Jenses Vandringer/ Vandreture

Langs Vigsø Bugt og Jammerbugten 2015.


OBS: Denne side er i dag suppleret med en række ruter fra Viewranger til en 5 dages tur fra Bulbjerg til Lønstrup - nederst efter selve beskrivelsen (skrevet 10.5.2019)Til fotoalbummet, som hører sammen med denne beretning.


Jeg har tidligere beskrevet Nationalpark Thy, som jeg ofte er vendt tilbage til p.g.a. områdets vilde og storslåede karakter. Nationalparken strækker sig langs kysten fra Agger Tange til Hanstholm. Men den storslåede og vilde natur stopper imidlertid ikke ved Hanstholm! Også på den fortsatte kyststrækning langs Vigsø Bugt, ved Bulbjerg og længere frem langs en stor del af Jammerbugten, findes der øde strækninger, hvor naturen har dimensioner, som ellers ikke ses tilsvarende i Danmark! Kort sagt er naturen på disse strækninger med til at gøre Danmark større!


Websiden om Nordsøstien fungerer desværre ikke mere, da denne ikke er blevet vedligeholdt.

De nordjyske og sjællandske dele af ruten kan dog ses på Friluftsguiden..dk. (Markeringen af lejrpladser er dog her mangelfuld og placeringen af dem generelt fejlbehæftet! Brug udinaturen.dk til at finde lejrpladser og frie teltningsområder!).


Delfoldere om Nordsøstien fås hos lokale turistbureauer langs strækningen. Nordsøstien er på strækningen mellem Fjerritslev og Blokhus delvist sammenfaldende med en ny Hærvejsrute på denne strækning – findes under http://www.haervej.dk/haervejen/haervejen-til-fods.


De bedste kort over Hærvejen mellem Fjerritslev og Blokhus har jeg linket til nederst efter denne beretning.


Min tur:                                                                                      Nordsøstien kort før Bulbjerg

Sommeren 2015 var jeg desværre ramt af en skulderskade, så jeg måtte aflyse at guide en                 

gruppe gennem et fjeldområde i Norge, som ellers planlagt. Det endte dog med, at jeg blev klar

til at tage på nogle mindre ture i dansk terræn. Efter en tur på Øhavsstien på Ærø og Tåsinge, tog jeg senere på tur fra Hanstholm, gik langs Vigsø Bugt og over Bulbjerg til Fjerritslev-kanten og fortsatte over Svinklovene og lierne omkring Fosdalen  og plantagerne ved Tranum, hvorefter jeg sluttede vandringen i Moseby ved Kås i Vendsyssel. Et område, som jeg egentlig kender godt i

forvejen og elsker, men nu vil benytte chancen til at få beskrevet lidt bedre.Mandag d. 20. juli: Hanstholm-Vigsø Plantage.

Jeg rejste til Hanstholm (med tog via Herning og Struer til Thisted og bus herfra til Hanstholm).

Jeg startede med at vandre midt eftermiddag i flot sol og en frisk vind og havde shelterpladsen i Vigsø Plantage som mål første dag. Dette er en etape på ca. 10 km. Redningsstien, som er den lokale del af Nordsøstien i Thy, går egentlig i klitterne langs underkanten af de høje kystskrænter mellem Hanstholm og Vigsø. Jeg foretrækker den høje rute langs bakkernes overkant, hvorfra udsynet er langt større og flottere. Her oppe er der til dels også nogle lokale mærkede ruter hele vejen. Men som hovedregel skal man bare følge bakkekanten hele vejen. Dette er selvsagt en del mere kuperet og tager flere kræfter end den fladere rute nedenfor; men det lønner sig! Konstant har man udsyn til Bulbjerg, der ligger som et forbjerg helt ude i horisonten på den anden side af den store Vigsø Bugt. Den nås efter endnu en lang dagsvandring. Når man får udsyn til det store Vigsø Feriecenter på sin højre hånd, skal man holde til venstre ad en sti brat ned over skrænten og ramme Nordsøstien, som herefter følges til lejrpladsen i Vigsø Plantage. Lidt før vejen ved Vigsø Strand passeres et toiletskur, hvor man bør tanke vand til overnatningen, da der ikke findes vand på lejrpladsen, som ligger en km længere fremme i en lav bevoksning af bjergfyr. (Er det i vinterhalvåret, må man en omvej ind til Vigsø by for at tanke vand ved en ejendom der).


