Ruter i området Silkeborg-Ry-Salten LangsøInstruks: Sådan bruger du denne side!

Teksten på denne side bør læses samtidig med, at du har Søhøjlandskort 1 åben og kan klikke frem og tilbage mellem tekst og kort! Dette giver det bedste udbytte. Søhøjlandskort 1 finder du i det tilknyttede fotoalbum (link herunder). Der kan zoomes ind på kortet, som du derefter kan flytte rundt med efter behov. Der er markeret flere ruter på kortet i et større netværk, hvor ruterne kan kombineres på mange måder – også sammen med andre ruter, som er indtegnet på de andre Søhøjlandskort m.m.. De forskellige ruter er indtegnet med forskellige farver på kortet. På kortets signaturforklaring kan du se, hvilke farver, de forskellige ruter er indtegnet med og desuden hvordan lejrpladser m.v. er indtegnet. Læs også, hvilke ruter der er afmærket i terrænet, og hvilke der blot er mine supplerende forslag uden afmærkning.

På den indledende side om Det midtjyske Søhøjland finder du en oversigt over de forskellige Søhøjlandskort m.fl., og hvordan disse er placeret i forhold til hinanden. Der er et vist overlap mellem flere af dem. Men samlet dækker de et kæmpe område med mange muligheder.


Til mit fotoalbum for området. Indeholder også "Søhøjlandskort 1".

(Zoom ind på kortene ved at holde courseren over kortet og scrolle baglæns med musen. For at hente billedtekster, klik på "I" i øverste højre hjørne af billedet).

For print af kortene: Zoom ind på højeste zoomniveau og tag nogle skærmprint af de ønkede kortudsnit og beskær, så der kun er kort tilbage. Skær også lidt i siderne, så det kommer til at passe med et A4-ark og tryk gem. Ved udskrift: Fjern flueben fra "tilpas til siden"!Til supplerende fotoalbum med kort og fotos fra en tur rundt om Salten Langsø.           Fra Paradiset neden for Karoline Amaliehøj - Silkeborg Østerskov
(Samme instrukser som ovenfor).

Her er der en rute fra Viewranger over en tur rundt om Salten Langsø.                                           
    

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

OBS: Ud over de indtegnede ruter på kortet, se også en særligt udfordrende rute til 3-dages tur: "Silkeborgsøerne rundt Høj rute", fremlagt som ruter på Vieweranger på den indledende side om Søhøjlandet! Og turen rundt om Salten Langsø, nævnt lige herover!


                           

Beskrivelse:

Strækningen mellem Silkeborg og Ry er en af Danmarks mest populære strækninger til vandring. Og ikke uden grund! Der er bare smukt og varieret, og naturen beriges af en stor portion naturskovsstrategi (mange steder får skoven lov at passe sig selv) i tillæg til de mange søer på strækningen. Der er mulighed for både kuperede og lidt fladere ruter langs søerne. Vandringen går i terrænet hele vejen.


Af officielle ruter på strækningen er der specielt to, nemlig Århus-Silkeborg-ruten og den nye Himmelbjergrute, som går hele vejen rundt om rækken af søer mellem de to byer. Mine ruteforslag på strækningen er mest variationer til disse to, hvor jeg flere steder har fundet, at et rutealternativ var lidt bedre. Flere steder har jeg f.eks. fundet det mere spændende at gå med udsyn over en sø, hvor den officielle rute går midt i en skovtykning på lidt afstand af søen, som derfor slet ikke er synlig.  Dette gælder flere steder langs Brassø, ved Paradiset omkring Gravhoved, ved Slåensøen (snyd ikke jer selv her!) og igen på et langt stykke langs Julsø, både langs sydsiden og langs nordsiden af denne. Langs Gudenåen mellem Ry og Laven gælder det samme, hvor min indtegnede rute går langs åen og over højdepunktet Bryggebjerg, mens                   

Himmelbjergruten følger grusvejen langs marker over Alling by. Jeg skal dog her nævne, at           

etableringen af Himmelbjergruten har medført bygning af flere gangbroer mellem Ry og Birkhede, så det nu er blevet muligt at gå denne strækning uden at komme på asfalt. Dette er et fremskridt!


