Jenses Vandringer/ Vandreture


Stråsø Plantage med omkringliggende heder m.m.. Udforskning af et område til vandring.Til fotoalbum tilknyttet denne beretning. Indeholder også et stort kort med ruteforslag m.m.I løbet af sommeren 2017 tog jeg på et par pionérture for at udforske det store område af sammenhængende plantager og heder i Vestjylland på strækningen mellem Ulfborg og Holstebro. På kortet ser det stort og flot ud. Det er også et flot område. Det er et af vore store kronvildtrige områder, hvor også ulven har indfundet sig. Bl.a. er der her fundet et ynglende ulvepar med unger – netop nu i 2017. På Vind Hede fandtes desuden Statens Urfuglereservat frem til 1996, hvor de sidste urfugle forsvandt. Statussen som reservat opretholdes dog, idet man ønsker at bibeholde et sted, hvor urfuglen evt. kunne genetablere sig. Urfuglen har ligeledes været på Sdr. Vosborg Hede.

På min første tur i området fandt jeg dog også nogle minusser, og p.g.a. lidt uforudsete hindringer blev jeg tvunget ud på nogle lange og lidt trælse omveje. Derfor tog jeg igen en senere tur i området for at finde de forbindelser, som jeg ikke fandt i første omgang.


Første minus – skydeområde i Ulfborg Plantage:

På vej fra Ulfborg Station til Lystbæk lejrplads gik jeg en nordlig rute gennem Ulfborg Plantage, hvor jeg på kortet kunne se, at der var et stort åbent hedeareal. Jeg krydsede over dette stykke og derpå igen igennem et stykke skov til den lille vej, der fra Madum Å fører sydpå til Lystbæk. Nordligst i Ulfborg Plantage var der et rimeligt uberørt hedestykke, til dels under tilgroning, lidt vanskeligt fremkommeligt, men helt efter ønsket. Men først efter at have passeret heden og kommet til skov igen, gjorde nogle skilte mig opmærksom på, at området, som jeg netop havde passeret, var et skydeområde, som meget ofte er lukket for offentligheden! Senere fandt jeg ud af, at man på Ulfborg Skyttecenters hjemmeside (http://ulfborgskyttecenter.dk/afspaerring) kan tjekke, hvornår der er skydeøvelse i området, og hvor meget, der er afspærret – hvilket der altså er rigtig mange weekends i sommerhalvåret. Så ofte, at man            Fra Naturstyrelsens rute i Lystbækområdet
nærmest skal være heldig for at finde en weekend, hvor der ikke er øvelse!
Efterhånden fandt jeg ud af, at skydeområdet nærmest omfatter hele den store Ulfborg Plantage, i hvert fald den del, der ligger nord for landevejen.                                                 

I praksis er man altså oftest nødt til at følge landevejen fra Ulfborg til Lystbæk Lejrplads, hvis man altså agter sig dertil. Ærgerligt!Lystbæk området:

Det meste af området med denne betegnelse er et stort indhegnet overdrevsareal med græssende kreaturer. Til dels lyng- og enebærbevokset. Der er også nogle mindre områder med skov. Paradoksalt nok er hele dette område på udinaturen.dk markeret som frit teltningsområde! Jeg finder det besynderligt, at man kan anvise et overdrevsareal med græssende kreaturer til fri teltning – blev oven i købet af en lokal beboer fortalt, at der går en tyr i en af indhegningerne!! Hm!! Fri teltning – tjah!


(Det område, der skal være frit teltningsområde, er omtrent det samme område, som på mit kort er indkredset af en orange rute, markeret af Naturstyrelsen – fra Madum Å til og med det nordligste af Klovsig Nørre Plantage. Jeg markerer det ikke selv på mit kort, fordi jeg ikke anbefaler nogen at telte der!)


På det topografiske kort, som jeg havde printet fra, k.pegel.dk (og senere fra Kortforsyningen.dk), er der aftegnet nogle små veje gennem Lystbækområdet, som faktisk ikke eksisterer mere. De er også aftegnet på Viewrangers topografiske Danmark str. 1:25000, så med GPS’en slået til, kunne jeg nogle gange aflæse, at jeg befandt mig på en vej – som altså bare ikke eksisterede i virkelighedens verden! Andre steder kunne der godt ses en lille rest af vejen, når man altså vidste, at den skulle være der! Og et sted, hvor jeg nærmede mig en ejendom, Moselund, var der pludselig et privatskilt, hvor der altså ifølge kortet skulle være en vej! Her var det, at jeg valgte den lange omvej – undgår helst konflikter med lodsejere! Jeg krydsede derfor først Madum Å ved Øster Arbjerg, hvorfra jeg igen måtte bevæge mig mod vest for at kommer til Sdr. Vosborg Hede.


