Jenses Vandringer

Bohusleden tidlig påske 2014 (Bohusledens etape 7-13)


Til fotoalbummet, som hører sammen med denne beretning (mine fotos)Bohusleden er vandreruten, der går på langs gennem landsdelen, Bohuslän, som strækker sig langs den svenske vestkyst fra Göteborg op mod den norske grænse. Bohusleden er i alt ca. 370 km lang og går hele vejen et stykke inde i land, hovedsageligt gennem skove og langs søer langt fra byerne. Der findes jævnlige sheltere langs ruten; og i øvrigt gælder den svenske allemandsret i udmark, her som andre steder. Kun inden for deciderede naturreservater gælder særlige regler vedr. teltning, idet man her skal holde sig til anviste pladser. Terrænet er meget af vejen vildsomt og bakket med klipper og går kun på korte strækninger langs landeveje. Bohusleden er godt mærket op. I syd har Bohusleden forbindelsen til Hallandsleden, som jeg i 2006 og 2007 var med på et par etaper af.


Info om Bohusleden inkl. kort kan man finde på stiens hjemmeside: http://bohusleden.se/lang/sv/ Selv valgte jeg at købe terrænkort str. 1:50.000 gennem http://www.kartbutiken.se/lantmateriets-kartor. Disse giver et lidt bredere overblik.


Forbindelse kan nås med Nettbuss (fjernbus København-Oslo) fra henholdsvis København og Göteborg. Vedr. den lokale strækning fra Göteborg til Kungälv kan denne klares med Västtrafik. I Göteborg skal man, hvis man kommer fra Jylland, bevæge sig et par km langs havnen fra Stena-terminalen til Nils Ericson Terminalen, der ligger side om side med Göteborg Centralstation. Efter passage af to sidekanaler drejes til højre gennem butikscentret Nordstan til trafikterminalerne. For at nå Nettbus fra Uddevalla, skal man tage bybus til holdepladsen ved Torp Köpscentrum, der ligger ved hovedvej E6 ca. 5-6 km vest for Uddevalla centrum.
Vores konkrete tur.


Jeg oprettede turen gennem Outsite. Og vi blev 5 på turen, der gik på den del af Bohusleden, som strækker sig fra Kungälv til Uddevalla. Kungälv ligger godt ½ times buskørsel nord for Göteborg. Der er god forbindelse med lokale busser. Den konkrete strækning på Bohusleden finder man beskrivelser og kort over under etape 7 til 13 på stiens hjemmeside (ovenfor nævnt).


Den første dag startede med rejsen til. Og vi mødtes, hhv. 3 jyder, som kom med færgen fra Frederikshavn til Göteborg og 2 Sjællændere, som kom med Nettbuss fra København. Så vi startede ca. kl,. 15, eftermiddag, og tilbagelagde de første 12 letgåede km på jævne stier på 2½ time. Første nat overnattede vi i 2 shelters, som helt overraskende dukkede op ved søen Romesjön, hvilket var meget passende, da der netop kom regn til aften. Dette faldt især velkomment hos et par deltagere, der havde baseret sig på tarp (pressening i stedet for telt).


Anden og tredje dag blev terrænet efterhånden vildere og vanskeligere fremkommeligt. Vi gik her gennem det underskønne Svartedalens Naturreservat, som bød på mange smukke syn, men også vanskeligere terræn og bl.a. er kendt for adskillige uglearter og fuglene tjur og hjerpe m.v.. Man kunne have brugt en del tid på at studere naturen her. Efter ca. 14 km gjorde vi stop før planlagt ved den lille hytte, Bottenstugan, fordi en deltager på turen havde fået en knæskade p.g.a. et forkert trin. Bottenstugan ligger centralt i naturreservatet på et åbent sted, hvor der også ligger et shelter og et lille afskærmet ildsted. Man tager vand af en brønd. Vi brugte en del timer ved ildstedet, der lå bedre for vinden end shelteret på denne meget blæsende dag.


