Jenses Vandringer/ Vandreture


Setesdals- og Ryfylkeheiane 2020


Fra Jonstølen til Haukelisæter.


Til fotoalbummet tilknyttet denne beskrivelse.

Indledning om området og ruten og aktuelle forhold i år.
Vest for den lange dal, Setesdalen, som man kører igennem, når man kører stik nordpå fra Kristiansand, ligger Setesdalsheiane, også kaldet Setesdal Vesthei. Et område, der langt overvejende ligger over trægrænsen. Vest for højderyggen kommer man dog over i Ryfylkeheiane, som ligger umiddelbart vest derfor. Begge områder er ret uberørte, bortset fra, at der en del vandkraftudbygning i området med opstemmede søer og vandkraftanlæg. Området er godt forsynet med afmærkede vandreruter, som kan følges og en del selvbetjeningshytter, hvor vandrere kan overnatte og proviantere. Hytterne ligger i regelen fjernt fra veje – der er ikke mange vejforbindelser ind over fjeldområdet.

I sommeren 2020 gik min første arrangerede fjeldtur med vandregruppen Tursækken til dette område. På turen gik vi fra hytte til hytte. Det blev lidt kompliceret p.g.a. at 2020 var et år med coronavirus, hvor der derfor også var restriktioner for brugen af hytterne. Ingen brug af hytterne uden forudgående booking af sengepladser. Dette er usædvanligt i Norge. Dette medførte bl.a. ændring i ruteplanen. Ifølge den endelige plan kom vi til at gå fra hytten Jonstølen til Haukelisæter med overnatning på hytterne Bleskestadmoen og Holmevatnhytta undervejs mellem disse. Turen var lagt op som begyndervenlig; men hånden på hjertet – terrrænet var måske lidt for tungt til at blive betegnet som sådan. Alle klarede dog turen fint! Man skal ikke undervurdere fjeldturenes sværhed  her i den sydlige del af Norge.

Det var tydeligt et år, hvor der meget sent på vinteren havde været stort snefald i fjeldene. Det så vi allerede på køreturen over Haukelifjeld (det er
dog helt normalt, at der sommeren over ligger meget sne i dette område!).       Efter Sandvatnet begyndte de lange etaper på sne

Området ligger ret vestligt, hvor nedbørsmængderne generelt er store,               
derfor også stort snefald.


Først var der et puslespil med transporten til startstedet tæt ved bygden Nesflaten i Suldalen vest for Ryfylkeheiane. Vi tog bussen fra Kristiansand til Haukeli (nogle kørte i bil til Haukelisæter) og derefter fælles taxitransport over Haukelifjeld og Røldal og videre ned i Suldalen på den vestlige side, hvor vi blev sat af Bråtveit på den østlige side af søen Suldalsvatnet, hvor vi startede med at vandre et par timer op mod første hytte, Jonstølen, der ligger i skovterræn.


På kortet var der aftegnet en T-mærket vandresti på dette stykke. Vi fandt et spor det første korte stykke, men ingen mærker. Og pludselig endte vi alligevel på den vej, der gik opad i retning af hytten.


Jonstølen er en forholdsvis ny hytte og betegnes som børnefamilievenlig, idet der kan køres frem til ca. 1 km fra hytten. Uden for er der en vandhane, til hvilken der pumpes vand op fra elven, der løber lidt nedenfor.

Turen fra Jonstølen (ca. 700 m.o.h.) til Bleskestadmoen (også ca. 700 m.o.h.) starter i skovterræn, først faktisk et par km på en lille vej, senere går det ud i terrænet og igen senere stiger man i højden og kommer i bart fjeld, godt 1000 m.o.h.. Til sidst ender man igen i skovterræn i birketræszonen, idet også Bleskestadmoen ligger forholdsvis lavt i en dal. På det første stykke passeres flere gamle sætre, støle. Strækningen er ret stenet det meste af vejen. Og inden for det forholdsvis beskedne højdemeterinterval er der dog ret kuperet. Der er også en del sumpede steder undervejs. Turen er normeret til 5 timer. For vores gruppe tog den hele dagen.


