Jenses Vandringer/ Vandreture


Jyske Aas Vandrerute

En vandretur på højderyggen af VendsysselTil fotoalbum tilknyttet denne beskrivelse. Indeholder også et detaljeret kort, som der kan zoomes ind på!


Jyske Ås er en lang randmoræne, som strækker sig næsten 40 km gennem det centrale/østlige Vendsysssel. I alt har åsen 39 bakketoppe med en højde på mere end 100 m over havet. Landskabet på langs ad åsen er meget varieret, dels med flere større skovarealer samt flere fredede åbne græsningsarealer (overdrev) med spredte småskove i det bakkede terræn samt også nogle dale og moser.

Gennem denne meget varierede strækning blev der i 80’erne (mens jeg var ung i Vendsyssel) indviet en mærket vandrerute, startende ved Østervrå i nord og sluttende ved Dronninglund Slot i syd. Vedligeholdelsen af ruten er dog gået lidt i glemmebogen. Det lader sig dog stadig fint gøre at følge ruten, mest ved at stykke den sammen af forskellige nyere ruter af senere dato.


Bortset fra nogle få km i starten samt nogle få km i slutningen på asfalt, foregår hele turen i terrænet.


Imidlertid er der inden for de seneste år (dette skrives i 2017) blevet etableret en Hærvejsrute mellem Aalborg og Frederikshavn, som på et stykke af strækningen går gennem Jyske Ås. Den gamle Jyske Ås Vandrerute er sammenfaldende med Hærvejsvandreruten på den strækning, hvor denne går gennem Jyske Ås. Nærmere betegnet er der sammenfald på strækningen mellem Nymølle Bæk Fredningen i nord og det sydlige Allerup Bakker i syd. Syd for Dannerhøj og den nuværende motorvej, gennem bl.a. Dronninglund Storskov er der i store træk sammenfald mellem                          Rasteplads i kanten af det fredede område, Slettingen
HærvejsCYKELruten og den gamle Jyske Ås Vandresti, dog afbrudt på en mindre               

strækning gennem den idylliske Sømosen, hvor afmærkningen fra den gamle sti er bibeholdt. Også andre steder er der hist og her stadig rester af den oprindelige afmærkning på Jyske Ås ruten, så det alligevel stort set lader sig gøre at følge den.. Der er ingen foldere at finde om Jyske Ås ruten i dag, lige som ruten heller ikke ind til nu har kunne findes ved almindelig Google-søgning.  (Jeg håber, at denne fremstilling vil gøre lidt forskel her!).


Med lidt udvidelse af ruten til den østlige del af Dronninglund Storskov kunne den inkludere højdepunktet Knøsen (eller Knaghøj), 137 m, der er Vendsyssels højeste punkt samt flere høje punkter. (men denne udvidelse af ruten indgår ikke på mit kort).


Jyske Ås vandrerute er terræn og natur i langt højere grad end Hærvejsruten mellem Aalborg og Frederikshavn – derfor er det i min verden meget mere den, det drejer sig om end sidstnævnte!


I nærværende fotoalbum har jeg lagt et detaljeret kort over ruten samt de andre vandre- og cykelruter på åsen, så det skulle være let at følge den og evt. udbygge turen med afstikkere. Nederst på denne side har jeg desuden lagt en ruteplan, der kan følges som GPS-spor, hvis man installerer Viewranger på sin smartphone.Ruten mere detaljeret:


Start (eller slut) i Østervrå ved byens torv, hvor der er indkøbsmuligheder. Busforbindelser fra Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Sæby. Evt. overnatningsmulighed på Østervrå Primitive teltplads, der ligger ved byens idrætsanlæg.


Vrængmosevej følges ud ad byen i sydvestlig retning. Senere følges Fjeldgårdsvej så langt mod syd, som denne kan følges. Herefter et kort stykke mod vest og så mod syd ad Langmosevej, der som en lille skovvej ender i Nymølle Plantage. (Der er vist en enkelt gammel afmærkning på disse første 3-4 km af ruten). I nordkanten af Nymølle Plantage drejes til venstre ad lille skovvej, der følges, ind til man møder afmærkningen fra Hærvejsruten fra Frederikshavn. Herefter følges Hærvejens afmærkning gennem Nymølle Bæk Fredningen – hist og her ses også de gamle mærker fra Jyske Ås ruten.


(Alternativt kan man fra Østervrå gå sydøstpå ad Ormholtvej til Nejsumvej og her falde ind på Hærvejsruten forbi Ormholt Gods. Strækningen fra Ormholt Gods  og videre ad Nejsumvej er også en fin og varieret rute. Nejsumvej er dog en grusvej. Eller man kan vælge at stå af bussen i Thorshøj og følge Hærvejen derfra).


Ruten går herefter gennem det smukke fredede område langs den snoede Nymølle Bæk i kupereret terræn. Det veksler her mellem skov og åbne græsarealer. Planker på sumpede steder gennem fredningen. Efter Nymølle Bæk Fredningen fortsættes ad smal sti videre langs bækken mod næste fredede område, der hedder Søheden Skov. Også her veksler det mellem skov og åbne græsarealer i kupereret tærræn, hvor der også er et par småsøer. På overgangen fra Søheden Skov til Pajhede Skov, passeres naturskolen Lunken ved en lille søidyl. Der ligger en stor shelterplads ved siden af og en mindre lidt derfra. Den store plads er for grupper og skal bookes. Den lille er fri. I forbindelse med Lunken Naturskole er der også et lille hærvejsherberg, som dog vist er ubemandet.


