige fjeldvandreture med hovedfokus på det nordlige Sverige. Ture er stort set altid med overnatning i det fri i telt, tarp eller hængekøje, evt. shelter. Fjeldture fra hytte til hytte kan dog forekomme. Outsite har en række sponsorer blandt diverse udstyrsforretninger, så det er tidligt kendt med nye udstyrstyper og - koncepter. Sponsorerne har de seneste år haft en stigende indflydelse på sitet med reklamer og magasin.


Outsite blev oprindeligt skabt på privat initiativ og blev i mange år drevet af René Ljunggrén, der drev det ind til 2017, hvor der skete en overdragelse . I efteråret 2018 har foreningen Outsite også fået en medlemsvalgt bestyrelse. Meningen er, at betalende Outsite+-medlemmer skal have stemmeret på en årlig generalforsamling og være valgbare. P.t. er der dog frafald fra bestyrelsen p.g.a. forvirring om ejerskab til sitet (det sidste skrevet 20.6.2019).
Vandreforeningen Natur og Fjeld: www.naturogfjeld.dk

Opstod i 1971 som en underafdeling af Dansk Vandrelaug – se nedenfor - og hed den gang NFA (Natur og FjeldvandrerAfdelingen). Den fungerede som sådan ind til starten af 90’erne, hvor den brød helt med Dansk Vandrelaug og blev sin egen forening. Konceptet er, at medlemmerne laver ture ”for og med hinanden” under fælles ansvar, og hvor nye turdeltagere oplæres af ældre og mere erfarne turdeltagere (i modsætning til Vandrelaugets mere styrede koncept med godkendte turledere). De fleste ture er med overnatning og kan både være lavet som teltture og hytteture. Indenlands ture er nok mest teltture, mens de fleste udlandsture efterhånden er med indendørs overnatning. Foreningens bindeled er medlemsbladet Rygsækken, der udsendes til alle medlemmer 6 gange om året. Heri annonceres alle ture – i dag kan turene dog også ses på foreningens hjemmeside, hvor man dog ikke kan se, hvem der står bag de enkelte ture eller tilmelde sig direkte. Regelen er dog, at man er velkommen på en indenlands prøvetur inden indmeldelse i foreningen. Natur og Fjeld er en landsdækkende forening med 2-300 medlemmer. Der er dog størst aktivitetsniveau vest for Storebælt. Der laves årligt mellem 20 og 30 ture.(Læs også om vandregruppen Tursækken nederst på siden!)
Dansk Fjeldvandrerklub: www.fjeldvandrerklub.dk

Startede i 1966 med, at en person satte en annonce i avisen om følgeskab til fjeldture - derfra har det udviklet sig. Foreningen har en størrelse og et koncept, der minder meget om Natur og Fjeld. Men langt størstedelen af Dansk Fjeldvandrerklubs medlemmer bor øst for Storebælt, hovedsageligt i Københavnsområdet, hvor den da også har fast månedlig klubaften et sted i området. Klubben laver fjeld- og bjergture til mange steder i verden og også weekendture til danske og sydsvenske destinationer. Der er telt- og hytteture, som i ovennævnte, måske med en lidt større andel teltture. Der er også éndagsture lørdage og søndage, og desuden findes en hverdagsgruppe. Lige som ovennævnte er klubbens primære bindeled et medlemsblad, der også udsendes 6 gange om året; men klubben har også sin hjemmeside, hvor turene dog kun ses delvis, med mindre man som medlem har et login.
Dansk Vandrelaug. www.dvl.dk

Denne forening har eksisteret siden 1930 og spillet en aktiv rolle i oprettelsen af mange vandreruter og andre faciliteter for vandrere i Danmark og er repræsenteret i Friluftsrådet. Dansk Vandrelaug har også sit fyldige medlemsblad ”Friluftsliv”, som udkommer 6 gange om året. De 9500 medlemmer er fordelt på 20 lokalforeninger rundt omkring i landet, hver med sin bestyrelse og sine lokale ugentlige ture i naturen.

