Jenses Vandringer/ Vandreture


Vejle-Juelsminde-Snaptun – pinsevandring 2017


Enkelte tilføjelser efter ny tur på strækningen Bredballe-Juelsminde, ultimo april 2018!


Til fotoalbum for den aktuelle vandring.Ruteplaner fra Viewranger:


1. dag: Bredballe-Snaptun 1. dag.         2. dag Bredballe-Snaptun 2. dag           3. dag Bredballe Snaptun 3. dagDenne vandretur består af to dele.


1. Vejle-Juelsminde langs nordsiden af Vejle Fjord. Der er ingen afmærket rute her, hvorfor turen bliver lidt udfordrende. Bl.a. er der en åmunding, der skal vades et sted. Andre svære steder kan forekomme.


2. Juelsminde-Snaptun, hvor der en fint afmærket rute, som det er ret let at følge.
1. Vejle-Juelsminde langs nordsiden af Vejle Fjord.


Her er der ikke nogen afmærket rute, så man finder vej frem, som man bedst kan. Man følger i hovedsagen fjorden, så godt det lader sig gøre. Der er mange og varierede skove på strækningen og hist og her ret store bakker. Nogle steder er det også muligt at følge stranden – bl.a. lidt afhængigt af vandstand – og væltede træer m.m..  Et sted skal en å vades i udløbet


1. dag: Bredballe-Ullerup Skov: Man kan starte i Vejle og få de bynære skove mellem Vejle og Bredballe med. Vi tog bybus linie 1 til Bredballe Kirke og startede vandringen der. Vi startede lidt over middag, og vi fandt hurtigt ind på stier i høje bakker med udsyn over fjorden. Snart var vi forbi husene og fortsatte      Udsigt over fjorden fra Grund Skov lige før første lejrplads

gennem Kongeskoven mod Tirsbæk Gods. Vi gik under jernbaneviadukt ind forbi

godset og ad grusvej til kysten. Videre ad snoede skovveje og stier gennem Storskov og Assendrup Skov. Efter endnu lidt ud og ind gennem småskove og lysninger, fulgte vi på et kort stykke landevejen omkring Daugaard Strand. Herefter fulgte vi en stenet strand et kort stykke mod udløbet af Rohden Å.

 


Åen skal passeres. Og for at undgå en lang tur ind i land til landevejen mellem Vejle og Juelsminde, kan man vade åen i udløbet. D.v.s. at man tager støvler og       

bukser af og vader nogle sandbanker lidt ud for åens udløb. Det gik let for os denne gang, da vandstanden var lav. Men sidst, Lars, min følgesvend, gik turen, var der højere vandstand og derfor et større vad. På den modsatte side af vadet, kommer man til et lidt afsides sted med noget sump. Men følger man kysten de første ca. 100 m ad stranden forbi sumpen, kan man krydse ind skoven og ramme et lille traktorspor, som man herefter følger. Sporet kravler langsomt op ad skråningen, og man kommer til at gå i den øverste kant af en smal skovbræmme langs kysten, til man kommer ind i Ullerup Skov. Herefter er det muligt at følge stranden ved lavvande. Vi gik lidt inde i skoven, hvorved vi på et tidspunkt kom til at passere et lille sumpet stykke, bevokset med dyndpadderokker, hvor vi sank lidt i. Herefter var skoven dog fin og åben at gå i på langs ad skråninger.


Vi nåede shelterpladsen i Ullerup Skov efter godt 3½ times vandring. GPS-tracket målte godt 15 km. Shelteret ligger smukt og isoleret på en lille lysning lige ud til fjorden. Mere beskrivelse i afsnittet om overnatningspladser herunder.  Det blev en smuk aften med flotte lysspejlinger over fjorden.


2. dag: Ullerup Skov-Juelsminde: Videre gennem Grund Skov. Ad skovveje inden om fyret på Træskohage og videre, først ad sti langs stranden og lidt senere ad snoede stier på skovbevoksede skråninger langs kysten. Ved Fakkegrav måtte vi vælge den lange bratte opstigning ad vejen et stykke ind i skoven og derfra følge skovvej mod øst. Ifølge Lars skulle det dog være meget fint at følge stranden netop på dette stykke  frem mod Rosenvold ved lavere vandstand. Netop da vi kom, var vandstanden dog høj, og derfor måtte vi vælge den høje rute. Ca. midt i Stouby Skov nåede vi en smal asfalsteret landevej, som vi derefter fulgte mod kysten forbi Rosenvold Camping. Herefter fulgte vi en lille mark/skovvej langs kysten til Rosenvold Gods, som vi rundede og gik lige forbi. Herefter fulgte en lang opadgående bakke op over Rosenvolds vidtstrakte hvedemarker til Eskemose Skov.


På det stykke, hvor der er skov på begge sider af vejen, drejede vi til højre ad smal skovvej.  Vi fulgte skovvejen ind til et stort sving mod højre, forlod derefter skovvejen og fulgte kompasretning (ca. 134 grader) mod voldstedet et stykke inde i skoven. Vi ramte voldstedet meget præcist. Der er stadig vand i voldgraven uden om resterne af en ruin. Vi fulgte derefter et lille spor mod syd og ramte herefter en snoet sti, der går på skråningen langs kysten gennem Staksrode Skov. Rigtig smuk strækning, hvor det går en del op og ned.


(På turen april 2018 drejede vi ind i Eskemose i skovkanten lige efter den store bakke efter Rosenvold Gods og fulgte et lille spor i skovkanten til det østligste hjørne af lysningen, hvorefter vi fulgte kompasretning 82 grader ca. 1½ km, til vi ramte stien, der følger kystsrkrænten gennem Staksrode Skov. På dette stykke krydses flere tværgående grøfter i skoven).


