Bohusleden tidlig påske 2015 (etape 13-19).


Til mit fotoalbum for Bohusleden etape 13-19 2015.


For at læse mere generelt om Bohusleden og om etape 7-13, klik her. Herunder også om rejseforbindelser til Bohusleden.


Til Bohusledens hjemmeside med bl.a. kort til udskrift.Strækningen fra Uddevalla til Kynnefjäll.


Vi startede, hvor vi slap i samme periode 2014, nemlig i Uddevalla, lørdag d. 28. marts (lørdag før palmesøndag). Turen var lige som året før annonceret gennem Outsite.org, som fællestur. Påsken faldt forholdsvis tidligt i 2015. Vi laver nok den efterfølgende etape i 2016 på et senere tidspunkt på året, da påsken 2016 falder endnu tidligere!


1. dag, Uddevalla-Åleslån: Efter rejse med Nettbuss (og for mit vedkommende Stena Line Frederikshavn-Göteborg) stod vi af ved Torp Köpscentrum, der ligger ved hovedvej E6 ud for Uddevalla. Herfra bybus til Uddevalla Centralstation.


Fra Uddevalla Centralstation fandt vi en gang- og cykelsti, som førte nordøst ud af byen til søen, Bjursjön, ca. 4,5 km ude.


Her mødte vi Jesper, som allerede havde været i Sverige i 5 dage og havde gået Bohusledens etape 1-6, som han syntes, han manglede i regnskabet.


Ved Bjursjön stødte vi til Bohusledens markeringer og fulgte disse i nordvestlig retning. Vi kom herefter hurtigt ud i terrænet og kom til at bevæge os i smeltende sne og deraf                Vandtankning ved en sø undervejs på turen

følgende smeltevand på stierne. Vi krydsede bl.a. moseområdet Havskuren, hvor stien dog

var belagt med planker over en længere strækning. Nord om søen Mållsjön. Vi teltede ved den gamle gård ved Åleslån, hvor der er etableret en natur- og kulturskole. Et par deltagere sov i hængekøjer, en lidt ny trend inden for friluftsliv, som dog siges at have været brugt inden for militæret i mange år. De, der sover i hængekøjer, er i regelen begejstrede for det.

Resten sov i telte. Vi tankede vand af vandløbet Åleslån, som passerer et par hundrede meter fremme. Vi fik regn det meste af natten. Dagens etape blev på 11-12 km.


2. dag, Åleslån-Raststugan Modalen: Forbi den lille stuga, Hållestugan ved en sø og gennem Herredstadsfjällets Naturreservat, hvor vi passerede forbi en del søer, bl.a.                 

Krokevatnet, Mettsjö og Övre Trästicklan. Vi spiste frokosten ved et shelter ved sidstnævnte sø. En deltager blev tilbage her efter at have erhvervet sig en lille knæskade. Vedkommende ville herefter bevæge sig frem i mindre etaper og slutte sin vandring ved Munkedal nogle dage senere. Vi traf vedkommende igen på hjemrejsen i Nettbuss efter sidste dag. Enighed om følgende: Flere i gruppen, der var fjeldvante, enedes om, at terrænet på Bohusleden faktisk var sværere end fjeldet. Dog gjorde det nok en del ekstra, at der var meget smeltende sne og smeltevand på stierne og som følge deraf mange glatte steder.

Vi ville være gået til shelteret ved Vallbo Ryrs ved Viksjön, men ændrede i sidste øjeblik planen, skød genvej ad lidt vej og gik videre til Modalen, hvor der ligger en lille raststuga. Denne viste sig dog at være meget lille og have 4 alt for korte senge, som 1 benyttede sig af. Vi andre sov ude. Der var dog et halvtag, som vi brugte til ophold og madlavning om aftenen. Vi fik tørvejr på det meste af dagens etape; men det regnede det meste af natten. Dagens etape blev på ca. 19 km. Vi tog vand af fossen næsten lige ved siden af.


3. dag: Modalen-Harskabugten: Vi startede i regn og bevægede os på stejle og glatte stier mod broen, der skulle føre os over Munkedalselven. Broen viste sig at være spærret p.g.a. en skade. Da alternativet ville have været en kæmpe omvej - langt tilbage, forbi Modalen og så om på den anden side af en sø - trodsede vi spærringen og benyttede broen alligevel. Den holdt. Skaden kunne have været annonceret tidligere, f.eks. via opslag ved Modalen; men dette var ikke tilfældet! Det gik fortsat meget op og ned på den anden side, på glatte stier og svære passager, hvor ganske megen forsigtighed måtte udvises. Bl.a. måtte mange væltede træer passeres på stejle steder.