Som noget nyt var der denne gang en cykelsti fra Hanstholm til Vigsø, som faldt sammen med Nordsøstien på denne strækning, altså i klitterne nedenfor bakkekammen. Ikke set før!


Shelteret var fuldt optaget, da jeg ankom, og der var et par andre telte ved siden af, så jeg måtte også telte. Børnefamilier, der ankommer i bil, er måske ikke helt, hvad pladserne er bestemt til; men det kan jo have en god opdragende virkning på børnene at overnatte i naturen. Jeg sludrede i hvert fald med en familie, som jeg tror havde et godt sigte med det og gerne på sigt ville vandre. God hygge på bålpladsen.Tirsdag d. 21. juli: Vigsø Plantage - lejrplads ved Bulbjerg.

Til natten kom der regn, og det vedblev med at regne hele natten, så jeg næste morgen måtte pakke et vådt telt sammen. Regnen stoppede ca. ved 10-tiden, hvor jeg var klar til at gå. Skal man østpå fra shelteret i Vigsø Plantage, må man tanke drikkevand inden start, da man herefter ikke kommer forbi huse de næste mange km – og dermed heller ikke drikkevand! Første bebyggelse følger i Lild Strand efter ca. 16 km, der er ret tungt vandrede p.g.a. kuperede klitter og en del sand. Stien går det første stykke på stranden. Jeg valgte at krydse øst ud af plantagen og derefter over klitterne og forbi et sømærke til en lille grusvej, der ender blindt ved nogle søer, som er ved at have genetableret en naturlig flora og fauna, efter at der tidligere blev gravet grus. Ved en af klitsøerne, må man på et kort stykke helt ud på stranden for at komme forbi og kan derefter gå op i klitterne igen og fortsætte ad et smalt spor, der er sandet nogle steder og græsbevokset andre steder. Man kommer i en meget rolig rytme på denne øde strækning. Til venstre, ude bag klitrækken høres havet, og til højre ses på ret stor afstand nogle plantager bag de udstrakte klit- og hedelandskaber. Inde bag plantagerne anes hist og her nogle vindmøller. Ret markant ses langt ude et par høje master, som markerer vindmølletestcenteret i Østerild Plantage, som der for nogle år siden var en del blæst om! Efter mørkets frembrud udsender disse master nogle konstante blinklys – for at undgå flykollision med møllerne!


Der ikke mange pejlemærker i terrænet. Følger man kortet, kan man fastsætte sin position ud fra kanten af de plantager, man ser langt ude. Lidt øvelse skal nok til.

Over middag trak skyerne bort, og i frokostpausen benyttede jeg chancen til at stille teltet op og tørre det i den ret kraftige vind fra vest.


Jeg nåede Lild Strand mellem 15 og 16 om eftermiddagen. Fyldte her igen vand på flaskerne og holdt en lang velfortjent eftermiddagskaffepause i en klitgryde lidt længere fremme – med udsyn til Bulbjerg. Plantevæksten i klitten bliver lidt rigere her med bl.a. nogle ensianer, blodrød storkenæb timian og krageklo m.fl.. Stien efter Lild Strand er også lidt mere befærdet og lettere at gå på de sidste ca. 4 km til Bulbjerg. Til sidst brat op over skrænten til en enestående udsigt, hvor man foruden et uendeligt hav, ser ud over øde klit- og plantagelandskaber såvel mod vest som mod øst. Bulbjerg er et sted, hvor Danmark bliver større! Ca. 100 meter ude anes soklen til horsten Skarreklit, der stod der ind til denne væltede under en kraftig storm en gang i 1970’erne. Desuden er Bulbjerg Danmarks eneste fuglefjeld, idet den arktiske mågefugl, riden, yngler på de små afsatser op og ned ad skråningen. Riden yngler ellers kun på fuglefjelde i Nordatlanten!