Bemærk også, at der er et par rutealternativer til toppen af Himmelbjerget, som kan benyttes i stedet for den gængse sti op fra Hotel Julsø, dels en østlig forbi H.C.Andersens Bænk og en vestlig. (Se evt. i folderen om Himmelbjerget. Link nederst på denne side).                                                   

                                                                                                                                                     

Jeg har indtegnet en rute nord om Sejs og Svejbæk for at kæde skovene sammen på den lange strækning. Brug mit hjælpekort på strækningen nord om Svejbæk!

                                                                                                                                                         

Bemærk også min rute over flere højdepunkter gennem Nordskoven: Sindbjerg, Louisehøj, Ulvehoved, Birkehøj og Dronningestolen. Der findes et omtrent ubrudt stiforløb over de sidste 4 af disse punkter. Brug skiltene, der viser vej til dem. (Supplér evt. med folderen om Nordskoven - link nederst på denne side).                                                                                                                                                       


Endelig har jeg en variation, der går syd om Slåensø over højdepunkterne Kongestolen, H.C.Andersens Bænk og Åsen.

Der er også flere: Se kortet! (samt evt. folder om Slåensø. Link nederst på siden).


På samme kort har jeg tegnet min rute rundt om Salten Langsø, og hvordan denne kan kædes sammen med mine øvrige ruter i området. Denne rute kan også gøres som en dagstur i sig selv. Turen er på ca. 25 km, når den smukke runde på Næsset i søens vestlige ende medtages. Uden denne runde er den 3-4 km kortere. Salten Langsø ligger meget uforstyrret med ubrudt natur hele vejen rundt, mest skov. Der fører f.eks. ikke en eneste offentlig vej til den ca. 8 km lange sø.

Se også det særlige album om turen rundt om Salten Langsø (link øverst på denne side!).


Læg også mærke til min alternative sløjfe på Århus-Silkeborg-ruten omkring Dalgaard Fredningen mellem Gl. Rye og Øm Kloster. (D.v.s. her følger jeg en lille lokal afmærket rute inden for fredningen). Man kan se nærmere ved at følge dette link om Dalgaard Fredningen.


Sidst bør jeg nok også lige nævne endnu et uforligneligt udsigtspunkt, nemlig Sukkertoppen, der ligger lidt sydvest for vestenden af Mossø ved Klostermølle. Udflugten hertil kunne måske tage udgangspunkt fra Gl. Rye Teltplads. Jeg har ikke tegnet en rute her. Men følger man skovvejen langs Gudenåen mod vest fra Klostermølle, kommer man til stien, der fører stejlt op til toppen. Der står et lille skilt, hvor stien starter. Ved Klostermølle ligger i øvrigt en kanolejrplads for folk, der har lejet kano på Gudenåen. Der findes også et fugletårn ud til søen og åen ved Klostermølle.En lille ekstra oplysning - overfart med soldreven færge: Der er nu mulighed for, at vandrende og cyklende kan blive færget over ved Svejbæksnævringen, hvor Skyttehusets Camping (på sydsiden) har indsat en lille soldreven færge til dette formål. Man havner derved ved Ålekroen, der ligger på nordsiden af Svejbæksnævringen. Overfart fra modsat side er også muligt. Muligheden er selvfølgelig begrænset til de perioder, hvor Skyttehusets Camping har åbent.Primitive lejrpladser og afstande i ovennævnte område.


1. Pladsen i Silkeborg Østerskov har shelter, bålplads og et skovlokum. Husk drikkevand. Læs mere om pladsen, herunder om drikkevand, under ”3-dages rundvandring i Silkeborgs sydlige opland”.


2.  Næste mulighed er pladserne Østre - og Vestre Gåsekær, der skal bookes på udinaturen.dk. Læs også om disse under ”3-dages rundvandring …”  Pladserne ligger ca. 9 km fra p-pladsen ved Østre Søbad ved Almindsø og 12 km fra Ry Station, evt. lidt mere, afhængigt af den valgte rute.


3. Pladsen ved Storeknøs ligger knap 3 km længere fremme (i retning mod Ry), tæt ved højdepunktet af samme navn, ad den høje rute. Lang brat opstigning dertil. Der er aftensol, men skygge fra træerne om morgenen. Drikkevand hentes i en kilde tæt ved i henhold til planche på pladsen. Der er skovlokum og bålplads. Pladsen er fri. Men der er shelters og lysere pladser et kort stykke syd derfor, som kan lejes ved kontakt til Himmelbjergegnens Efterskole forud, hvis dette ønskes.