Ved Lunken Naturskole er tilbagelagt ca. 8 km (der bør beregnes rigelig tid p.g.a. terrænet!).


Herefter går turen gennem den østlige del af Pajhede Skov i sydsøstlig retning. Man når landevejen mellem Hellum og Dybvad, som følges mod øst ca. 100 m, og der drejes ind i nyt fredet område mod syd, nemlig Fejborg Bakke fredningen. Det første korte stykke ad markvej. Senere kommer man på stærkt kuperede stier. Igen er det et varieret område, der veksler meget mellem skov og åbne græsarealer/overdrev. Nogle km gennem Fejborg fredningen, og fra en høj bakke drejer man skarpt vestover og krydser Brøndbakvej, hvorefter man kommer ind i næste fredede område, der bærer navnet Slettingen. I Slettingen findes igen en shelterplads.


Ved Slettingen shelterplads er tilbagelagt ca. 12-13 km (og igen – beregn rigelig tid).

 

Efter Slettingen er der mulighed for en lille afstikker til Lyngbakken, der har vidt udsyn over en stor del af Vendsyssel – bl.a. ses Rubjerg Knude ved vestkysten i klart vejr, et vue på ca. 40 km! Tilbage på ruten fortsætter Hærvejen og Jyske Ås ruten i stærkt kuperet terræn gennem Pilegårdsmølle Plantage og senere Stensbak Skov, der er en del af Allerup Bakker. Ved en vejdeling midt i Allerup Bakker, skilles Hærvejsruten fra Jyske Ås ruten. Mens Hærvejsruten drejer mod vest ud af skovområdet og bakkerne, holder Jyske Ås ruten mod sydøst i fortsat skov og bakket terræn. På dette stykke er afmærkningen helt intakt. Man havner på den lille landevej langs østsiden af Allerup Bakker (Dannerhøjvej) og følger denne gennem en viadukt under motorvejen mellem Aalborg og Frederikshavn. Herefter drejes til højre ad den gamle hovedvej et kort stykke, hvorefter der drejes ind ad Stenbakkevej, der er en lille grusvej. På denne side af motorvejen ophører vandreruteafmærkningen. Til gengæld kan her følges afmærkningen af HærvejsCYKELruten! Denne følges til shelterpladsen Stenbakken, der ligger i hjørnet af en kuperet græsmark, lige op mod skoven.


Ved Stenbakken shelterplads har man tilbagelagt nogle ca. 22-23 km. Denne shelterplads har to lidt specielle shelters med skydelåger, så der kan lukkes for vinden og det frie udsyn. Lidt små i størrelse.


Videre frem følges stort set Hærvejens cykelrute ned gennem Dronninglund Storskov. Denne kan følges helt til Dronninglund Slot. Det kan dog anbefales at følge vandreruten ind forbi Sømosen, der er et udsøgt idyllisk område i Storskoven (og på dette stykke er vandrerutens afmærkning igen intakt!). Senere passeres endnu en mose, Ottemosen. Herefter kommer man ud af Storskoven, og landskabet veksler herefter mellem småskove og marker. Og man kommer på lidt småveje de sidste kilometer mod det pompøse Dronninglund Slot, hvor den gamle Jyske Ås vandrerute sluttede.

 

Dronninglund Slot har en historie, der går tilbage til ca. 1200, hvor det var et benediktinerkloster. Senere kom det under kronen, og igen senere blev det privatejet. Den gamle Jyske Ås vandrerute var annonceret til at være 36 km.


Jeg holder mig til denne afstandsangivelse, da jeg får forskellige resultater på Viewranger, alt efter om jeg planlægger ruten forud på PC eller tracker den. Førstnævnte giver for korte afstande – sidstnævnte giver for lange afstande.


Busruterne mod henholdsvis Brønderslev og Aalborg går lige forbi Dronninglund Slot med adskillige daglige afgange.


Hærvejscykelruten fortsætter ad vejen mod Hjallerup og videre til Aalborg.Overnatningspladser langs Jyske Ås vandrerute (kan alle findes på www.udinaturen.dk.

Østervrå primitive teltplads, Lunken shelterplads, lille lejrplads ved Lunken, Slettingen shelterplads og Stenbakken shelterplads.

Find afstandene mellem dem indflettet i ovenstående tekst. Ruten er i alt ca. 36 km.Til fotoalbum tilknyttet denne beskrivelse. Indeholder også et detaljeret kort, som der kan zoomes ind på!Relevante links i øvrigt:


Til sitet om Jyske Aas generelt: www.jyskeaas.dk


Nymølle Bæk fredningen


Søheden Skov og Naturskolen Lunken


Bestigning af bjergkæden i Dronninglund Storskov
Ruteplan på Viewranger: Hele den her beskrevne rute. Kan downloades og følges som GPS-spor, hvis du installerer Viewranger på din smartphone.