Mols/Syddjursland


Bemærk: Denne side består af to dele:


Øverst Mols-ruten Århus-Grenå. Denne del er netop blevet opdateret efter en ny tur på den østligste del.


Nederst Min klassiske rundtur på Mols og Helgenæs.

Allernederst flere relevante links.OBS: Der gøres opmærksom på, at der efter, at jeg har lavet disse beskrivelser, er blevet etableret en ny vandrerute, nemlig Mols Bjergestien. Den er en god nyskabelse. Mols Bjergestien er på ca. 60 km og består af følgende 3 etaper, som er på hver ca. 20 km. 1. Kaløetapen fra Kalø til Femmøller følger stort set Molsruten (beskrevet nedenfor), 2. Bjergetapen, som er en rundtur i Mols Bjerge med udgangspunkt fra Femmøller og 3. Ebeltoftetapen, som fortsætter fra Femmøller til omkring Ørnbjerg Mølle, hvor den falder sammen med Molsruten på det næste stykke mod Ebeltoft - til efter Skærsø Gods. Herefter følger den gammel banesti til Ebeltoft.
Vil man kombinere Helgenæs på sin vandretur, kan man jo f.eks. kombinere mine ruter der med Mols Bjergestien. (Tilføjet 21. maj 2021)
Jvf.
beskrivelse fra Nationalparkens hjemmeside.Så altså først til:


Molsruten Århus-Grenå:


Link til folder om Mols-ruten.


Link til mit album om Molsruten. Albummet indeholder 40 fotos, der er stykket sammen fra 3 forskellige ture. Kort: Her henviser jeg til kortene i folderen om Molsruten.

Seneste billeder tilføjet efter sidste tur i pinsen 2015 med en gruppe fra Outsite.En vandretur til Mols kan faktisk godt starte i Århus, hvor Molsruten begynder. Denne afmærkede vandrerute følger herfra stort set kysten rundt langs Kalø Vig og fortsætter gennem de nordligste dele af Mols og forbi Stubbe Sø til Djurslands østkyst, hvor den fortsætter til Grenå.


Visse steder, f.eks. omkring Vosnæs Pynt, kan man med fordel forlade den mærkede rute, hvor denne følger landevejen, for at gå ad stier gennem kystskovene i stedet og til dels over enge langs kysten.


Desværre er det lidt sparsomt med overnatningspladser det første stykke; men er man en gruppe, kan man booke  en glimrende gruppelejrplads på kysten ved Hestehave Skov lige  inden for        

Kalø Vig Slotsruin. Turen fra Egå Marina til pladsen ved Hestehave Skov er ca. 22 km.             


Aktuelle startsteder kunne være Egå Marina, der let nås med bybus fra banegården i Århus eller evt. Studstrupværket (endestation for bybus).


Efter Kalø Vig følger et par km ad landevejen, og derefter krydses nogle landbrugsarealer,             

hvor det gradvist bliver mere bakket, inden man kommer til de udstrakte skove mellem Femmøller,        Gruppelejrpladsen ved Hestehave Skov har udsigt til Kalø Vig Slotsruin

Feldballe og Stubbe Sø. På en isoleret plet midt i dette område finder man en udmærket teltplads ved
Ørnbjerg Mølle. Der er vandpumpe ved den gamle mølle. Fra pladsen ved Hestehave Skov til Ørnbjerg Mølle er der ca. 14 km.


Øst for Ørnbjerg Mølle fortsætter Molsruten syd om Mossø gennem et varieret og åbent nåleskovslandskab (meget skovfyr) med en del åbne græsbevoksede lysninger. Øst for skoven, følger den  en banesti nogle km mod nord og følger derefter små grusveje m.m. i østlig retning mod den frodige Hyllested Sønderskov, hvor den når Djurslands østkyst. (På et vist tidspunkt, efter at banestien er forladt, tror man pludselig ikke sine egne øjne, idet man både ser elge og bisonokser. Dette skyldes, at man her passerer udkanten af den berømte dyrepark, Ree Park) Fra Hyllested Sønderskov følges kysten stort set hele vejen til Grenå. Denne østligste del af Molsruten langs kysten er dog meget sparsomt afmærket. Her vandres dels på stenede strande neden for høje klinter, dels i åbne klitter ud mod kysten, der er meget øde på denne strækning. Især det sidste lange stykke mod Grenå forekommer store klitarealer - næsten som på vestkysten.


Turen langs østkysten kan med fordel udvides med en afstikker til udsigtspunktet Jernhatten, der ligger helt ud til kysten lidt syd for Hyllested Sønderskov. Jernhattens stejle skråninger har en stærk solindstråling, som skaber et meget gunstigt mikroklima. Der er derfor en meget frodig plantevækst. Arealet omkring toppen rummer planter og træer, som egentlig hører sydligere breddegrader til. Der ligger en udmærket privat teltplads ved gården Havmølle nogle få hundrede meter syd for Jernhatten, hvor der også er adgang til stranden.