Konceptet har dog her hovedsageligt været éndagsture. Længerevarende ture, også til udlandet forekommer dog. Disse er traditionelt med indendørs overnatning. Teltture er der dog også kommet enkelte af de senere år. Dansk Vandrelaug har altid opereret med godkendte turledere, oplært på turlederkurser, så turene er gennemorganiserede. Ud over vandreturene står Dansk Vandrelaug også bag en del andre aktiveteter for medlemmerne, som ikke har med vandring at gøre.
Opdag Verden: https://www.opdagverden.dk

Har eksisteret i en årrække, primært som udgiver af bladet ”Opdag Verden”, der tidligere bar navnet ”Adventure World” med masser af kulørte artikler om friluftsliv over hele jorden samt om diverse friluftsudstyr. Dette magazin har traditionelt også arrangeret vandre- og kanoture m.v. med fokus på fjerne dele af verden. De seneste år har Opdag Verden dog også haft "klubben" med fokus på vandre- og kanoture m.m. samt diverse kurser, specielt i det skandinaviske område, herunder også Danmark, altid med godkendte turledere/instruktører og gebyrer.

Opdag Verden har i dag også et mindre debatforum, hvortil medlemmer har adgang.


Man kan abonnere på Opdag Verdens papirudgave og/eller på dens onlineudgave. Ved handel i en række udstyrsforretninger, må man gratis medtage bladet, hvis der handles for minimum 500 kr. Bladet udkommer 6 gange om året. Dette kulørte magazin har naturligvis også en række sponsorer bag sig.
Bushcraft.dk er et forum, hvor man primært dyrker det primitive lejrliv med så enkle midler som muligt, simpelt håndværk samt lidt mere ekstreme overlevelsesaktiviteter snarere end vandring. Bushcraft.dk omfatter et online forum til udveksling af erfaringer og også  en forening, hvor man i fællesskab laver ture og kurser. Derud over afholdes diverse kurser  i virksomheden Bushcraft Danmark.
De studerendes Vandreklub: http://www.vandreklub.dk

Denne klub er, som navnet antyder mest for studerende, der dog ofte vedbliver med at være medlemmer, også mange år efter studiets afslutning. De studerende Vandreklub arrangerer vandreture både i Danmark og udlandet, som annonceres på klubbens hjemmeside.
Dansk-norsk skiforening: Denne forening driver en hytte, beliggende på kanten af Hardangervidden, i nærheden af Geilo. Foreningens formål er at drive hytten Fjellheim, som udlejes. Foreningens medlemmer har førsteret til hytten, der har 11 sengepladser.
Fodslaw:  www.fodslaw.dk

Vandreforeningen Fodslaw (fra ca. 1971) har ca. 45-50 lokalforeninger rundt om i Danmark og et medlemstal på ca. 3500 medlemmer. Lokalforeningen har normalt sin ugentlige motions- eller træningstur på et par timer. Der ud over arrangeres en lang række marcher og førte vandringer, fælles for alle lokalforeninger. Disse annonceres i Vandrekalenderen, der udkommer i hele landet. Ved sådanne arrangementer deltager op til nogle hundrede personer. Ruter er her afmærket med de kendte fodslawpile og -bånd, sat op til arrangementet, og i regelen er der sørget for deltagernes forplejning på etablerede rastepladser, hvor den arrangerende lokalforening sælger forsyninger. Hvis der er tale om et weekendarrangement med fortsatte ture, arrangeres typisk overnatning på skoler eller idrætshaller.


Fodslaw udgiver foruden ”Fodslawbladet”, der udsendes til medlemmer 6 gange årligt, et lille rejsemagasin med ture til diverse udenlandske marcher. Fodslaw er en del af Dansk Motionsforbund og det internationale IVV. I dette koncept belønnes en vandretur typisk med et stempel, bjælke, medalje eller kæde. Der vandres helt uden oppakning. Til gengæld vandres undertiden op til over 100 km på et døgn.


Fodslaws flagskib har gennem alle årene været Hærvejsvandringen på ca. 300 km fra Slesvig til Viborg, som årligt afvikles i uge 28 over 7 dage.
Dansk Atletikforbund Motionsgang

DAF har et lignende koncept som Fodslaw, men har sin egen organisation og er især udbredt i Østdanmark, hvor Fodslaw især er udbredt i Vestdanmark. DAF er en del af det internationale forbund, EVG – hvor Fodslaw er tilknyttet det alternative IVV. Hvert af disse forbund har sit eget sæt af medaljer, bjælker, stempler osv., som ikke kan kombineres til noget større.

Vandrekalenderen (nævnt under Fodslaw) udgives årligt i fællesskab mellem Dansk Motionsforbund og Dansk Atletik Motionsgang.
Diverse vandre- og friluftsgrupper på Facebook:

Der eksisterer efterhånden mange forskellige grupper for vandring og friluftsliv på Facebook, da det er let at oprette en Facebook-gruppe, og Facebook yder gratis spalteplads, hvorfor disse grupper ikke har deciderede driftsudgifter!


