Læsø Rundvandring


Læsø som vandreø:

Indtryk og konklusioner fra en rundvandring på Læsø i forpåsken 2017.Til fotoalbum fra den aktuelle tur på øen.Natur og terræn:

Læsø er med sine 118 km2 den største ø i Kattegat. Ca. 2/3 af øen er naturfredet. Der er god plads til naturen på den ret tyndt befolkede ø.


Læsø er gennemgående ret flad, dog med let kuperede klitter, især i den nordlige og østlige del. Det meste af det nordlige Læsø udgøres af den store Læsø Klitplantage, der til dels afgræsses af galloway kreaturer, der er med at bibeholde den lysåbne og varierede karaktér, skoven har. Plantagen har desuden ret stor variation af mange forskellige træsorter.


I øst findes et stort åbent, øde og træløst klithedeområde på den store Syrodde. Et interessant og oplagt mål kan være spidsen ,Knotten, i den sydlige ende af Bløden Hale, der stikker mod syd ud fra Syrodde, som er den østlige spids. Der findes et stort lavvandet område langs sydkysten med ret rigt fugleliv. Sydvest for Syrodde kan man vandre ud over de vidtstrakte flade enge i Syrsig til området syd for Gl. Østerby. Et par buer uden om nogle sumphuller og par grøfter at passere. Fra Bløden Hale passeerer man stenten over hegnet. Engene her er letvandrede.


Især omkring Gl. Østerby finder man nogle af de gamle tangtage. D.v.s. at da disse gamle tage forfalder, har man startet ny oplæring op af ”tængemænd”, som arbejder på at renovere de gamle tangtage og friske disse op igen.


I syd, syd for byen Byrum, findes et stort marskområde, Rønnerne, der gennem tiden har haft betydning for produktionen af den berømte Læsø salt. Oprindeligt døede saltproduktionen ud, fordi Læsø blev tømt for brændsel til brug          Langs nordkysten mod Østerby Havn 

i saltsydningen. I dag er skoven genetableret, og da der igen er store skovarealer

på Læsø, er saltsydningen dermed også genoptaget på Læsø Saltsyderi, der desuden er en turistattraktion, hvor det er muligt at få set processen.

                                                                                                                                  

Rønnerne er et karakterisktisk, fladt og vidststrakt område, hvor der også er en hel del store sten spredt ud over arealet. Fra Rønnerne findes et mindre spor             

over et lavvandet sund til øen Hornfiskrøn, beliggende umiddelbart syd for Rønnerne. En udflugtsmulighed, såfremt det er sommer, og vandet ikke er for koldt under det lange vad.Terræn, stier og veje:

Der findes mange små skovveje og stier i det meste af Læsø Klitplantage og i det hele taget på øens nordlige del. Der er også fine stier langs kysten ud på Syrodde og ud på Bløden Hale, hvor man dog noget af vejen kommer til at følge en lille grusvej, der også er tilgængelig for biler. Midt på øen er man henvist til asfalterede veje på længere strækninger, hvor udbuddet af skovveje og stier er begrænset. Man følger typisk små lange og  lige veje, der er lagt efter en linieal i det udpræget flade landskab. Herunder den lange ”Linievejen”, som fører fra Østerbyhavn mod øens flyveplads nord for Byrum. Landskabet her består overvejende af skov, men med mange små lysninger. Lidt flere terrænstier ind over den mellemste del af øen ville være at ønske. Måske kunne man også ønske nogle stier syd om Gl. Østerby, som gjorde kysten her lidt mere tilgængelig. Færdsel her besværliggøres af flere tværgående dybe grøfter!


Ud mod Rønnerne kommer man også til at gå en del på asfaltveje på længere strækninger med landbrugsjord. Der er dog meget begrænset trafik her, og asfalten slutter ved saltsyderiet, hvorefter der fortsætter et smalt hjulspor.Overnatningspladser i naturen:

Birkelunden er den største naturlejrplads på Læsø, beliggende i plantagen ca. 4 km øst for Vesterøhavn. Denne har 3  shelters, bålplads og vandhane. Hvis pladsen er booket af en større gruppe, har denne gruppe forret til pladsen.


Badesøen er en anden af naturstyrelsens pladser, beliggende i plantagen et par km nord for Byrum. Der er 1 shelter, og der må ikke teltes! Der er bålplads og vand. På pladsen står et skilt om, at der kun må overnattes 1 nat ad gangen! Disse regler, der strider mod Naturstyrelsens almindelige regler for lejrpladser, står ikke i pladsens beskrivelse på udinaturen.dk, men ses først ved ankomst til pladsen!!

Der ud over findes en privat teltplads beliggende lidt sydvest for Vesterøhavn i tilknytning til Holmbækgård.

Der er ingen frie teltningsområder på Læsø.Konklusioner:

Alle 3 overnatningspladser på Læsø ligger i den centrale/vestlige del af øen, ret tæt på hinanden. Der mangler overnatningspladser på øens østlige del, og dermed mangler muligheden for at binde overnatningspladserne sammen på en lang sammenhængende vandring øen rundt, som ville være en helt oplagt mulighed på en ø som Læsø. Fra Birkelunden gennem plantagen og den nordlige del af øen til Syrodde er der godt 20 km, så man vender næppe tilbage samme dag til fods, hvis man skal opleve noget!

At der kun må overnattes 1 nat på pladsen ved Badesøen, udelukker desuden muligheden for at inkludere Rønnerne på vandringen rundt på Læsø, såfremt regelen skal overholdes. Måske kunne en ekstra plads, beliggende lidt tættere på Rønnerne desuden være en løsning.


Jeg skal dog nævne, at der i Østerbyhavn findes en campingplads, der kan benyttes i den forholds korte periode, hvor denne har åbent om sommeren. I så fald bliver det blandt campingvogne, villatelte og biler!


Jeg har gjort Naturstyrelsen Vendsyssel opmærksom på problematikken omkring den manglende sammenhæng i overnatningsmulighederne på naturlejrpladserne på Læsø!  Dette er en skam, da store dele af øen i øvrigt indbyder til at vandre rundt på.
Links:


Til fotoalbum fra den aktuelle tur på øen.Læsø Klitplantage


Læsø Saltsyderi


Om tangtage


Læsøfærgen


Oplysning om primitive lejrpladser findes på udinaturen.dk