På min anden tur i området fandt jeg ud af, at det her bedre betaler sig at bruge Naturstyrelsens folder om Stråsø Plantage, som også omfatter Sdr. Vosborg Hede, Nr.Vosborg Hede, Vind Hede og Lystbækområdet. På folderens kort er der aftegnet nogle vandreruter; i Lystbækområdet er ruterne dog ikke konsekvent afmærket i terrænet; men de kan sagtens følges! Og området er fint og meget varieret med vekslende plantevækst!Vind Hede:

På Vind Hede, tidligere Statens Urfuglereservat, opretholdes stadig en høj fredningsklasse, bl.a. som Natura2000 område og vildtreservat. Der rapporteres ofte om kronvildt. Og kronvildt indgik da også i min egen tur, idet jeg kunne iagttage en stor flok på anslået 200 dyr, mens jeg færdedes over heden. I yngleperioden (1. marts til 30. juni), skal man holde sig til de større veje på heden.Andet minus – stort militært øvelsesområde op mod Holstebro:

Efter at jeg havde overnattet på Ølgryde Lejrplads i Ølgryde Plantage, ville jeg fortsætte op over endnu et stort område med plantager og heder i retning mod Holstebro. Til dels langs Ølgryde Bæk og Hestbjerg Bæk. Dette viste sig imidlertid at være et stort militært område, der desuden bliver mindre interessant af, at området er præget af, at der har kørt bæltekøretøjer på kryds og tværs i området! På skilte stod, at området var lukket, når der er øvelse! På skilte stod henvist til en aktivitetsoversigt. Flere steder på nettet står der henvist til aktivitetsoversigten for forsvarets øvelsesområder ved Holstebro og Finderup – det er dog endnu ikke lykkedes mig at finde denne frem!! Findes den mon??


Synes egentlig at militære øvelsesområder burde være markeret på Geodatastyrelsens topografiske kort!


Det interessante område kommer herved til at indskrænke sig noget. Der kan dog laves betydeligt interessante vandringer på strækningen fra Lystbæk til Vind, evt. Nørre Felding – eller modsat!


Vedr. afstande i området. Studer min tracks og ruter fra Viewranger nedenfor vejledende.Lejrpladser i området:


Lystbæk Lejrplads: Lejrpladsen ligger nærmest i en klitgryde (selv om der er langt til havet) og består primært af en stor bålhytte med indbygget shelter. Der er også et brændeskjul, og der må slås telte op på pladsen. Mest overraskende er det store flotte toiletskur mellem træerne lige derved, hvor der både er indlagt vand med en fin håndvask samt to toiletter med træk og slip og der ud over to brusekabiner med varmt og koldt vand – til helt fri afbenyttelse! Pladsen kan bookes af større grupper (på www.udinaturen.dk), der når dette er tilfældet, har førsteret til pladsen.


Ølgryde Lejrplads: Beliggende i Ølgryde Plantage. Også denne lejrplads er indrettet med en stor bålhytte med indbygget shelter foruden et traditionelt shelter ved siden af. Der vand i en pæl ved indgangen til pladsen samt skovlokum lidt derfra, bålplads og store borde- bænkesæt. Pladsen, der ligger ved en lille skovsø, kan ligeledes bookes af større grupper, der i givet fald har førsteret til pladsen.


Stråsø Plantage/Ulborggård Lejrplads: Også en stor plads, der kan bookes af større grupper. Der er drikkevand, bålplads og borde- bænkesæt m.v., men intet shelter.

Stråsø Plantage/Ormstrup Lejrplads: Igen en stor plads, der kan bookes af større grupper. Borde- bænkesæt og skovlokum og bålplads. Drikkevand hentes ved en ejendom i nærheden. Ikke noget shelter.


Stråsø Plantage/Ormstrup Lejrplads: Dette er en stor lejrplads i lighed med ovennævnte, der kan bookes af større grupper. Her hentes drikkevandet dog ved en ejendom i nærheden.


Vindkraften Lejrplads: Stor lejrplads, der bookes af større grupper, beliggende lidt nord for Vind Kirkeby.


Lille lejrplads i Stråsø Plantage: Ifølge Naturstyrelsens folder om Stråsø Plantage skal der også ligge en lille lejrplads i den sydøstlige del af Stråsø Plantage – ved nogle småsøer på et åbent hedeareal. Ikke med på udinaturen.dk; og jeg har ikke selv set den!
Offentlig transport: Der station i Ulfborg, hvor alle Arrivas toge holder. Desuden er der bus flere gange dagligt (bus 26) i henholdsvis Vind og Nørre Felding med forbindelse til Holstebro i nord og Skjern i syd. Bus 26 passerer også krydset ved A11/A16, hvor der kan skiftes til X-bus mod hhv. Århus og Ringkøbing, når forbindelsen passer til dette.
Links:


Til fotoalbum tilknyttet denne beretning. Indeholder også et stort kort med ruteforslag m.m.


Naturstyrelsens folder om Stråsø Plantage – indbefatter også de omkringliggende heder, Sdr. og Nr. Vosborg Heder og Vind Hede samt Lystbækområdet.


Ulfborg Skyttecenter - her kan det tjekkes, hvornår Ulfborg Plantage er lukket p.g.a. skydeøvelser.


Forsvarets aktivitetsoversigt for øvelsesområderne ved Holstebro og Finderup – har jeg endnu ikke kunnet finde! Findes den mon????Tracks og ruter på Viewranger:


Ruten fra Ulfborg Station til Lystbæk Lejrplads. Track. Jeg skal gøre opmærksom på, at denne rute kun kan benyttes, når der IKKE er skydeøvelse i Ulfborg Plantage!


Rute fra Lystbæk Lejrplads til Ølgryde Lejrplads via Stråsø Plantage samt Sdr. Vosborg, Vind og Blåbjerg heder m.m.


Rute fra Ølgryde Lejrplads til Nr. Felding.


Vedr. afstande: Når du får afstanden i miles, skal du gange denne med 1,6 for at få afstanden i km!