4. Lige efter Ry på nordsiden af Birksø følger teltpladsen Skimminghøj, egentlig kun til gæster, der kommer fra vandsiden! Skimminghøj er en betalingsplads, hvor der opkræves et gebyr for at overnatte. Jeg har ikke selv overnattet på pladsen; men der er formentlig bad og andre faciliteter.


5. Ca. 3 km længere fremme, efter Birkhede, følger endnu en stor teltplads, primært for de roende og padlende, nemlig Alling Vest teltplads ved Gudenåen. Også denne var ind til fornyligt en betalingsplads. Betaling er imidlertid ophørt, efter som der ikke mere er vand på pladsen. Pladsen ligger isoleret og idyllisk lige ved Gudenåen 4 km nord for Ry og må benyttes fra 1. maj til efterårsferien. Af fredningsmæssige årsager må den ikke benyttes uden for denne periode.


6. Korsdalhuspladsen ligger i Nordskoven et par km øst for Silkeborg. Det er en gruppelejrplads, der skal bookes på udinaturen.dk. Der er en vandhane på pladsen samt et plant græsareal, hvor der en gang lå en ejendom.


7. De små Fisk er navnet på et offentligt areal, bl.a. med badestrand, lige vest for Sejs. Arealet indbefatter også en overnatningsplads med 6 shelters (2 gamle nærmest vandet og nu 4 nye) næsten lige ud til Brassø. Der er toilet og drikkevand på det offentlige areal, og shelterpladsen er til fri afbenyttelse. Der må også teltes. Der er som regel også lagt brændsel ud. 3½-4 km til Silkeborg Banegård, hvis Himmelbjergruten følges ad stien langs Gudenåen, på denne strækning kaldet Remstrup Å.


Afstanden mellem Ry og Silkeborg er på nordsiden af søerne 22 km ad min skitserede rute, bl.a. over højdepunkterne Bryggebjerg, Sindbjerg, Louisehøj, Ulvehoved, Birkehøj og Dronningestolen.


8. Kallehave-pladsen ligger lidt syd for Gl. Rye og lidt øst for østenden af Salten Langsø. Salten Å løber lidt syd for pladsen. Der er frit teltningsområde i en lille del af skoven. Desuden er der en gruppelejrplads, der kan bookes på udinaturen.dk. Ud over en lille bålplads er der ingen faciliteter på selve pladsen; men et par hundrede meter nord for den, ligger der en bålhytte, som kan bruges til ophold, men ikke må bruges til overnatning. Der er ikke drikkevand på pladsen, men ejendomme inden for overskuelig afstand! Pladsen ligger 7½ km fra Ry Station ad Århus-Silkeborg-ruten, så langt denne kan følges - d.v.s. ca. til Emborg Bro og derefter et stykke mod vest ad smal grusvej og så ind i skoven (se mit kort).


9. Gl.Rye teltplads, undertiden benævnt som Gudenåcentralens teltplads, er egentlig en stor kanolejrplads hvor der betales et beløb til indehaveren. 35 kr, så vidt jeg husker. Der er vand og bad samt bålpladser. Pladsen ligger på sydsiden af Salten Å. (Og der må ikke roes længere op ad Salten Å og ikke op i Salten Langsø!). Jeg har selv overnattet der flere gange, også om vinteren.


10. Der findes en lille teltplads ved Galgebakken i Gl.Rye, tilhørende den lokale DDS spejdergruppe, som gerne vil kontaktes inden brug af pladsen.


11. Pladsen Mossø-Lindholm Hoved er en simpel teltplads på Århus-Silkeborg-ruten med bålplads, men uden drikkevand eller andre faciliteter. Der er dog ejendomme inden for overskuelig afstand, sådan da, selv om der er tyndt befolket. Pladsen ligger i en bevoksning af høje spredte skovfyr. Aftenturen kan gå ud på det idylliske næs, Lindholm Hoved, der stikker ud i Jyllands største sø, Mossø, der ligger lidt syd derfor. Gode fuglekig her - der findes et fugletårn. Lejrpladsen ligger godt 8 km fra Ry Station ad Århus-Silkeborg-ruten - og lidt videre ad en grusvej (studér min kortskitse og/eller udinaturen.dk..Links:


Til mit fotoalbum, der også indeholder kortskitser fra strækningen.Århus-Silkeborg Vandrerute


Himmelbjergruten


Naturstyrelsens folder om Slåensø


Naturstyrelsens folder om Himmelbjerget


Naturstyrelsens folder om Nordskoven