Ved Munkedal gjorde vi en afstikker til byen for at handle, da en enkelt deltager ikke havde været forudseende og provianteret til hele turen, som man ellers skulle ifølge turoplægget! Derfor heldigt at vi lige kom forbi Munkedal! Efter Munkedal fulgte vi Örekillselven mod nord, først på den østlige side. Senere krydsede vi en gangbro over en stor fos og fortsatte på vestsiden. Nogle af os spiste frokost, hvor der lå en tidligere tømmerflådningsstation på Örekillselven. Gruppen blev spredt undervejs, og vi kom frem til det lille shelter/vindskydd ved Harskabugten over en længere periode. Dagen startede med regn. I løbet af aftenen klarede det op til en stjerneklar nat. Dagens etape blev på ca. 17 km. Harskabugten er en mindre del af den store Kärnsjön.


4. dag: Harskabugten-Äntervatnet: Det blev den første rigtige solskinsdag på turen. Og dagen startede med soltørring af indertelte, som var blevet drivvåde af kondens, soveposer og andet, som trængte hårdt efter det våde vejr og føre, som vi havde færdedes i de foregående dage. Det skulle vise sig, at det tørre og solrige vejr fortsatte på resten af turen! Det gjorde alting lettere.

 

Vi startede kl. ca. 10.15 og gik mod landsbyen Svarteborg. Gruppen blev igen spredt, idet Poul og jeg tog en afstikker til et udsigtspunktet med flot udsyn over den storslåede Kärnsjön. Det gælder at nyde turen. Det var der andre, som ikke var stemt for! Herefter gik det meste af dagens etape på små afsides landeveje, der egentlig var letgåede. Poul og jeg skød genvej gennem skoven ved gården Gadderöd og ramte landevej noget nordligere. Planen var at overnatte ved St. Dalen efter 17 km, men af en eller anden grund endte vi med at gå helt til shelter ved Äntervatnet adskillige km længere fremme. Dagens etape blev således 24 km. Flot sted at overnatte ved en sø, hvor der dog også let kommer vind. (Det var en fællestur, og meget kan ske på fællesture; dog skete der efter min mening noget denne dag, som ikke var helt optimalt for gruppen).


5. dag: Äntervatnet-Vaktarekullen: Dagsetapen blev jo reduceret en del af, at den foregående dagseape blev længere end planlagt. I alt bevægede vi os derfor kun ca. 12 km. Vi kom igen mere ud i terrænet, dog uden store stigninger og fald, selv om området Kynnefjäll generelt ligger forholdsvis højt. Det er et rigtig flot område, der hovedsageligt er bevokset med høje rødstammede skovfyr. Et sted undervejs var der en elv, som måtte vades. Vaktarekullen er det højeste punkt i miles omkreds. Det er 207 m over havet, men er et "fladt" og ikke markant højdepunkt. Ved Vaktarekullen findes en udmærket raststuga med 12 køjepladser, som frit kan benyttes. Og det gjorde vi. Kun Poul sov ude i sin hængekøje. Der var brændeovn og rigeligt med brændsel i det tilstødende brændeskjul. Der er en sti til en lille brønd, hvor man tager vand. Ved hytten står der et skilt til et udsigtstårn. Vi fandt dog ikke noget udsigtstårn og kunne i gæstebogen læse kommentarer om, at andre heller ikke havde fundet udsigtstårnet! Hyggeligt sted som afslutning på en tur, selv om der var mus, fordi der ikke bliver gjort rent hver dag!


6. dag: Vaktarekullen-Sundshult: Slutdag. Vi forlod Bohusleden for at kunne foretage rejsen hjem. Vi gik de ca. 12 km over Mickelskogen til Sundshult, hvor vi havde aftale om afhentning i minibus kl. 13 til Tanum Preem, hvorfra vi skulle rejse videre med nettbuss til hhv. Göteborg og København.


Det meste af vejen gik vi på små ubefærdede veje. Det sidste lille stykke fulgte vi dog en sti, en del af "Vikingeleden", langs Kynne elv, en fin strækning med flotte fosser og idylliske slyngninger at slutte af på.


Ved Tanum Preem (Købecentrum og rasteplads på hovedvej E6) fik vi en lille pause, som blev benyttet til måltid på cafeteriet inden den lange rejse med Nettbuss og Stena Line (for vi to jyder, der skulle rejse via Frederikshavn).


"Kun skoledage" i busplanen: Efterrationaliserende kunne vi have taget rutebus fra Sundshult mod Göteborg med et par skift; men i pdf-køreplanen for bussen stod der "Kun skoledage". Det viste sig, at skærtorsdag  i Sverige er en ganske almindelig hverdag, hvor børnene f.eks. går i skole! Deraf denne misforståelse. (Påskeferien for skolebørn i Sverige falder således i ugen efter påske!)


Til mit fotoalbum for Bohusleden etape 13-19 2015