Århus-Silkeborg Vandrerute med foreslåede rutealternativer.


Århus-Silkeborg-ruten (se den officielle folder om ruten her) er en afmærket vandrerute, der kort beskrevet starter i Århus midtby, går vest ud af byen forbi Brabrand Sø og Årslev Engsø og videre gennem ådalen langs Århus Å og gennem den underskønne Jeksendal til Skanderborg og videre langs nordsiden af Jyllands største sø, Mossø og senere et langt stykke langs Gudenåen, forbi Ry og dernæst gennem Silkeborgskovene  neden om Himmelbjerget og langs rækken af søer mellem Ry og Silkeborg. De afmærkede dele af ruten er alt i alt ca. 73-74 km + et stykke gennem Skanderborg By, som ikke er afmærket. I alt ca. 80 km.


I Århus starter ruten præcist ved Søren Frichsvej lige efter Vestre Ringgade. Man kan dog følge Brabrandstien fra Åboulevarden, der ligger ca. 6-700 m nord for Hovedbanegården ad strøget. Herfra følges Århus Å, hovedsageligt gennem en række grønne områder i midtbyen langs åen.  Efter Ringgaden er man så på Århus-Silkeborg-ruten. Denne og Brabrand-stien går nord om den lange Brabrand Sø (alternativt kan man også følge cykelsti syd om søen) til vejen Byleddet, der ligger ved den egentlige bygrænse, hvor man forlader Brabrandstien. Såfremt man ønsker at undgå den første vandring ud gennem Århus by, kan man jo starte sin vandring her. Byleddet kommer 9,5 km efter start i Århus Midtby.


Efter Byleddet fortsætter Århus-Silkeborg-stien nord om den nu genskabte Årslev Engsø på gruset sti. Man  er omgivet af et ret rigt fugleliv langs søen, der er omgivet af lidt skov på sydsiden og afgræssede engarealer på nordsiden. Efter søen og den lille Ormslev Stationsby følger nogle få km ad små utrafikerede landeveje mellem bølgende korn- og rapsmarker, inden man drejer til venstre ad en smal sti ind i den underskønne og fortryllende Jeksendal (læs folder om Jeksendalen her), hvor man hovedsageligt vandrer langs den snoede og fossende Jeksen Bæk, der bl.a. er hjemsted for vandstær og isfugl. Ruten er gennem Jeksendalen også ret kuperet sine steder. Ruten      
forlader på et tidspunkt dalen og skråner op med Jeksen By på vestsiden af skoven. Her kan jeg dog    Shelterpladsen Tingdalen på mit rutealternativ uden om Skanderborg
alternativt anbefale at fortsætte gennem dalen forbi Kildedalen (jvf. folder) til vejen mellem
Hørning og Nederjeksen
og først gå op der.                                                                                     

                                                                                                         

Syd for Jeksen følges igen nogle km landevej over marker, inden man når Stilling Skov. Den officielle rute går langs med Stilling Skov ad landevej, inden den når bygrænsen til Skanderborg, hvor afmærkningen slutter ved Højvangen, ca. 26-27 km efter start. Afmærkning starter først igen ved Vrold i Skanderborgs sydvestlige hjørne.


Det skal bemærkes, at man - på den officielle rute - på det lange stykke fra Århus til Skanderborg ikke passerer en eneste primitiv lejrplads!Mit rutealternativ uden om Skanderborg gennem Illerup Ådal:

Jeg finder det ikke særlig interessant at gå ind gennem Skanderborg by for at fortsætte ad landeveje på den anden side.


Jeg kan derimod anbefale en rigtig naturskøn rute uden om nævnte by, hvor det er muligt at gå ad små mark- og skovveje og i terrænet – gennem den storslåede lllerup Ådal.


OBS: Nedenstående er et nyt alternativ til erstatning for et tidligere, som gav konflikt med et par lodsejere. Første sted må man ikke krydse en indhegnet mark. Andet sted er der en skovejer, som ejer en skov på mindre end 5 ha. En sådan skov må han faktisk gerne lukke for offentligheden, såfremt den ikke er sammenhængende med et større skovområde - og der er faktisk et lille slip imellem! Det nye alternativ er OK og er i hvert fald bedre end turen gennem Skanderborg by, selv om der indgår en del små landeveje på den sidste halvdel!:


Når du når stilling skov nordfra ad landevejen fra Neder Jeksen, går der et lille spor til højre ind i skoven og dybt ned i en dal. Følg sporet ned i dalbunden og følg sti gennem bunden af dalen. Har du Viewranger GPS på din smartphone, kan du følge denne rute gennem Borgmesterskoven til Tingdalen. Andre kan benytte dette kort samt dette hjælpekort på rutealternativet. (Bemærk, at der er to steder med kort mellemrum, som begge bærer navnet Tingdalen - bemærk også, at man efter sidste ejendom på vejen, Borgmesterskoven, skal krydse et lille stykke gennem skoven, hvor der ikke er vej). I Tingdalen (førstkommende sted med det navn) findes et pragtfuldt beliggende dobbelt-shelter på en skråning i skoven med udsyn over en kløft med et rislende vandløb i bunden. Om shelteret i Tingdalen her. På en lille afsats et stykke over shelteret er det også muligt at slå nogen små vandretelte op. Efter shelteret krydses bækken i bunden af kløften, og man følger en sti op til markvejen, Tingdalvej, som følges til højre mod Mesing. I Mesing rundes et par gårde ved gadekæret, og ny markvej følges mod Mesing Sønderskov.


Længst nede i Mesing Sønderskov er der en ny shelterplads med udsyn over engen i Illerup Ådal ved gammelt offersted, hvor et stort slag fandt sted i jernalderen. (Mange af offergaverne og samt visualisering af det store slag, ses på det nye Moesgaard Museum). Herefter følges en med rødt mærket rute til Foerlev Møllegård, hvorfra en med gult mærket rute følges op ad gennem den anden dal, som også bærer navnet Tingdalen. Herefter følges små landeveje over de små landsbyer Forlev og Illerup til Alken.


(Ved evt. overnatning ville jeg vælge shelteret i Tingdalen, som ligger mest uforstyrret. Shelteret i Mesing Sønderskov ligger ret tæt på motorvejen med støj derfra.)Efter Alken, hvor der findes en frivilligt drevet købmandsbutik (bemærk begrænsede åbningstider) samt en lille jernbanestation, hvor de fleste af Arrivas toge stopper (man kunne derfor fint starte sin vandring her), veksler det lidt mellem landeveje, markveje og stier, af og til i bakket terræn og meget af vejen med udsyn over Jyllands største sø, Mossø, som man vandrer langs nordsiden af - på afstand, men med udsyn over den. Det veksler her mellem skov og åbent landbrugsland. Men skoven bliver mere og mere dominerende, jo længere, man kommer frem på ruten, ind til Ry mest nåleskov.


Efter Emborg  og det berømte Øm Kloster, kan man vælge endnu et rutealternativ gennem Dalgaard Fredningen ved Gudensø og Gudenåen, såfremt man da ikke agter sig til lejrpladsen Mossø Lindholm Hoved for at overnatte!


Lejrpladsen Mossø-Lindholm Hoved er en simpel teltplads med bålplads, men uden drikkevand eller andre faciliteter. Der er dog ejendomme inden for overskuelig afstand, sådan da, selv om der er tyndt befolket. Pladsen ligger i en bevoksning af høje spredte skovfyr. Aftenturen kan gå ud på det idylliske næs, Lindholm Hoved, der stikker ud i Mossø, der ligger lidt syd derfor. Gode fuglekig fra fugletårnet her. Fra Tingdalen og hertil er der ca. 18 km. Pladsen ligger godt 8 km fra Ry Station, når den markerede rute følges til vejen lige vest for Ry. Fortsætter man f.eks. til lejrpladsen ved Store Knøs (læs om denne under Ruter Silkeborg-Ry-Salten Langsø - link herunder), er der i alt ca. 17 km - eller 20 km til gruppelejrpladserne Østre - og Vestre Gåsekær (læs om disse samme sted).


Man er nu inden for mit Søhøjlandskort 1 og kan evt. vælge at kombinere med nogle af mine andre ruteforslag her.


Efter vejen ved Ry, fortsatter ruten langs sydsiden af rækken af søer mellem Ry og Silkeborg. Ruten går her uafbrudt gennem skov hele vejen. Den går neden om Himmelbjerget, og herefter består skoven hovedsageligt af løvskov og især gammel bøg. (Bemærk, at der findes et par rutealternativer til toppen af Himmelbjerget frem for den kendte rute op fra Hotel Julsø. Dels den østlige forbi H.C.Andersens Bænk og dels en vestlig).Vedr. det resterende stykke af Århus-Silkeborgruten mellem Ry og Silkeborg, læs om mulige rutealternativer på siden ”Ruter Silkeborg-Ry-Salten Langsø” og studér mit Søhøjlandskort 1 i tillæg.OBS: Hvis man kombinerer denne rute med min tur fra Silkeborg til Skjernås udløb og tilføjer et stykke fra Lønborg til Nymindegab, har man faktisk en alternativ Kyst-til-kyst-rute på 235 km på tværs af Jylland gennem en perlekæde af naturområder!