Over indgangen til toilettet i bunkeren ved p-pladsen på Bulbjerg, var der anbragt en svalerede med næsten flyvefærdige unger, der kiggede ud over kanten til alle, der skulle på toiletbesøg. Der var en rede over både herre- og dametoilettet!


Fra Bulbjerg har Nordsøstien egentlig to forgreninger. Man kan gå ad det lille spor gennem klitterne langs havet til Thorup Strand, 7 km østligere; eller man kan følge et alternativt spor, der først går mod syd over højdepunktet Tinghøj og senere langs sydkanten af den store Vester Thorup Klitplantage. Jeg valgte denne gang det sidstnævnte alternativ mod Tinghøj. Først langs en lille flisebelagt tyskervej fra krigens tid, ca. 1½ km til en lille lejrplads, hvor der også kan soves i en bunker. Der var et par andre telte på lejrpladsen, og bunkeren blev også benyttet af et par vandrere, som fortalte, at de havde tændt op i en pejs i bunkeren. Desuden sov en større gruppe cyklister i telte lidt derfra på en åben plads i skoven. Så det kan roligt siges, at der var rift om pladsen! Der er i øvrigt også en vandhane på teltpladsen!


Og så fik jeg slet ikke nævnt de plettede gøgeurter i en lille mose lige syd for Bulbjerg!

Dagsetape ca. 21½ km.Onsdag d. 22. juli: Lejrplads ved Bulbjerg til Barkær:

Jeg tog denne dag en kort etape, idet jeg fulgte den sydlige gren af Nordsøstien – over Tinghøj og langs sydkanten af Vester Thorup Klitplantage, ind til jeg kom til Barkær, der er lille klynge huse syd for plantagen. Her har jeg nemlig bekendte, som jeg aflagde besøg hos til dagen efter!


(Hvis man nu havde fortsat østover herfra, møder stien den nordlige forgrening af Nordsøstien øst for Vester Thorup Klitplantage og fortsætter nord om det markante Klim Bjerg og senere over et langt stykke en grusvej med navnet ”Udklitvejen” til Brøndum nord for Fjerritslev. Her møder Nordsøstien Hærvejen. Hvis man nu herfra vælger at følge Hærvejen mod nord, kommer man op i Kollerup Plantage, hvor der ligger et shelter med udsigt. Turen fra lejrpladsen ved Bulbjerg til shelteret i Kollerup Plantage er denne vej  godt 21 km lang. Der er desværre ikke vist vej til shelteret. Man skal selv være obs på, hvor man skal dreje fra for at komme til shelteret, som heller ikke er markeret i folderen om den aktuelle etape af Hærvejen! Mærkeligt synes jeg!!! Men shelteret er altså repræsenteret i www.udinaturen.dk!


I øvrigt findes der også et shelter på Klim Bjerg, ca. midtvejs – ikke med på ovennævnte site!


(Alternativt har jeg en gang fulgt en lidt nordligere rute gennem Klim Plantage til Kollerup Plantage. Men da Klim Plantage for en stor del, er et stort sammenvokset krat, må man her på større strækninger simpelthen mase sig gennem krattet. Og længere fremme må man springe fra tue til tue over et sumpet område. Så det kræver en god grundform og gode navigationsevner at gøre dette! Så valget er den lidt kedelige, men slagne Udklitvej med afmærkning - eller tæt krat!)Torsdag d. 23.juli: Fjerritslev-Fosdalen:

Da mine venner i Barkær ville vise mig noget i Fjerritslev, kom min start næste dag til at udgå fra denne by. (Jeg sprang altså over en strækning her!) Fra Fjerritslev fulgte jeg Hærvejen, der er helt nyetableret på denne strækning. Hærvejen går gennem Fjerritslev by og kan følges helt inde fra bymidten. Jeg har ikke så meget fidus til Hærvejen syd for Fjerrritslev; men nord for byen går den gennem et fint og vildt område, som jeg bare elsker! Og på den næste lange strækning foretrækker jeg klart Hærvejen frem for Nordsøstien, der her følger en del landevej og noget i mine øjne lidt for  ”civiliseret” land. 


