Jenses Vandringer/ Vandreture 

Söderåsen, Kr. Himmelfartsture 2014 og 2015                                                                                 

Her er der link til fotoalbummet med mine billeder fra Söderåsen. Album suppleret op med nye billeder efter sidste tur med Vandreforeningen Natur og Fjeld 2015.


Söderåsen er en stor højderyg beliggende i det nordvestlige Skåne. Åsen er væsentligst dækket af skov, der i vid udstrækning består af bøg og eg.

Det kuperede landskab i denne gamle danske landsdel når højder på op til 212 m.o.h., og åsen gennemskæres her og der af dybe sprækkedale. Söderåsen er Sveriges sydligste og måske mest frodige vildmark. Söderåsen starter i nordvest ved bygden Åstorp og strækker sig i sydøstlig retning til den lille by Röstånga. Selve Söderåsens Nationalpark udgør dog kun ca. den sydligste tredjedel af hele åsen, omtrent fra Skäralid og sydpå. De karakteristiske landskaber strækker sig dog i hele åsens længde. Så vandringen kan fint starte i Åstorp, som den gjorde for mig på en tredages tur i Kr. Himmelfartsdagene 2014.


Vandringen foregik ad Ås til åsleden, der er en del af systemet Skåneleden, der er et netværk af vandreruter på kryds og tværs i Skåne. Strækningen på langs ad Söderåsen følger etape 1 til 4 på Ås til åsleden i henhold til beskrivelser og kort på det linkede site.Min tur i Kr. Himmelfartsferien 29. maj- 1. juni 2014:Torsdag: Jeg rejste fra Silkeborg torsdag morgen ved 8-tiden og stod af toget i Åstorp

ca. kl. 14.10. Skoven begynder umiddelbart uden for bygden på bratte skråninger – begyndelsen til Söderåsen. Efter et par km på landevej mod sydøst fulgte jeg Ås til åsleden – fra et sted, hvor en lille bæk krydser (ved en rideskole) - og var snart omsluttet  af Söderåsens skove. Den første lange del er relativt flad og letgået på skovveje. Skovene her er en meget åben og venlig skovtype med rige muligheder for teltning. En del stengærder langs ruten. Og hist og her en lille sø med åkander. Efter ca. 10 km passerede jeg shelteret ved Hålebech. Idyllisk lille plads, der ligger ved en skovsø        Fra det nordligste stykke af Ås til Ås leden mellem Åstorp og Hålebech

i et hul. Jeg fortsatte til midt mellem Hålebech og Krika Skog (altså midt på etape 2 jvf.

ovennævnte website). Kort efter Hålebech fører ruten ud på åbent land på Söderåsens nordøstvendte skråninger, hvorfra der fås vidt udsyn over landbrugslandet nord for åsen og mod Hallandsåsen i horisonten. Passerede her den lille idylliske landsby, Maglaby, og fortsatte på små utrafikkerede veje nogle km, inden jeg atter forsvandt op i skovene på åsens skråninger. Jeg kom her lidt i bekneb for drikkevand, men fandt det dog ved at forlade stien og gå til nogle huse ved Svenstorp i åsens udkant. Benyttede allemandsretten og slog lejr på et åbent sted i skoven lidt før Klöva Hallar. Min dagetape her til var ca. 17 km.Fredag: Om morgenen krydsede jeg Soffebækken, som løber gennem den dybe sprækkedal, Klöva Hallar, og steg langsomt op på skråningerne langs denne. Stien løber over og langs sprækkedalen et langt stykke. Flot og imponerende strækning langs de høje bøgebevoksede skrænter. Jeg tog en lille afstikker fra ruten for at se shelteret ved Krika Skog. Det ligger ret tæt ved en hytte, ved hvilken der også står en vandhane. Længere fremme følger en strækning med en del små lysninger med spredte ejendomme og lidt køer på græs – nogle km følges her en grusvej. Senere følger igen stier, og man omsluttedes igen af dybe skove. Kom senere til højdepunktet Höje Hall, 210 m.o.h., hvor der står et højt udsigtstårn. Efter passage af en vej ved Klåveröd kom jeg til søen Demmen, der var godt besøgt af lystfiskere og også en del badegæster – det er et lettilgængeligt sted for bilister! På sydsiden af søen lå der et shelter, som ikke var aftegnet på mit kort. En hel del mennesker her. Jeg fortsatte til shelteret ved den lille Svartesjön, hvor jeg slog telt op lidt derfra, fordi shelteret var optaget. Det skal man nok regne med på Söderåsen, som er et populært område at vandre i. 2-3 andre telte dukkede op her til aften. Dagens etape: Ca. 17 km.


