Trækstien Silkeborg-Randers: Til fotoalbummet, der hører sammen med denne beskrivelse


Trækstien, også kaldet Pramdragerstien, går langs Gudenåen hele vejen mellem Silkeborg og Randers, i alt ca. 70 km. I ældre tider var Gudenåen nemlig en hovedfærdselsåre i Jylland. På nævnte strækning blev små pramme med varer trukket af stude, som gik inde på land, mens mandskabet med stager holdt prammene borte fra bredden. På den måde opstod Trækstien eller Pramdragerstien.


Oversvømmelser på Trækstien – og renoveringer af stien:

De sidste mange år har Trækstien eksisteret som vandresti. Gennem en længere årrække har stadigt stigende vandstand i Gudenåen dog fået Trækstien til at stå under vand det meste af tiden – som følge af generelt stigende regnmængder. Stien har næsten været mere farbar i en kano end til fods! I løbet af 2017 fik Silkeborg Kommune dog afsluttet et større projekt med at hæve Trækstien over hele den 16 km lange strækning fra Silkeborg til Svostrup Kro. Dette er dels gjort med grus, dels med lange træbroer, som gør, at det igen er muligt at færdes på en del af stien, som var meget hårdt ramt af oversvømmelser.


Strækningen fra Silkeborg til Bjerrringbro:

Sidste sommer (skrevet 28. november 2018) afprøvede jeg således strækningen fra Silkeborg til Bjerringbro. Der er fin og varieret natur langs åen og de udstrakte sumpområder og enge langs den. Der er rigt fugleliv og også interessant flora. Stien er i sagens natur letgået, da der er fladt det meste af vejen. Udfordringen er dog, at stien fortsat kræver godt vandtæt fodtøj, da vandstanden stadig i ny og næ står op over den - også på det forhøjede stykke!


Da jeg gik der, var der dog tørt frem til et stykke efter Svostrup Kro. Midt på stykket    Trækstien ved Porskær mellem Resenbro og Svostrup Kro

mellem Resenbro og Svostrup Kro kommer et stort sumpet område, Porskær, hvor

der er vand på begge sider af stien over en lang strækning. Her går stien konsekvent på træbroer over en strækning på flere km. Med jævne mellemrum er der     

også lavet en platform med borde- og bænkesæt, nok mest lavet med henblik på

lystfiskere. Efter Porskær, kommer et kort stykke, hvor stien er ført ind til et lille stykke landevej lidt vest for åen. Kort efter kommer man ud til åen igen. Snart efter følger Sminge Sø, hvor der er et fugletårn. Der er også fugle at se på i rørskoven og på vandet. Kort efter Sminge Sø passeres broen ved Svostrup Kro.


På min tur kom vandet igen på de ca. 5 km fra Svostrup Kro frem mod Kongensbro, til at stå ind over stien – dog på det tidspunkt ikke mere, end jeg kunne traske igennem i et par gode vandtætte vandrestøvler. Men på et sted omkring Allinggård Skov viste et skilt, at stien var oversvømmet, og der stod anvist alternativ rute mod landevejen til Kongensbro.


Fra Silkeborg til Kongensbro er der 21,5 km ad Trækstien.


Ind til Kongensbro går Trækstien på den vestlige side af Gudenåen. Ved broen i Kongensbro, krydser man over broen over åen og fortsætter herefter på den østlige side. De første par km igen i meget lavt terræn med stor risiko for oversvømmelse. Herefter følger den idylliske Vejerslev Skov, der nærmest er en ren trylleskov. Her stiger terrænet lidt, og man får igen tør grund under fødderne. Efter yderligere nogle km krydses vejen, der går over en bro over Tange Sø mod Ans, der ligger på søens modsatte side. Snart efter følger en lidt lang strækning gennem Gudenåcentralens Plantage, der er en lidt ensformig nåletræsplantage. Her går man det meste af vejen på afstand af søen, som ikke ses. Senere kommer man igen tæt på søen, og så følger dæmningen, som opstemmer Tange Sø, Danmarks vist nok største opdæmmede sø. Efter dæmningen følger Tangeværket, et af de få danske vandkraftværker. Der produceres stadig strøm. Hvis man gør et ophold er der også et energimuseum her.

De sidste få km fra Tangeværket frem mod Bjerringbro, går Trækstien ret højt uden oversvømmelsesrisiko. Dog skal man på et enkelt sted passere noget rørskov, som er lidt vanskeligt gennemtrængelig og også lidt våd. Jeg gik lidt ind i land (bort fra åen) for at komme tørskoet videre her!

Fra Kongensbro til Bjerrringbro er der ca. 18 km ad Trækstien.


Strækningen videre frem fra Bjerringbro over Langå mod Randers:

Denne strækning har jeg ikke afprøvet; men jeg tror, at der igen på det stykke er lange strækninger, hvor stien er tvivlsom, grundet meget hyppige og langvarige oversvømmelser. På lange strækninger går der dog små landeveje på kort afstand af åen, som alternativt kan følges.


Jeg agter at udvide denne side med mere beskrivelse, når jeg en gang har prøvegået den sidste halvdel af Trækstien fra Bjerrringbro til Randers!Overnatningspladser:

 

Ved Sminge Sø, på søens modsatte side ligger en lille shelterplads, som nok mest er for kanoroere og lystfiskere. Den kan vandrere på trækstien ikke have glæde af, da den ligger på den forkerte side af Gudenåen.


Ved Kongensbro ligger en stor privat telt- og shelterplads på Gudenåens østside. Man passerer vejbroen for at komme til denne, hvis man kommer sydfra ad Trækstien. Der er også et offentligt toiletskur og vand på pladsen, som er åbent i sommerhalvåret. Der opkræves et beløb på 40 kr for voksne og 20 kr for børn for overnatning her. Lige over for pladsen, på åens modsatte side, ligger Kongensbro Kro! På pladsen er der endvidere et skilt med henvisning til den nærliggende nærkøbmand i landsbyen Truust. Der står oven i købet reklameret med udbringning af morgenbrød!


Ved Ans er der også en telt- og shelterplads, såfremt man krydser broen over Tange Sø for at komme dertil.


Ved Bjerringbro er der igen en kano- og teltplads, som kan benyttes.


Der kommer igen en stor shelterplads ved Ulstrup og et lille shelter lidt nord for Langå.Links:


Til fotoalbummet, der hører sammen med denne beskrivelse


Til den officielle folder om Trækstien


Til Silkeborg Kommunes beskrivelse af hele Trækstien


Til Udinaturen.dk's alternative ruteforslag ved oversvømmelser