Næste dagsetape fra Bleskestadmoen til Holmevatnhytta er jævnt stigende hele vejen, idet Bleskestadmoen ligger ca. 700 m.o.h. og Holmevatnhytta ligger ca. 1150 m.o.h.. Kort efter hytten var der en elv, hvor flertallet af turens deltagere fandt det aktuelt af tage støvlerne af for at vade. Opstigning til søen Sandvatnet ca. midtvejs. Sandvatnet er stemmet op med en stor dæmning, og der går flere højspændingskabler ud derfra. Opstemning er en del af vandkraftproduktionen i Sørlandet. Ellers er der øde. Og så begyndte de første snefaner her. Efter Sandvatnet var der generelt ret meget sne at vandre i. Enkelte steder var der også større stigninger, som foregik på sne. Men over trægrænsen vide udsyn og flot vejr. Sidst på dagen nåedes Holmevatnhytta, der har en unikt flot udsigt over den store sø Holmavatnet, der er en stor opstemmet sø, hvor der tidligere var flere mindre søer. Der var is på en mindre del af søen – ikke første gang, jeg har set den sådan ved sommertid.  Vi havde denne hyggelige hytte helt for os selv. Opholdsstuen har et stort panoramavindue med udsigt over søen og omgivende fjelde. Turen er ca. 17 km lang og tog hele dagen. Terrænet udfordrede.


Tredje og sidste dagsetape gik fra Holmevatnhytta over Turistskaret (hvor man kommer op i ca. 1350 m.o.h.) og derefter nedad i retning mod Haukeliseter Fjellstue, hvor turen sluttede. Det højtliggende Turistskaret har altid været fyldt med sne, når jeg er kommet der igennem. I år var ingen undtagelse. Lange etaper på sne, hvor man hist og her skal vare sig, fordi man enkelte gange også passerer et vandløb under sneen. Dette gik dog glat hele vejen. Længere fremme mod Haukelisæter kommer man ned i en lang og smuk, grøn dal. Man ser frem til Haukelisæter flere timer før, man ankommer dertil.


På det sidste stykke var jeg dog selv ude for et uheld, idet jeg skred på en lille snefane, og min venstre fod havnede og blev vredet på en klippe. Dette gav et skub i hele lægbenet, så jeg måtte halte de sidste 4-5 km frem til hytten. Desværre måtte jeg følgelig opgive selv at tage med på den noget mere krævende vandretur Lysefjorden Rundt, som jeg havde lavet for en anden gruppe lige bagefter. Sådan kan det gå! Jeg mødte denne gruppe i Kristiansand, og de gennemførte herefter denne 8-dages tur selv.


Haukelisæter indlogerede vi os på den store betjente hytte, der skal være DNT’s største. 3-retters menu til aften, som det er kotumen på betjente DNT-hytter.
Haukelisæter har en unik beliggenhed med udsigt over Ståvatnet til Kistenuten og andre sneklædte fjelde på den anden side – i den retning, som vi var kommet fra. Nord for Haukelisæter og Haukelifjeldvejen begynder Hardangervidda. Turen fra Holmevatnhytta er normeret til 6 timer, men tog faktisk for os kortere tid end den foregående dags tur!
Næste formiddag nåede Jonna som den eneste en tur op til toppen Vesle Nup på nordsiden, inden vi skulle rejse mod Kristiansand.


Om DNT-hytter.


Selvbetjeningshytter er hytter, som ikke er bemandede, men som har udlagt proviant. Man kan altså proviantere på hytten og behøver derfor ikke medbringe mad. Der afregnes via en DNT-hyttebetalingsapp eller som hidtil via engangsfuldmagt, som det har været brugt i mange år. Engangsfuldmagterne udfases, men kan stadig bruges.


Ubetjente hytter er ubemandede og har ikke proviant.


Betjente hytter har det hele, herunder personale til at lave mad og betjene gæsterne.


DNT (Den norske Turistforening) har i alt mere end 500 hytter fordelt over hele Norge. Med medlemskab i DNT eller en af de mange lokale turistforeninger får man medlemsrabat på alle hytterne. Medlemmer af STF, Svenska Turistföreningen, får i øvrigt også rabat på DNT-hytter, lige som DNT- medlemmer også får det på svenske fjällstationer og -stugor.

 

Norske fjeldområder.
Oplysninger om norske fjeldområder kan søges på www.dnt.no og ikke mindst på www.ut.no/kart. Her kan klikkes oplysninger frem om de enkelte hytter, ligesom der også ligger beskrivelser af mange af de mærkede ruter.


Transport:
Nærmeste adgang til Setesdals- og Ryfylkeheiane er fra Danmark via overfarterne mellem Hirtshals og Kristiansand. Se www.Colorline.dk og www.fjordline.dk, begge disse selskaber besejler denne rute. Videre transport fra Kristiansand kan ske med Setesdalsekspressen ind til Haukeli (via Agder Kollektivtrafik) og derefter med Haukeliekspressen via Norway Bussekspress. For at få forbindelsen til at passe er det fordelagtigt med en overnatning i Kristiansand efter aftensejlads. Yess Hotel, som ligger helt tæt på havnen og færgerne er et godt billigt vandrehjemslignende tilbud.


Til fotoalbummet tilhørende denne beskrivelse.