Vores deltager med knæskaden valgte at forsøge igen på tredjedagen, hvor han dog valgte at stoppe ved en vej midt på eftermiddagen. Først på dagen tog vi alternativt vejen et lille stykke for at skåne knæet. Og ved en sø (Hållesjön) gjorde vi en lille afstikker for at se traner, som vi hørte på afstand. Vi så også tranerne i luften. Senere passerede vi nogle meget smukke søer og også nogle stejle stigninger her og der og også enkelte våde passager. Terrænet blev gradvist vildere. Efter Västersjön fulgte en ret stor stigning, som trak tænder ud. Dette stykke var dog på grusvej. Sidst på dagen, efter godt 20 km kom vi til et nyt shelter ved søen Djupevatn. Vi er her et godt stykke nord for Svartedalen. Heroppe var stien på længere strækninger kørt op af skovmaskiner og derfor våd og pløret, hvilket var besværligt og skabte en del irritation. Det blev en smuk aften med solnedgangen over Djupevatn.


På fjerdedagen havde vi planlagt en forholdsvis kort etape til shelter på nordsiden af søen St. Vector. (Denne sø ligger i kanten af endnu et naturreservat, nemlig Bredfjällets Naturreservat). Vel ca. 12 km. Så vi tog os god tid. Og selv tog jeg en afstikker fra selve Bohusleden til højdepunktet Måröd Lyseberg, 194 m.o.h., hvorfra der er en enestående udsigt hovedsageligt over skovene i vestlig retning. Var også en runde ved søen Lysevattnet. Men da jeg kom til shelteret nord for St. Vector, havde de 2 øvrige deltagere sendt den tredje videre for at finde et overnatningssted længere fremme, da shelteret ikke lå så godt som forventet og i øvrigt kun havde plads til 2 personer. Også fordi det dette reducerede næste dags etape lidt. Det endte med, at vi slog lejr ved søen Buvatn efter i alt godt 20 km (officielt) - foruden min afstikker til højdepunktet!


Femte dag fuglte nogle letgåede km på landeveje de første ca. 7 km, hvorefter hvorefter vi igen kom ind på skovstierne, der dog her var jævnere end tidligere. Vi passerede shelteret ved Grevegårdana, som vel er et udmærket shelter, selv om beliggenheden ikke er den mest inspirerende - ved et idrætsanlæg med fodboldbaner. Forstsatte forbi gårdene ved Stenshult, hvor vi tankede vand ved en ejendom. Nogle af os i hvert fald - gruppen gik lidt spredt denne dag. Efter en middagslur på et godt sted i solen, gik vi gennem en tunnel under motorvejen mellem Trollhättan og Uddevalla. Herefter stemte stiens forløb ikke overens med kortene længere, da der var opstået en kæmpe grusgrav, hvor stien ifølge kortet skulle gå. Stien er her lagt om på en strækning over nogle km og får et lidt vestligere forløb - lidt nærmere Uddavalla by. Her kunne man have drejet bort fra stien og gået ind til byen; men vi fortsatte som planlagt til shelteret ved søen Köperödssjön, som ligger lidt nordøst for Uddevalla. Shelteret ligger på et næs; og det var lidt forblæst den aften, så vi flyttede aftenbålet om i læsiden af shelteret og hyggede os der. Dagens etape var på ca. 22 forholdsvis letgåede km.


Sjette dag gik vi den nærmeste vej ind til Uddevalla i stedet for at følge Bohusleden. D.v.s. vi gik syd om Köperödssjön og fandt en sti, der havde forbindelse til vejen ved Nimrod Skyttecentrum (hvorfra vi i øvrigt kunne høre skyderi aften før). Herfra videre ind til centrum, i alt 5-6 km. Vi tog bybus til Torp Köpscentrum, der ligger hovedvej E6, ca. 5-6 km vest for Uddevalla Centrum for at kunne køre med Nettbus til henholdsvis Göteborg og København.