Følgende grupper har som det primære mål, at deres medlemmer på skfit og på lige vilkår kan oprette fælles vandreture: Øhavsstien Vandringer, Sydfynske Vandringer, Vandreture i Naturen 40+, Den nordjyske Vandregruppe og Vandre med andre.


Følgende grupper har mere som mål, at der debatteres forskellige emner i relation til friluftsliv: Friluftsliv, Nordisk Friluftsliv, For os der bruger shelter, For os der bruger hængekøje, For os de bruger trangia, For os der laver egen turmad og For os der vandrer. Sidstnævnte er en slags støttegruppe for Outsite. Der er dog meget vide rammer for opslag. Outsite har desuden en facebookside som supplement.


”Friluftsloppen-friluftsloppemarked” er, som navnet antyder et brugtmarked, hvor man kan udbyde sit brugte friluftsudstyr til salg eller købe ditto.


Dertil kommer følgende grupper og sider:


Vandrefolket - den end fod foran den anden er en sjællandsk gruppe fra 2015, hvor Bodil arrangerer vandreture på Sjælland, primært, men ikke kun endagsture. Flerdagesture vil her oftest være med indendørs overnatning og kan have mål i Nordsverige, Norge og på Hærvejen. Også her tages et turledergebyr for deltagelse. Ud over at være på Facebook, har Vandrefolket også sin hjemmeside, http://www.vandrefolket.dk/.


Vandremakkerne er en nyere, også sjællandsk gruppe, opstået i 2017, hvor Thomas, der tidligere samarbejdede med Bodil (nævnt ovenstående) laver ture, primært i Nordøstsjælland. Mest endagsture; men der forekommer også weekendture med teltovernatning i Sydsverige. Vinterovernatning er her også en mulighed. Også her turledergebyr for deltagelse. I lighed med ovenstående har denne gruppe ud over Facebook også sin hjemmeside: http://www.vandremakkerne.dk/


Miocamino er en "synes godt om side". Her udbyder Tanya også ture på Sjælland og i Skåne, Det være sig både endagsture og overnatningsture. De sidste kan være med indendørs overnatning eller undtagelsesvis udendørs. Der har også været udbudt en længere tur på den franske Camino.


Vandring for Livet er en ”synes godt om side”. Her udbyder Tage, der bor i Hurup, Thy, vandreture, mest i Thy, men også andre steder ved vestkysten og Vadehavet. Ture i det sydfynske øhav forekommer også, ligesom ture kan gå til den norske vestkyst og undertiden andre steder. Der er både tale om éndagsture og flerdages ture med overnatning i det fri. Andre større projekter kan også forekomme. Skriv SMS til Tage og få nærmere oplysning om program.

Tursækken: I august/september 2019 oprettede jeg selv vandregruppen Tursækken, idet jeg fandt, at der var behov for et nyt og mere fremsynet forum som alternativ til Natur og Fjeld. I lighed med denne er konceptet, at medlemmerne laver ture for og med hinanden. I Tursækken laves primært flerdages ture, mest teltture. Hytte til hytte ture forekommer på visse udlandsture. Turene foregår indenlands samt i udlandet. Ca. ¼ af Tursækkens medlemmer stammer fra ovennævnte forening. Andre kommer fra bl.a. Outsite. De fleste har nu fundet gruppen ved søgning eller invitationer fra andre. Tursækken fungerer primært som en facebookgruppe, men har også en nyhedsbrevsliste, hvor medlemmer, som ikke er på Facebook eller bruger Facebook aktivt, opdateres om aktiviteterne samt sin hjemmeside: https://jensesvandringer.dk/turs%C3%A6kken/index.html. Tursækken har Jylland som sit primære område, men har medlemmer i hele Danmark.
For at styre medlemtstilgangen har jeg gjort gruppen privat (lukket for offentligheden) på Facebook. Tursækken er dog fortsat offentligt tilgængelig via førnævnte hjemmeside, hvor turkalender og program for de enkelte ture kan læses, og der også kan søges medlemskab.


Vedr. alle disse grupper (i de to sidste tilfælde sider): Log ind på Facebook og skriv gruppens/sidens navn i søgefeltet!

Vedr. lukkede grupper. Hos disse får man adgang til indholdet ved at sende en anmodning om medlemskab og få anmodningen bekræftet.

For alle grupper gælder, at man skal optages som medlem for at kunne skrive og bidrage med indhold eller tilmelde sig ture.


OBS: Der findes sikkert flere grupper og sider, som jeg ikke har været opmærksom på!