Jenses Vandringer/ Vandretur

Ulveland - Gludsted og Nørlund Plantager samt Harrild Hede m.m..Til fotoalbummet om Ulveland - midtjyske heder og plantager.

Indbefatter oversigtskort, som man kan zoome ind på ved at scrolle baglæns med musen. Billedtekster kan hentes ved at klikke på "I" i øverste hjørne af billedet.


”Ulveland” er min egen betegnelse for et område i Midtjylland bestående af store plantager og vidststrakte heder. Det vigtige for mig har været at have en fællesbetegnelse for dette store område, som for mig udgør en enhed. Så principielt kunne jeg også have kaldt det noget andet. Betegnelsen kommer af, at netop dette afsides og lidet befærdede område, er et af de steder, hvor ulven på et vist tidspunkt blev set mest i Danmark, efter at den på ny indfandt sig her for nogle år siden. De seneste år har der dog været flere observationer andre steder længere mod vest. (Dette område er dog udnævnt som Danmarks anden ulveregion). Området er også meget rigt på kronvildt.


Området strækker sig fra den store Gludsted Plantage i nordøst (en af Danmarks største - passeres når man kører ad hovedvej A13 mellem Viborg og Vejle), over højdepunktet Isen Bjerg på en hede i det sydvestlige hjørne af plantagen og efter nogle få km landbrugsland videre sydvestover gennem endnu en stor plantage, nemlig  Nørlund Plantage, der også inkluderer store åbne hedestrækninger, som udgør næsten halvdelen af arealet. Efter Nørlund Plantage følger den udstrakte Harrild Hede. Herfra kan man fortsætte til Brande (til dels ad sti langs banen) eller til Ejstrupholm ad små markveje gennem skov og hede.


Området egner sig fortrinligt til en forlænget weekendtur fra fredag til søndag. F.eks. med start i Hjøllund og afslutning i Ejstrupholm, evt. Brande eller modsat. Området er storslået på alle tider af året; men anbefalelsesværdigt er det måske at vandre der i lyngens blomstringstid sidst i august/starten af september.

                                                                                                                                                    Udsigt fra Ulvemose Banke i Nørlund Plantage

Lejrpladser, som kan benyttes er den lille plads, Trotylsøen, der ligger på et meget afsides sted i
Gludsted Plantage (husk drikkevand eller vandrensningsudstyr – der er en lille sø) og pladsen Nørlund Plantage/Holtum Å/Harrild Hede, der ligger nogle få hundrede meter fra Harrild Hede
Naturcenter, hvor der er vand og toilet. Dette er desuden lige ved den idylliske og slyngede
Holtum Å.  (Ved siden af teltpladsen ved Holtum Å,  ligger der en shelterplads med 6 shelters, som kan LEJES af større grupper/foreninger m.m. Alle kan bruge denne plads, såfremt den ikke er booket af en forening eller større gruppe.)

                                                                         

Der ud over er der en lejrplads i det nordøstlige hjørne af Nørlund Plantage – ved Nørlund Bjerg. Drikkevand skal medbringes til denne plads, som i øvrigt også har en god beliggenhed i en gammel grusgrav, hvor der efterhånden er bevoksning. Pladsen ved Nørlund Bjerg kan være lidt svær at finde, hvis man kommer vestfra. Så prøv at finde skovvejen, der passerer den på østsiden og finde det lille spor ind til pladsen derfra!


Endelig er der fri teltning i såvel Gludsted Plantage som Nørlund Plantage og Harrild Hede inden for gældende regler om fri teltning.


Der er ingen gennemgående afmærkede vandreruter i ”Ulveland”. Der findes dog nogle lokale mærkede ruter specifikt på Harrild Hede, hvoraf den længste er en rundtur på 8 km. Ruterne ses i Naturstyrelsens folder om Harrild Hede (link nedenfor). Der er der ud over en cykelrute med navnet ”Hjortestien” (link nedenfor), som det fint går an at følge over en længere strækning, også på en vandretur. I øvrigt er det let at følge de lange og ret snorlige skovveje, der skærer sig gennem området. Det er et område, som overvejende består af hedesletter, så der er gennemgående ret fladt. Isen Bjerg og Nørlund Bakkeø i den nordlige ende af Nørlund Plantage er dog lidt højere liggende og har ret kuperede partier.


Med fordel vil man kunne vælge en vestligere rute gennem Nørlund Plantage. Dette vil føre én mere direkte ud i terrænet, så turen går mindre på de snorlige skovveje. Dette kan udfordre med høj vegetion og nogle steder sumpet terræn.


Drikkevand. I området findes der flere mindre hedesøer, som man med lidt omtanke godt kan tanke vand fra, specielt hvis man medbringer vandrensningsudstyr. I tørre perioder kan det dog være sparsomt med vandet, der i disse perioder vil være mindre godt! Vandet i Kvindebækken, der nordfra løber ned i Holtum Å, skal også være drikkerent.


Afstande: Fra Hjøllund til lejrpladsen Trotylsøen er der 4½ km nærmeste vej gennem plantagen. Fra Trotylsøen til lejrpladsen ved Holtum Å er der godt 18 km, hvis man går den slagne vej – over Isen Bjerg og området Skaven. Et par km mere, hvis man slår et svinkeærinde omkring Ulvemose Banke. Hvis man vælger den vestlige rute i Nørlund Plantage også lidt længere. Fra pladsen ved Holtum Å er der 11 km til Ejstrupholm, hvis man vælger ruten uden om Ejstrup Sø, og ca. 10 km til Brande over endnu en hede, Brande Harrild, samt de sidste km ad en sti langs jernbanen.


Kan kombineres med andre områder.

”Ulveland” kan let kombineres med Silkeborgskovene, hvis man tager en større tur, f.eks. via Funder-Ejstrup Natursti (link nedenfor), der let skaber en god forbindelse, som binder disse områder sammen til et stort sammenhængende hele af varierede naturtyper. Der er også let forbindelse via Vradsområdet og Vellingskovene. Kombinér evt. med nogle af mine ruter på siderne om ”Midtjyske Søhøjland”.


”Ulveland” kan også indgå i min egen alternative Kyst-til-kyst-rute, der går 235 km på tværs af Jylland fra Århus til Nymindegab gennem en ”perlekæde” af naturområder.

Mulig rundtur: Hvis man lader en bil stå, f.eks. i Hjøllund er det muligt at gøre turen til rundtur, hvis man følger Funder-Ejstrup Natursti tilbage fra Ejstrupholm mod Hjøllund.


Offentlig transport: X-bus 926X (Vejle-Viborg) har stoppested i Hjøllund. Bus 116 (Horsens-Nr. Snede-Ikast-Herning) har stoppesteder i Ejstrupholm. I Nr. Snede og Ikast kan skiftes til andre forbindelser. Søg www.rejseplanen.dk. I Brande er der tog, såfremt man starter eller slutter der.Links:


Naturstyrelsens folder om Harrild Hede


Funder-Ejstrup Natursti


Hjortestien - cykelrute i Ikast-Brande Kommune