Jenses Vandringer


Rold Skov med Rebild Bakker og Gravlev Ådal.


Til fotoalbum fra Rold Skov og Rebild Bakker m.m. (blandet fra flere årstider)


Rold Skov er et af Danmarks største samlede skovarealer. Der er både nåleskov og udstrakte løvskovsområder. Den består af flere skove med forskelligt tilhørsforhold.


Længst mod vest, vest for Lindenborg Å, ligger Nørlund og Torstedlund Skove, som hører under de to godser, Nørlund og Torstedlund. Disse skove ligger lidt isoleret i forhold til resten af Rold Skov, da de afgrænses af Lindenborg Å, over hvilken der kun er en enkelt passage på asfaltvej i den sydlige del af skoven (så vidt jeg kender det – der findes dog et sted, der på kortet hedder Nordre Bro!!). Overnatningspladser findes ikke i denne del af skoven.


Fra Lindenborg Å mod øst til den gamle hovedvej A10 ligger Lindenborg Skovdistrikt, som hører under Lindenborg Gods.  I denne del af skoven kan nævnes en ret stor sø, Teglsø samt den markante ret dybe dal i nord-sydlig retning, som Lindenborg Å løber igennem. Hvis man følger skovvejen gennem østsiden af denne dal, passeres på et tidspunkt Springkilden, der ligger et stykke syd for Røde Mølle.


Øst for hovedvej A10 mod Madum Sø ligger Buderupholm Statsskovdistrikt. Denne strækker sig mod nord helt op til Bjergeskoven og Buderupholm længst mod nord i skoven. Mod syd går den ned mod Arden. Buderupholm Statsskovdistrikt udgør ca. 1/3 af Rold Skov – dette er den mest kendte del af skoven. Den omfatter bl.a. de berømte Rebild Bakker, Troldeskoven, Store Økssø og stækningerne ud mod Gravlev Ådal med den kendte fuglelokalitet, Gravlev Sø og kilderne Store Ravnkilde og Lille Blåkilde. (St. Blåkilde findes på en åben eng syd for den østlige del af skoven ved Kærbjerghus). Desuden omfatter statsskoven det fredede areal, hvor den sjældne orkidé, frueskoen gror. Den omfatter også Den jyske Skovhave, der ligger umiddelbart øst for jernbanen kort syd for Skørping.

                                                                                                                               Fra Rebild Bakker

Øst for Madum Sø ligger Hellum Skov og Siem Skov, der er private skove.                   


Der er nok flere mindre private skove, der også indgår i Rold Skov, så denne oversigt er ikke komplet!

Der kan selvsagt laves mange varierede vandreruter i dette store og varierede skovområde, der også byder på ret store bakker og kuperet terræn for en stor del samt ådale og i mindre grad moser og nogle søer. De fleste afmærkede ruter findes dog i statsskoven og Rebild Bakker. Alle overnatningspladser i Rold Skov ligger desuden i statsskoven.Der er følgende overnatningspladser:


Lille lejrplads (teltplads) i Bjergeskoven længst mod nord, tæt på Fruesko-fredningen. Vand skal medbringes.

Lille lejrplads (teltplads) i Urskoven tæt ved Troldeskoven. Vand skal medbringes.

Lille lejrplads ved Mosskovpavillonen (tæt ved St. Økssø) bestående af 10 shelters. Der er fri adgang

Flyverpladsen, lille teltplads en halv km øst for Mosskovpavillonen.


Desuden Klodholm lejrplads, der er en stor teltplads for grupper. Den kan bookes.

Det samme gælder Jamborettepladsen, der ligger på en åben plads mellem Mossø og Den jyske Skovhave.


Ud over ovennævnte findes et ret stort frit teltningsareal i Brændeskoven og Bjergeskoven i den nordligste del af Rold Skov – vest og nord for Skørping. Kan ses på udinaturen.dk.

 

Som start eller slut på en vandretur i Rold Skov kan benyttes Arden Naturlejrplads, der ligger i et lille skov/moseområde i den sydlige udkant af Arden by. Den består af et antal shelters med skydelåger, der skal bookes og lejes jvf. www.udinaturen.dk.Ruter:

Jeg vil her undlade at lave et kort med anbefalede ruter, da der kan laves mange. Og mine behøver ikke nødvendigvis være de bedste! Et godt bud, hvis man bevæger sig uden for statsskoven er dog at bevæge sig over vest for hovedvej A10, runde Teglsø og bevæge sig nordpå gennem den store dal langs Lindenborg Å på østsiden af denne til omkring Røde Mølle (hvor Springkilden passeres lidt sydligere) og så gå op over bakkerne og igen krydse hovedvejen nord for den store centale lysning, Tveden.


Offentlig transport:

Det er let at komme til Rold Skov med offentlig transport, idet mange gennemgående toge stopper ved hhv. Skørping og Arden Stationer. Især statsskoven er let tilgængelig derfra.Links:


Til fotoalbum fra Rold Skov og Rebild Bakker. (Blandet fra flere årstider).Link til Naturstyrelsens side om Rold Skov                                                                                         


Link til Naturstyrelsens side om Rebild Bakker


Link til en samling foldere og kort over forskellige dele af Rold Skov og Rebild Bakker. 

                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                       
Der tages drikkevand af Store Ravnkilde