Lidt nord for shelteret i Kollerup Plantage passeres et åbent højdedrag, punkt 47, med flot udsigt over plantage og klitter mod kysten flere km ude. Nord for plantagen går man op på et plateau, hvor der passeres nogle højtliggende jættestuer i klitten. Senere går ruten på stier langs underkanten af de markante skråninger i vestsiden af Svinkløv Plantage. Et par enkelte ejendomme med tørre græsmarker passeres. Lige før, man når kysten, går det brat op over skråningen til højdedraget Svinklovene. Herefter går det østpå langs overkanten af en gammel kystskrænt, hvor der er en bræmme af lavereliggende klitter nedenfor inden havet. Fra bakkekammen er der en enestående udsigt over Jammerbugten. I klart vejr ses så langt som til Rubjerg Knude (knap 45 km i fugleflugt). Efter et par km på en snoet sti langs bakkekammen, passeres det gamle ensomt beliggende Svinkløv Badehotel, som er et sted med traditioner. Hærvejen fortsætter gennem den østlige del af den varierede Svinkløv Plantage, hvor bl.a. den slyngede og idylliske Slette Å passeres. Man passerer syd om feriestedet Slettestrand og følger herefter et lille spor, først flere km langs underkanten af den markante gamle kystskrænt, Lien. Længere fremme bliver det sumpet. Og her er der i forbindelse med Hærvejens etablering blevet lagt gangbroer og lavet stenter, som gør det muligt at komme over det sumpede område, hvor der tidligere ikke var tilgængeligt (jeg har selv været på jagt efter en forbindelse netop her – nu er den knyttet!). Efter det sumpede område stiger man brat op gennem Nøddedalen, der er en af flere erosionsdale, som skærer sig ud på tværs af Lien. Man stiger op gennem et ret tæt krat. Man ender oppe på Liens overkant med store imponerende udsigter over de fladere landskaber nedenfor mod havet,

Udsigt vestover fra Svinklovene  


der her ligger flere km ude. Denne gamle kystskrænt skal være Danmarks største af sin art og er ca. 7 km lang! Efter en del op og ned havner man i den mest kendte erosionsdal, Fosdalen, der er en meget frodig oase. Efter at være gået hele vejen op gennem Fosdalen, ender man på en stor græsbevokset plads, som er parkeringspladsen ved dette kendte udflugstmål.


I mangel af et bedre sted, valgte jeg at overnatte på denne åbne plads. Dette er ikke helt efter reglerne; men da der både er vand og toilet på stedet, er det egentlig ganske velegnet og tilmed en dejlig plads. Der er borde- bænkesæt og også en bålplads. Senere blev jeg klar over, at der er blevet etableret et nyt shelter i Langdal Plantage nogle km længere fremme.


Min dagsetape blev ca. 20 km. Havde man nu gået fra shelteret i Kollerup Plantage til shelteret i Langdal Plantage havde man også gået ca. 20 km. Der er ikke drikkevand ved shelteret i Langdal Plantage – kan hentes i Tranum ca. 1 km længere fremme! Shelteret ligger lige ved Hærvejen/Nordsøstien, der her er sammenfaldende!


