Sådan ligger mine forskellige kort i forhold til hinanden

Søhøjlandskort 1: Ruter i området Silkeborg-Ry-Salten Langsø

Søhøjlandskort 2: 3-dages rundvandring i Silkeborgs sydlige opland

Søhøjlandskort 3 og 4: Søhøjlandet Vest

Kort over Ulveland indeholder kort med mine ruter i dette område.

Åbn en samlet mappe med alle kortene her. (Man kan zoome ind på kortene ved at holder courseren over kortet og scrolle baglæns med musen. Hent billedtekster ved at klikke på "I" i billedets øverste højre hjørne!)

For print af kortene: Zoom ind på højeste zoomniveau og tag nogle skærmprint af de ønkede kortudsnit og beskær, så der kun er kort tilbage. Skær også lidt i siderne, så det kommer til at passe med et A4-ark og tryk gem. Ved udskrift: Fjern flueben fra "tilpas til siden"!

Det midtjyske Søhøjland - indledning:Det midtjyske Søhøjland er et slaraffenland af udstrakt natur for den naturglade vandrer. Dette er en af grundene til, at jeg omkring år 2000 valgte at bosætte mig her og har boet her siden! Variationen af forskellige naturtyper er også stor!


Silkeborg-egnen er nok især kendt for den lange række af søer mellem Silkeborg og Ry, på hvilke man kan sejle med Hjejlebådene til Himmelbjerget, og måske også lidt for de store, frodige løvskove omkring søerne. Her ophører kendskabet nok for mange. Jeg vil forsøge at udbedre dette lidt.


Der er flere steder, som vil hævde at have Danmarks største samlede skovareal. Silkeborgskovene er i hvert fald i betragtning, mest fordi der er ubrudt skov hele vejen mellem Silkeborg og Ry langs sydsiden af søerne – og også det meste af vejen på nordsiden. Men dertil kommer de fortsatte skovstrækninger efter Ry i sydvestlig retning gennem Ry Sønderskov, Addit, Løndal og Velling skove samt Snabegård og Store Hjøllund Plantager og til sidst den store Gludsted Plantage (som alene hører til Danmarks største!)


Ud over skovarealerne er der, især omkring Vrads og Sepstrup, nogle ret store åbne hedearealer.


Terrænet spænder geologisk fra nogle af Danmarks mest kuperede morænelandskaber og dybe ådale, især mod øst, til mod vest at tone ud i fladere og mere sandede hedesletter. Det tør være overflødigt at nævne, at flere af Danmarks højeste punkter findes i området. Himmelbjerget er mest kendt, men slet ikke den højeste!                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                Vedr. ådale: Foruden Gudenådalen med perlerækken af søer skal nævnes den imponerende Salten Ådal og den næsten lige så imponerende Funder Ådal. Måske skal også lige nævnes Dybdalen, der adskiller Silkeborg Vesterskov fra Rustrup Skov.


Især skovene på strækningen mellem Silkeborg og Ry er præget af stor frodighed og rummer nogle af Danmarks højeste træer, op til over 50 meter høje. Dette gælder såvel bøge, som de indførte Douglasgraner, der stammer fra Nordamerika, men efterhånden

har en del udbredelse her.


Der er i de bakkede skovområder en del kildevæld, hvor det fint går an at drikke af vandet. Man skal dog vide, hvor det går an! Ligeledes rummer Søhøjlandet i hvert fald 3, måske 4 af Danmarks reneste søer. Lad mig nævne dem: Slåensø, Almindsø, Snabe Igelsø ved Vrads og vist også Grane Langsø syd for Vrads. Specielt Slåensø og dens afløb, Millingebækken, er fin at drikke direkte fra eller opsamle vand fra.


Den sydvestlige del af Søhøjlandet har omkring Vrads og Hjøllund umiddelbar sammenhæng med Gludsted og Nørlund Plantager og Harrild Hede i retning mod Brande og Ejstrupholm (et område med vidtstrakte plantager og heder, som jeg har valgt at kalde ”Ulveland”. Læs om dette). Sammenlagt giver dette et kæmpe sammenhængende naturområde med rigtig stor variation. (Der er dog et lille slip af sandede kartoffelmarker mellem Gludsted og Nørlund Plantager. Dette kan tages som en afveksling og er ret hurtigt passeret!)Nogle af mine favoritruter i Søhøjlandet.


Der findes forskellige afmærkede vandreruter i området. Nederst på denne side og dens undersider finder du links til diverse foldere og kort over de forskellige officielle vandreruter i området.

Der ud over har jeg selv mine egne favoritruter, som jeg gerne vil præsentere andre for – i tillæg til de officielle ruter. Ved at følge disse, binder du naturområderne sammen til lange sammenhængende forløb af ubrudt natur på bedste måde - uden om landbrugsland, småbyer og landeveje. Ruterne er lavet med kærlighed, og selv bliver jeg ikke træt af dem! Pas på naturen og respektér diverse regler for færdsel i naturen undervejs! Nyd ruterne!