Om aftenen en lille runde til søen, Demmen, hvor mange lystfiskere havde slået lejr langs bredden. Det var en smuk aften efter  en solrig dag.Lørdag: Efter at have pakket sammen gik jeg i østlig retning mod grænsen til Söderåsens Nationalpark. Det meste af vejen efter denne går det jævnt ned ad bakke gennem en lang snæver slugt, først langs et lille vandløb, som siden vokser og bliver til en stor elv, der fosser af sted hen over klipper og sten. Alt sammen i bunden af en frodig løvskov, bl.a. med væltede træer, der nogle steder ligger ud over fossen. Idyllisk og spændende at vandre igennem denne trylleskov. Til sidst er man nede i bunden af den imponerende Skäralidsdal. Og her er der bratte ”rasbrantar” op til siderne (jeg kender desværre ikke noget dækkende dansk ord for dette; men det er sådan nogen skråninger med ur eller blokmark, som er opstået ved ”ras” – altså stenskred).  Blokmark og ras er normalt noget, jeg forbinder med fjeldet. Her er det omgivet af bøgetræer i den sydligste landsdel i Sverige.

Vel nede i bunden af Skäralidsdalen, efter at elven er krydset på en bro, går stien pludselig brat op ad skråningen på dalens nordside. Man fortsætter et langt stykke op ad og ender til sidst på højdepunktet Kopparhatten, hvorfra der er en fantastisk udsigt over den imponerende dal med ”rasbrantar” og bøgeskov. Og tænk sig, at man her kun befinder sig et par timers rejse med de offentlige fra den danske hovedstad! Der er en stor udsigtsplatform her; og der er brede stier, som fra turiststedet Skäralid fører herop. Skäralid ligger på åsens østside ud for mundingen af den store dal.

Efter Kopparhatten går det brat nedad mod bygden. Vel nede krydses dalen i dens munding. Og igen stiger man brat opad på dalens sydside. Når man er vel oppe, fortsættes i mere jævnt terræn mod syd mellem høje bøgetræer.


Nogle få km før Odensjön passeres en lille åben plads med borde-/bænkesæt, bålsted og en lille hytte. Der må rastes og teltes her på Dahlbergs, og hytten må frit benyttes til overnatning. Der er vandpumpe. Jeg holdt frokostpause her og sludrede med en dansk familie på tur (stedet er ikke aftegnet på kortet – man skal vide, at det er der). Gik herefter videre og passerede kort efter den lille Odensjön, der pludselig dukker op, beliggende dybt nede i et hul, nærmest et krater, som man næsten går rundt om. Nede i ”krateret” ved søen skal der ligge et shelter. Egentlig havde jeg planlagt at overnatte her; men da jeg var fremme ret tidligt på dagen, valgte jeg at fortsætte for at rejse hjem samme dag. Måske snød jeg mig selv lidt ved dette – for det er et unikt sted!

Kort efter kommer man til Röstånga, hvor der en ICA-butik, der vist nok har åben alle ugens dage, en kro samt busstoppested. Man kan shoppe lidt her, før man rejser videre med bussen til Stehags Station. Dagens etape gennem nationalparken var på beskedne 14 km, der dog var temmelig kuperede sine steder. Kanonflot etape!


Udsigt fra Kopparhatten over Skäralidsdalen


Vand og vandrensning på turen:


De fleste steder i Sverige går det an at tage drikkevand i naturen. På Söderåsen er man relativt langt mod syd. Derfor var jeg forsigtig og tankede i første omgang vand ved ejendomme, hvor dette var muligt. Ind imellem er der dog langt mellem ejendommene. Og da fandt jeg ud af, at det også fint går an at tage vand direkte af små vandløb i naturen på åsen. Dog medbragte jeg som sikkerhed min nyanskaffede Steripen til UV-rensning af vandet. Rensning med ultraviolet lys. Generelt en god idé at medbringe en sådan på ture i det sydlige Sverige, vil jeg mene. Man kan også bruge et Katadyn vandrensningsfilter – dette giver dog let vandet en bismag fra kullet i filteret.Transport til Söderåsen.


Nærmeste vej til Åstorp i åsens nordvestlige ende går via overfarten Helsingør-Helsingborg, hvor der er færge ca. hvert 20. minut. Der er jernbane lige til færgelejet på begge sider af sundet. Togturen fra Helsingborg til Åstorp tager knap 25 minutter.


I den anden ende fra landsbyen Röstånga i åsens sydende kan man tage bus til Stehags Station, hvorfra tog videre til Lund, hvorfra nyt tog videre til København med umiddelbar forbindelse mellem skiftene. Man køber billet helt til København allerede ved påstigning på bussen i Röstånga!


LINKS:


Til mit fotoalbum fra den aktuelle tur på Söderåsen.  Album suppleret op med billeder fra sidste tur med Vandreforeningen Natur og Fjeld i 2015.


Skånetrafikken


Ås til åsleden


Söderåsens Nationalpark


Til et godt online Sverigeskort