Efter nogen tid passeres den lille teltplads i Staksrode Skov. Fin lille plads  med grill osv. Lidt senere følger shelterpladsen, der ligger lige på skrænten med udsigt til Trelde Næs på fjordens modsatte side samt til Fyn.


På den korte overgang fra Staksrode Skov mod Barrit Sønderskov gik vi i markskel øverst på høj skovbevokset kystskrænt.


Gennem Barrit Sønderskov fulgte vi en lille skovvej (ikke aftegnet på kortet) som gik nogenlunde parallelt med kysten, bare på lidt afstand af denne. Til sidst et lille stykke på kryds gennem skoven til markskel over kystskrænten igen. Denne fulgte vi så på strækningen ud for Barrit Tykke mod Klakring Skov. Efter lysningen i Klakring Skovhaver måtte vi gennem et kort sumpet stykke, hvor der måtte passeres et par dybe grøfter. (Hvis man følger kanten af sumpen lidt med øst, rammes et spor, som man følge og derved undgå at synke i - tilføjet efter ny tur ultimo april 2018. Herefter følges stien, nævnt lige herefter!). Herefter et kort stykke på stranden, som vi dog opgav at følge videre p.g.a. for mange væltede træer. Vi kravlede igen op ad skråningen og fulgte fin sti deroppe. Et stykke efter Klakring Skov gik vi igen ned på stranden, som vi derefter kunne følge til Juelsminde. Stranden er lidt stenet, og af og til måtte passeres nogle væltede træer. Fra Grønbjerg Strand gik vi ind gennem Juelsminde by til campingpladsen i den nordlige del af byen.

På andendagen målte GPS’en i alt ca. 29 km – fra shelteret i Ullerup Skov til Juelsminde. Lejrpladserne i Staksrode Skov ligger ca. midtvejs på denne strækning.

(På sidste tur, april 2018, delte vi denne etape i to ret korte etaper på ca. hhv. 14 og 15 km).


Vi lagde os godt brugte i poserne den aften efter at have valgt at gå ud at spise buffét på et spisested i byen.


Kort sagt er turen mellem Vejle og Juelsminde langs fjorden så tilpas ukultiveret, at der er noget ved det for den garvede vandrer!Overnatningspladser mellem Vejle og Juelsminde.


Shelteret i Ullerup Skov ligger på en lille åben eng ud mod fjorden et par km efter Rohden Å. Der er en bålplads og også et lille borde- bænkesæt. Der er også et skovlokum kort derfra. Pladsen ligger så tilpas langt fra offentlig vej, at man har det meget for sig selv. Pladsen er vist egentlig mest oprettet med henblik på kano- og kajakfolket. Via GPS’en målte vi afstanden fra Bredballe Kirke til at være ca. 15 km.

Drikkevand: Begge gange, hvor jeg nu har benyttet denne plads, har vi båret drikkevand dertil fra toiletskuret ved Daugaard Strand. Men faktisk løber der en lille bæk lige ved pladsen, hvor det vist egentlig går an at tage vand, hvis man renser eller koger vandet.


I øvrigt er der fri teltning i det meste af Ullerup Skov/Grund Skov.


Den lille teltplads i Staksrode Skov ligger på den høje skrænt ud mod kysten et nydeligt sted i skoven. Godt 12 km hertil fra shelteret i Ullerup Skov. Pladsen ligger for sig selv; men da der er lokale mærkede ruter i Staksrode Skov langs kysten, kommer der lidt flere forbi end på førnævnte plads. Hvis man kigger ud gennem løvet, er der udsigt over fjorden til Trelde Næs på modsat side.

Drikkevand: Efter nu at have overnattet på denne plads, kan jeg supplere med, at det fint går an at tage drikkevand af den bæk, der løber i den dybe kløft lige ved pladsen, hvis man renser eller koger vandet. Der skal kravles noget for at komme ned til bækken.


Shelteret i Staksrode Skov ligger knap 1 km efter teltpladsen. Udsøgt placering med udsigt mod Trelde Næs på fjordens modsatte side. Begge pladser er primært oprettet med henblik på kano- og kajakfolket.

Endnu en km længere fremme i Staksrode Skov ligger en stor teltplads, der kan bookes af større grupper.

Afstanden fra Shelteret i Staksrode Skov til Juelsminde er ca. 12-13 km.


Vil man fortsætte fra Juelsminde til Snaptun, kan man campere på campingpladsen i Juelsminde blandt campingvogne og villatelte!
2. Juelsminde-Snaptun.


Her findes en afmærket vandrerute på 22 km, som det er ret let at følge. Ruten følger i hovedsagen kysten, men tager dog også et par afstikkere ind i land bl.a. omkring et par store herregårde, Palsgård og Jensgård. På det meste af strækningen følges små markveje og også lidt stier. Der er også et lidt tungt stykke med strand efter Palsgård Gods. Senere følger et stykke på sti ud for sommerhusområdet, As Vig. Herefter krydser ruten ind i land ad forskellige stier gennem lidt skov og mere sommerhusområde, til den rammer noget landevej, som følges til herregården Jensgård, hvorfra man følger skovveje ind i Nederskov. Videre gennem denne langs kysten, forbi det markante næs, Hundshage og Svenskeskansen, hvor der er placeret et par kanoner med udsigt mod Hjarnø.

Nærmere beskrivelse af denne afmærkede rute kan man finde via link herunder.

På denne strækning er der en lille overnatningsplads i skoven kort før Snaptun.Links:


Til fotoalbum for den aktuelle vandring.


Kyststien Juelsminde-Snaptun


Find overnatningspladsernes præcise placering på udinaturen.dk eller shelterappen!