Kilen og Klosterhede Plantage
Til fotoalbum tilknyttet denne beskrivelse. (Blandede billeder fra flere ture)Klosterhede Plantage


Klosterhede Plantage er en af Danmarks største plantager og ligger i den nordlige Vestjylland midt mellem Holstebro, Lemvig og Struer. Overvejende en nåletræsplantage, der dog også sine steder har en stor variation af birk, el og en del løvtræer, lige som der også forekommer flere store åbne hedesletter samt mindre søer midt i plantagen. Midt gennem Klosterhede Plantage løber Flynder Å med en del mindre forgreninger, som gør den til et udstrakt vandløbssystem. Det er dette vandløbssystem midt i et stort øde skovområde, der gjorde, at man i 1999 valgte at udsætte 19 bævere i Klosterhede Plantage, nok også det mest egnede sted i Danmark efter min mening. De 19 bævere har i årene siden formeret sig til den 10-dobbelte bestand, d.v.s. at der skønsmæssigt i dag lever mellem 200 bævere. En del af bestanden har også flyttet sig en del. Jeg har således selv iagttaget tegn på bæveraktivitet så langt mod syd som ved Holme Å i Sydjylland (Varde Å-systemet). Jeg ved, at der f.eks. også lever bævere tæt ved Fjerritslev nord for Limfjorden.Bæverne i Klosterhede Plantage

Da bævere primært er nataktive og sky, kræver det en god portion held at se dyrene; men              Her ses et sted, hvor bæverne har været flittige! 
bæverne efterlader sig tydelige spor i landskabet, der hvor de lever, fordi de fælder træer, afbarker
dem (de æder simpelthen bark og træ) og bygger dæmninger, hvorved de opstemmer vandløb og skaber nogle små kunstige søer, så de kan få indgangen til deres hule til at ligge under vand, selv om selve hulen ligger over vand. Bæverne er således et spændende nyt   

indslag i dansk natur   -  og oprindeligt!                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Mine aktuelle ture til Kilen og Klosterheden:


Det startede med, at jeg deltog på en vintertur i vinteren 2015. Siden har jeg selv haft lavet flere ture dertil (nogle gennem Outsite, og nogle gennem Natur og Fjeld), som alle har fundet sted om efteråret, sidst i september. På denne tid af året får turen typisk et ekstra kolorit, idet kronhjortene er i brunst på denne tid af året. Dette opleves ved, at der høres en uafbrudt koncert af hjortebrøl fra solnedgang og hele natten igennem.


Turene starter typisk en fredag eftermiddag ved Struer Station, hvorfra vi vandrer ud langs sydsiden af Kilen, der er et langt nor, der fra udmundingen lige nord for Struer strækker sig mod vest. Den sidste halvdelen af stykket langs Kilen er ret kuperet og på små stier, der desuden kan være fugtige hist og her. Umiddelbart vest for Kilen stiger vi op i det nordøstligste hjørne af Klosterhede Plantage, hvor vi overnatter på shelterpladsen Hornet, i alt vel ca. 8 km.

Resten af turen er forholdsvis flad.


Lørdag fortsætter vi gennem den nordlige del af plantagen –  først til udsigtspunktet Kobbelhøje og ellers hovedsageligt gennem nogle lange, åbne slugter med små vandløb i bunden (ellers kan den udstrakte nåleskov godt blive lidt ensformig) til Møllesøen ca. 10 km fremme og slår lejr ved teltpladsen, Skibakken, der ligger en kilometer længere fremme på en lille bakke med udsigt og over ådalen med Flynder Å. Efter at have slået lejr her, går vi typisk en eftermiddags-rundtur uden oppakning på ryggen. Eftermiddagsturen går langs Flynder Å og rundt i de centrale dele af plantagen, bl.a. til udsigtspunktet Fladhøj, der ligger på en stor åben hedeflade. På denne rundtur ses oftest flere steder tydelige tegn på bævernes aktivitet – mange fældede træer, en enkelt lille dæmning, spor fra en sø til den næste sø osv. Eftermiddagsrundturen er anslået også på ca. 7-8 km, så vi alt går knap 20 km om lørdagen.


Der ud over kan turen indeholde en ekstra tur langs vandløbene ved 22-23-tiden om aftenen for at se eller høre bævere. Dette lønner sig undertiden! Undertiden har der også fundet en tidlig morgentur sted med gevinst for en enkelt turdeltager!


Søndag går vi i regelen et kort stykke mod vest til Rishøje, hvorefter vi går mod syd og igen lidt mod vest og derpå følger nogle små vandløbsslugter mod syd – igen med rigtig mange tegn på bæveraktivitet, bl.a. en større dæmning et sted. Efter at have passeret landevejen mellem Vilhelmsborg og Holstebro ved gården Risbæk, bøjet vi typisk i nordvestlig retning og slutter til sidst ved Vilhelmsborg Kro efter i alt ca. 12 km.

Nogle kører derfra i en bil, som gerne i forvejen er placeret via forudgående kørselskorrespondance i gruppen. Andre tager bus (bus 24 mellem Lemvig og Holstebro kører lige forbi Vilhelmsborg Kro med flere daglige afgange).


Se billeder og billedtekster i fotoalbummet. Link herunder.Links:


Til fotoalbum tilknyttet denne beskrivelse. (Blandede billeder fra flere ture)


Naturstyrelsens folder om Klosterhede Plantage.


Bævere