På undersiderne til denne side har jeg beskrivelser af mine favoritruter samt links til tilknyttede fotoalbums.  Ingen afmærkning af disse – find selv vej og orientér jer v.h.a. mine beskrivelser

og kortskitser!  Kombinér mine ruter, som det passer dig/jer! Der kan være steder, hvor du skal

Udsyn over Borresø fra Paradiset                                                                     holde godt øje for at finde forbindelsen. Lidt øvelse og erfaring er her nok en fordel.                                                                                                 

                                                                                                           


Til mine ruter:Først til disse:

En særligt udfordrende rute: "Silkeborgsøerne rundt Høj rute".


Dette er en 3-dages vandretur med start og slut ved Østre Bad, som går over en masse høje punkter og dermed store op- og nedture på vejen rundt om søerne mellem Silkeborg og Ry - den går også syd om Thorsø. Altså ret lange dagsetaper med mange højdemeter. En god træningstur, hvis du skal i fjeldet eller bjergene. Det er tilmed en meget smuk rute, som går i terrænet hele vejen. Her fremlagt som ruter på Viewranger. Du kan downloade og bruge disse, hvis du installerer app'en Viewranger på din mobiltelefon.


Silkeborgsøerne rundt Høj rute, 1. dag: Østre Bad til Østre Gåsekær via bl.a. Frederik d. 7.s Høj og Duedal Bjerg m.m..  Ca. 23½ km med 793 m optur og 793 m nedtur. (Husk at Østre Gåsekær skal bookes!)


Silkeborgsøerne rundt Høj rute, 2. dag: Østre Gåsekær til Alling Vest Teltplads via bla. Åsen, Storeknøs og Himmelbjerget m.m.. Ca. 18 km med 461 m optur og 484 m nedtur. (Husk at Alling Vest teltplads kun må bruges fra 1. maj til efterårsferien).

      Silkeborgsøerne rundt Høj rute, 2. dag svær. Alternativ rute, hvis du vil have endnu flere højdemeter denne dag (lagt ind 24.3.20)


Silkeborgsøerne rundt Høj rute, 3. dag: Alling Vest teltplads til Østre Bad via bl.a. Bryggebjerg, Stoubjerg, Sindbjerg, Louisehøj, Ulvehoved, Birkehøj og Dronningestolen m.fl.. Ruten går nord om Sejs-Svejbæk gennem Linå Vesterskov. Ca. 25 km med 705 m optur og 708 m nedtur.Og så til nogle flere beskrevne ruter, som er tæt forbundne med Søhøjlandet:                                                                                                                                                                         

 


"Ulveland" - midtjyske plantager og heder.

Sydvest for Søhøjlandet og Silkeborgskovene ligger der endnu et stort og ret øde område bestående af udstrakte ret flade plantager og heder, som jeg ofte har benyttet og kalder "Ulveland". Dette område danner udpræget kontrast til Silkeborg-områdets morænelandskaber og overvejende frodige løvskove, men lader sig fint koble sammen med Søhøjlandet til et endnu større sammenhængende hele af varierede naturtyper.

Forbindelsen kan bl.a. ske via Den skæve Bane (Funder-Ejstrup Natursti - link nedenfor) eller via Vellingskovene og Vradsområdet.

Til nærmere beskrivelse af mit "Ulveland" med tilhørende fotoalbum med oversigtskort over området, der ligger mellem Hjøllund, Brande og Ejstrupholm.Trækstien langs Gudenåen mellem Silkeborg og Randers:

I alt ca. 70 km. Kaldes også Pramdragerstien. En lang varieret strækning, der dog de senere år har været meget ramt af oversvømmelser p.g.a. stigende vandstand i Gudenåen. Silkeborg Kommune har dog på det seneste lavet væsentlige renoveringer af stien og hævet den på en lang strækning. Læs mere på min side om Trækstien her.Vandring fra Silkeborg til Skjernå's udløb.

6 dages vandring fra lejrplads til lejrplads gennem nogle af de midtjyske skovområder og senere heder (ovenfor benævnt som "Ulveland") og siden langs Danmarks vandrigeste vandløb, Skjernå, og største delta.

Læs artikel om turen her på hjemmesiden. Følg beskrivelsen og find selv vejen! Til fotoalbum fra samme tur . Indeholder også 2 kortskitser.

(Læs også her om min alternative Kyst-til-kyst-rute på 235 km fra Århus til Nymindegab).
Foldere om ruter:


Skov- og Naturstyrelsens folder om Vandreruten Århus-Silkeborg .


Skov- og Naturstyrelsens folder om Naturstien Horsens-Silkeborg (Bryrupbanestien).


Til nærmere beskrivelse om Den skæve Bane (Funder-Ejstrup Natursti)


Hærvejen går gennem Silkeborgs vestlige opland. Til sitet om Hærvejen .


Hærvejen passerer bl.a. Bøllingsø. Klik for Bøllingsøfolderen. Der går sti på 12 km rundt om hele den genskabte fladvandede sø, som desuden kan inkluderes i flere længere vandreture nævnt ovenfor.