Fra Ørnbjerg Mølle til Jernhatten er der ca. 16 km, såfremt Molsruten følges til Hyllested Skovgårde. Fra Jernhatten er der 22-23 km til shelterpladsen Solpletten ved Grenå Strand. Lidt tungt vandrede km.


Såfremt man ikke går om Jernhatten kan evt. i stedet benyttes teltplads i Hyllested Bjerge (som jeg dog ikke har besøgt).


En weekend i sommeren 2013 gik jeg for første gang det østligste stykke af Molsruten fra Grenå til Ebeltoft med afstikker om Jernhatten og derfra over Holme og ad banestien det sidste stykke til Ebeltoft.


Efter min sidste tur har jeg lavet fotoalbummet om Molsruten, stykket sammen fra 3 ture.


Og herefter til:


Min klassiske rundtur på Mols og Helgenæs:


Til fotoalbum tilknyttet denne beskrivelse om Mols og Helgenæs. (Man kan zoome ind på kortene ved at holder courseren over kortet og scrolle baglæns med musen. Hent billedtekster ved at klikke på "I" i billedets øverste højre hjørne!)


Man kan zoome ind på kortene i albummet ved at holde markøren over kortet og scrolle baglæns med musen!


Den unikke natur på Mols, som kulminerer i de varierede Mols Bjerge, men også på Helgenæs har været omdrejningspunktet på flere af mine ture over flere år. Både solo og i mindre grupper. Typisk har disse ture fundet sted i pinsen, hvor floraen på Mols sprudler med bl.a. et væld af gule gyvel og især på Helgenæs hvidtjørn i blomst.


Flere gange har startstedet været p-pladsen over for Femmøller Efterskole, et sted der let nås med bus fra Århus eller Ebeltoft. Herfra gås typisk en dagsetape på 15-18 km (afhængigt af antal slyngninger og svinkeærinder), først ned over den østlige del af Mols Bjerge, siden tværs over et stort overdrevsareal til kysten ved Fuglsø. Herfra langs stranden til lejrpladsen på en høj skrænt ved Esby. En dag i terrænet - helt uden landeveje.


Den yndede lejrplads ligger højt på en skrænt ud for Esby på det østligste punkt på Helgenæs. Stort udsyn over vandet til bl.a. øen Hjelm langt ude i Kattegat. I meget klart vejr ser man helt til Sejerø tæt ved den sjællandske kyst! Det er en privat lejrplads, som ejes af Rolf Duedal Nielsen, Svanesmindevej, Syddjurs Kommune. Overnatning 20 kr pr. person pr. nat. Pladsen er populær og besøges også ofte af kajakroere på tur fra Århus. Rolf er en meget utraditionel landmand med hesteavl, en oplevelse i sig selv. (Pladsen fremgår også af Udinaturen-kortet - link nederst på            Så går det op ad mod Agri Bavnehøj, højeste punkt på Mols, 137 m                    denne side).


2. dag går typisk Helgenæs rundt. Specielt sydkysten er fantastisk med skrænter og vide udsigter til bl.a. Samsø og Tunø m.m.. Man kan følge kysten rundt til Kongsgårde eller gå over land hjem, hvilket bl.a. medføre besøg på højdepunktet Ellemannsbjerg med vidt udsyn i alle retninger. Overalt byder det stærkt kuperede Helgenæs på smukke syn. Vi går mest på stier og på stranden, men undgår ikke en del landevej også. Men de er små, rolige og idylliske. Dagsetape 15-18 km (forskellige veje).

(Et paradoks: Ved Tornbjerggård ser man måske et tibetansk buddhistisk tempel, hvis man går den vej).


3. dag går turen så retur til Femmøller ad en vestligere rute gennem Mols Bjerge, end

den vi gik ad på førstedagen (hvis ikke rækkefølgen på dagsetaperne byttes rundt). Bl.a. over Trehøje, Tinghulen og Agri Bavnehøj, der er det højeste punkt på Mols, 137 m. Dagsetape ca. 19 km.


Nævnte tur er en meget varieret tur, der byder på mange utroligt smukke syn. Og givet en af Danmarks smukkest beliggende naturlejrpladser. Der findes også shelters; men  disse ligger mellem træerne nogle hundrede meter fra kysten.


Ruten, der varmt kan anbefales andre, er skitseret på de 2 kort, som kommer først i fotoalbummet

Bemærkning: Det er ikke en afmærket rute. Man skal selv finde vejen via kortlæsning og sin orienteringsevne. Øvrige relevante links:


Link til Naturstyrelsens folder om Mols Bjerge.


Link til Naturstyrelsens kort over Helgenæs.


Link til Mols Bjergestien fra nationalparkens hjemmeside.


Primitive overnatningspladser i naturen findes på Udinaturen.dk. Vælg "overnatning" og "vandreruter".