Bemærk: Der er ingen vejvisning fra Hærvejens vandrerute til shelteret i Kollerup Plantage. Shelteret ligger ved cykelruten. Når man når den tværgående "Klitvej" igennem Plantagen, skal man holde et par hundrede meter mod vest og dreje til højre ad Høgevej (hvor man støder til Nordsøstiens cykelrute) og følge denne til shelteret (se folderen over Kollerup og Svinkløv Plantager - link nedenfor).  Shelteret ligger ellers blot et par hundrede meter fra Hærvejen!Fredag d. 24. juli: Fosdalen-Moseby:

Først gik det ad markveje over lidt marker og derefter gennem Langdal Plantage. Igennem denne kommer stien igen glimtvis helt ud til den 7 km lange skrænt med det store udsyn over det fladere klit- og plantageland nedenfor mod havet. På et tidspunkt bevæger man sig igennem en endnu en frodig erosionsdal, Langdalen. Østligst i plantagen passeres det nye shelter, nævnt tidligere, på en lidt mørk plet mellem høje graner. Senere går man gennem Tranum Aktieplantage og syd om sommerhusområdet Krogen. Senere passeres nogle åbne kuperede klitter, der her ligger adskillige km fra havet. Ved en lille ejendom i Klithuse, tankede jeg vand, inden jeg kom ind i den store Tranum Klitplantage. Holdt frokostpause på en lille skovvej sydligst i plantagen, hvor jeg fandt skygge for den stærke sol. Fulgte de to sammenfaldende ruter til Rødhusvejen, hvor de skilles. Hærvejen løber herfra mod nord til Rødhus og Blokhus, og Nordsøstien løber østover forbi Gærdebakkegård og mod Moseby.

Jeg valgte her Nordsøstien mod øst, fordi dette var noget nyt, mens det andet var velkendt. Ved Gærdebakkegård, østligst i plantagen, passerede jeg et shelter, hvor der også er en vandhane. Gjorde eftermiddagskaffepause her.


Hvis man i stedet følger Hærvejen nordover, kommer man også forbi en fin shelterplads med drikkevand på pladsen, Ajs Oles plads, efter at man har passeret en lille søidyl, Overklitten Sø, som ligger centralt i Tranum Klitplantage, også med et lille fugletårn. I øvrigt er der fri teltning i en del af plantagen. Der er også fri teltning i Blokhus Klitplantage, når man kommer så langt. I sidstnævnte plantage findes også en shelterplads, hvor man dog skal booke i forvejen på www.udinaturen.dk. Det er også her, man finder ud af, hvor der er fri teltning!


Efter shelteret ved Gærdebakkegård, passerede jeg igen nogle sandede klitter og senere et moseområde, inden jeg kom til en lille p-plads ved Moseby, hvor jeg havde aftalt afhentning af nogle venner, som jeg skulle besøge i Åbybro.


I tilfælde af, at man har behov for busforbindelse, må man her bevæge sig helt til Kås eller Blokhus/Hune.


Min egen dagsetape fra Fosdalen til Moseby var ca. 19 km. Shelteret ved Gærdebakkegård kom efter ca. 16 km.

Skulle man gå fra shelteret i Langdal Plantage til Blokhus ad Hærvejen, ville denne etape blive på ca. 25 km. Etapen kunne deles ved shelteret ved Ajs Oles plads, så man derved fik to etaper på hhv. 11 og 14 km.


Dette var beskrivelsen af  min konkrete tur. Kort sagt kan vandreture gennem denne unikke del af Danmark, som jeg elsker, varmt anbefales!
Fortsættelse langs vestkysten, kort resumé:


Nordsøstien fortsætter mere end yderligere 100 km til Skagen.


Strækningen mellem Blokhus og Løkken er et ret tæt bebygget sommerhusområde – altså lidt en parentes på vandringen gennem de brede kystbræmmer af klitheder og plantager. Dog går Nordsøstien bag om en stor del af sommerhusområdet gennem overvejende plantage til nord for Saltum Strand – herefter gennem det fredede areal, Lille Norge og Kettrup Bjerge, hvor man følger en gammel kystskrænt med stort udsyn over havet og det lavereliggende forland med spredte sommerhuse. Fra omkring Grønhøj strand følges stranden til Løkken. Stranden er her en befærdet strand, som der kører biler på.


