Indbefatter etaper af Skåneleden Kust til kust samt Blekingeleden m.m.Til fotoalbum tilhørende denne beskrivelse  (Omfatter en vintertur i 2015 og en sommertur i 2019)


I grænseområdet mellem Skåne og Blekinge ligger der et vildmarksområde med flere søer, bl.a. Halen, Raslången og Immeln med flere, som fletter ud og ind mellem de omkringliggende skove og vandløb. Nærmeste byer er Kristianstad, Sölvesborg og Olofström. Området har traditionelt været flittigt benyttet til mange i vandre- og kanoture i forskellige danske turfora, vel bl.a. p.g.a. den lette tilgængelighed fra den danske hovedstad. Man møder derfor jævnligt danskere på tur i området.


Området består af blandede skove, både varierede løvskove samt nåleskove i skøn forening. Der er relativt letvandret, idet stierne også indbefatter en del skovveje/grusveje m.m. som dog er meget lidt befærdede. Man kan dog også sagtens komme ud i vildnisset, hvis man bevæger sig bort fra de afmærkede ruter.


Typisk startsted er p-pladsen ved Bökestad, der ligger på et afsides sted i den sydligste ende af søen Raslången. Der ligger en lejrplads med shelter/vindskydd et par hundrede meter fra p-pladsen ad en lille skovsti og over en lille bro.. Herfra kan turene så fortsætte i et af Sveriges sydligste vildmarksområder. Skåneleden kyst til kyst samt en del af Blekingeleden passerer gennem området.Vintertur rundt om Raslången februar 2015:


Vi startede i Bökestad fredag aften og fortsatte lørdag øst om Raslången via Boafall og

den lille bygd Alltidhult, forbi shelterpladsen Blankatorpet i søen nordende, nord om Filkesjön med overnatning på lejrpladsen Brotorpet på dennes vestside efter ca. 18 km. Søndag fulgte vi stort set Skåneleden tilbage til Bökestad, i alt ca. 12 km.                          Afskiltning på Skåneleden, her ved BrotorpetSommertur i Kr. Himmelfartsdagene 2019 (omkr. 1. juni)


På denne tur rejste vi med offentlig transport og startede ved Östafors Busstop mellem Bromölla og Olofström. Herfra er der ca. 10 km til Bökestadshelteret i sydenden af Raslången, hvis man følger Blekingeleden.


Dag 2 vandrede vi ad Skåneleden langs vestsiden af Raslången
til omkring Skärsnäs, hvor vi forlod stien for at gå helt ud til søen Immeln, som vi derpå fulgte gennem Skärsnäs Naturreservat. Der er små stier en del af vejen her. Nogle steder forsvinder stien dog, og her bliver det lidt vanskeligt gennemtrængeligt nogle steder i tæt vildnis. Vi endte igen ved stien, som vi derpå fulgte til shelteret ved Brotorpet. Vel rundt regnet 17-18 delvist lidt tunge km, som kunne have været 13 km, hvis vi havde fulgt stien hele tiden.


Dag 3 fortsatte lidt nordpå ad Skåneleden til nordsiden af søen Tuesjön, hvorfra vi gik østover. Vi ville egentlig have taget broen, Baggebro, ved Getatorpet, som ikke er brugbar mere. Vi gik derfor nord om Gillesjön og derefter ad lille spor gennem skoven sydover mod Blankatorpet i søen Raslångens nordlige ende. Herfra mod øst gennem skoven og nord om søen Halen og langs østsiden af denne og gennem noget af byen Olofström langs søen. Vi overnattede på Bergatorpet lejrplads. Ca. 21 km.


Dag 4 gik vi nærmeste vej gennem skoven fra Bergatorpet lejrplads til Jämshög (ca. 4½ km), hvorfra vi tog bussen til Bromölla Station, hvorfra videre rejse med tog til København.


Ruter til sidstnævnte tur på Viewranger:


1. Östafors (busstop)-Bökestad.    2. Bökestad-Brotorpet. (OBS: Denne rute går uden for afmærket rute sidste halvdel, som kan være svært fremkommelig).    3. Brotorpet-Bergatorpet nord om Halen og Olofström.    4. Bergatorpet til Jämshög Bygatan (busstop) En lignende tur kan også søges på siden www.sydsverige.dk.


Offentlig transport:

Rejseforbindelser helt fra København H og til de små busstoppesteder kan søges på www.skanetrafikken.se. Strækningen fra København H til Bromölla Station kan køres i tog i et stræk på 2 timer. Herfra bus videre mod Olofström. Man kan stå af bussen ved Östafors, hvorfra Blekingeleden kan følges til Bökestadshelteret og i Jämshög, hvorfra der er ca. 4-5 km at gå til Bergatorpet lejrplads ved Halen. Man kan også køre bus til Vånga Kirke, der ligger 6-7 km fra Bökestadshelteret.
Billetter til toget købes på www.sj.se. Busbilletter købes i Sverige med kort i bussen, men kan også købes online.
Links:Til fotoalbum tilhørende denne beskrivelse (Omfatter en vintertur i 2015 og en sommertur i 2019)


Skåneleden


Blekingeleden på Sydsverige.dk


Et godt virtuelt sverigeskort til planlægning