Nord for Løkken følger en strækning med høje skrænter, som bliver stadig højere og højere mod Nr. Lyngby og videre frem. Et langt stykke er det muligt at følge skrænternes overkant på stier. Skrænterne kulminerer med en højde på ca. 80 m ved Rubjerg Knude med det nu nedlagte fyr (har været 89 m - det er et evigt foranderligt landskab p.g.a. sandflugt). Herfra er der få km til Lønstrup, hvor den berømte Mårup Kirke en gang lå, ind til den blev fjernet, fordi skrænten kom for tæt på. Efter sommerhusområdet Harrerenden følger bl.a. Skallerup Klit og Tornby Klitplantage m.m. til  pynten ved Hirtshals, hvor Jammerbugten er passeret.


Nordsøstien fortsætter til Skagen langs Tannisbugten. Efter Hirtshals følger den lange Uggerby-Lilleheden Klitplantage, og efter Tversted kommer Tversted Klitplantage. Efter Skiveren følger store åbne Klithedearealer op over resten af Skagens Odde. Herunder den berømte flyveklit, Råbjerg Mile. Mellem Hulsig og Skagen følger Hulsig Hede.


Nordsøen og Hærvejsstien følges ad på det meste af hele denne strækning. Dog slår Hærvejen en stor sløjfe ind i land efter Blokhus, over Saltum, Vildmosen, Thise Bakker og over Børglum Kloster og når igen kysten et stykke nord for Løkken - altså et stort stykke gennem langt overvejende dyrket landbrugsland - hvor Nordsøstien her holder sig til kystlandet.


I fotoalbummet tilknyttet denne artikel er der billeder fra stykket frem til Rubjerg Knude.
Ruter på Viewranger fra en tur fra Bulbjerg til Lønstrup


Jammerbugttur første lille stykke fra Bus 70 (Aalborg-Thisted) til lejrpladsen Vester Thorup (1½ km SØ for Bulbjerg).


Jammerbugttur første hele dag fra lejrpladsen Vester Thorup via Bulbjerg til shelter i Kollerup Plantage(Nordsøstien)


Jammerbugttur anden dag fra shelter i Kollerup Plantage over Svinklovene, Lien og Fosdalen til shelter i Langdal Plantage (Hærvejen)


Jammerbugttur tredje dag fra shelter i Langdal Plantage til stor shelterplads i Blokhus Klitplantage, version 1 (Hærvejen)


Jammerbugttur trejde dag fra shelter i Langdal Plantage til stor shelterplads i Blokhus Klitplantage, version 2 (Nordsøstien)


Jammerbugttur fjerde dag fra shelterplads i Blokhus Klitplantage til Løkken Strand Camping (Nordsøstien)


Jammerbugttur femte dag fra Løkken Strand Camping over Rubjerg Knude og Mårup Kirke til Lønstrup (Nordsøstien)
Links:


Til fotoalbummet, som hører sammen med denne beretning.


Websiden om Nordsøstien fungerer desværre ikke mere, da denne ikke er blevet vedligeholdt.

De nordjyske og sjællandske dele af ruten kan dog ses på Friluftsguiden..dk. (Markeringen af lejrpladser er dog her mangelfuld og placeringen af dem generelt fejlbehæftet! Brug udinaturen.dk til at finde lejrpladser og frie teltningsområder!).Hærvejens vandreruter


Find lejrpladser her: www.udinaturen.dk. Eller det gamle site, hvor der er bedre beskrivelse af de enkelte pladser: www.udinaturenkortet.dkTil de forkellige delfoldere om Nordsøstien i Nordjylland


   De kan alle findes her, og de indeholder gode kort.
Til Naturstyrelsens foldere om områder på strækningen:


Klik her for at finde Naturstyrelsens folder om Bulbjerg og Klitplantagerne.

 

Klik her for finde Naturstyrelsens folder om Kollerup og Svinkløv Plantager.

 

Klik her for at finde Naturstyrelsens folder om Fosdalen og Langdalen .