3-dages rundvandring i Silkeborgs sydlige OplandInstruks: Sådan bruger du denne side!

Teksten på denne side bør læses samtidig med, at du har Søhøjlandskort 2 åben og kan klikke frem og tilbage mellem tekst og kort! Dette giver det bedste udbytte. Søhøjlandskort 2 finder du i det tilknyttede fotoalbum (link herunder). Der kan zoomes ind på kortet, som du derefter kan flytte rundt med efter behov. Der er markeret flere ruter på kortet i et større netværk, hvor ruterne kan kombineres på mange måder – også sammen med andre ruter, som er indtegnet på de andre Søhøjlandskort m.m.. De forskellige ruter er indtegnet med forskellige farver på kortet. På kortets signaturforklaring kan du se, hvilke farver, de forskellige ruter er indtegnet med og desuden hvordan lejrpladser m.v. er indtegnet. Læs også, hvilke ruter der er afmærket i terrænet, og hvilke der blot er mine supplerende forslag uden afmærkning.

På den indledende side om Det midtjyske Søhøjland finder du en oversigt over de forskellige Søhøjlandskort m.fl., og hvordan disse er placeret i forhold til hinanden. Der er et vist overlap mellem flere af dem. Men samlet dækker de et kæmpe område med mange muligheder.


Til  fotoalbum for turen. Indeholder også "Søhøjlandskort 2" med ruten.

(Man kan zoome ind på kortet ved at holde markøren over kortet og scrolle baglæns med musen; billedtekster hentes ved at klikke på "I" i billedets øverste højre hjørne!)

For print af kortene: Zoom ind på højeste zoomniveau og tag nogle skærmprint af de ønkede kortudsnit og beskær, så der kun er kort tilbage. Skær også lidt i siderne, så det kommer til at passe med et A4-ark og tryk gem. Ved udskrift: Fjern flueben fra "tilpas til siden"!Foruden ovenstående kort er der nederst på siden linket til ruten på Viewranger med forskellige variationer! Øvrige links også nederst på siden.

                                                                                                                                                       Udsigt fra passage gennem Skærbæk Plantage       

                                                                                                                                              

Beskrivelse:

Vesterskoven, Funder Ådal, Hørbylunde, Sepstrup Sande, Vrads Sande, Vellingskovene, Løndal Skov, Salten Profilet, Salten Ådal, Salten Langsø, Salten Skov, Sønderskoven og Østerskoven.

                                                                                                                                             

Denne tur er virkelig en favorittur, som jeg selv har vandret adskillige gange, helt eller delvist –  og nogle gange med lidt afvigelser fra det indtegnede. Stort set hele ruten 

går i terrænet, på skovveje, stier o.l..  Variationen af forskellige naturtyper er stor med løvskov, nåleskov, heder, store ådale og også søer flere steder på strækningen. Store bakker og stigninger med udsyn forekommer også.


En typisk kommentar fra andre, som jeg har haft med på turen: ”Man skulle jo ikke tro, at det var Danmark” på de mest kuperede steder.


Udsigtspunkter på ruten: Frederik d. 7.s høj i Silkeborg Vesterskov, Velling Kalv i Velling Skov og Salten Profilet på nordsiden af Salten Ådal samt Kongestolen lidt afhængigt af, hvilket rutealternativ der vælges, idet ruten splitter op et par steder.


Kombinér evt. turen med nogle af mine andre ruter, f.eks. turen rundt om Salten Langsø.


Et oplagt startsted kunne være p-pladsen ved Østre Søbad på Horsensvej syd for Silkeborg i østenden af Almindsø. Kan nås med bybus 4 fra banegården eller man kan gå dertil f.eks. ad Århus-Silkeborgstien.                                                                                                       

                                                                                                                                               

Hold godt øje, når du orientérer dig efter kortene!                                                                

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                 

Nogle svære steder på ruten:                                                                                                       

Der er nogle steder, hvor det måske kan være svært at følge min skitse. Herunder følger lidt hjælp:                                                                                                                                       


Inde i Vesterskoven, knap 2 km efter start ved Østre Badanstalt, deler min rute i 2 mulige valg. Delingen finder sted ved et stort kryds midt i skoven, hvor der står et stort træ midt i krydset.


1. Den sydlige variant over Frederik d. 7. høj og Jenskær: 

Følg den store skovvej i sydlig retning til ca. 200 m efter det næste store kryds. Følg herefter et lille spor til højre. Sporet slår en bue mod syd og retter sig ud, så det nogenlunde kommer til at løbe parallelt med den vej, du forlod. Kryds lige over den næste skovvej lidt nordvest for skovfogedboligen. Snart efter havner du på en ny skovvej, der går i vestsiden af en stor lysning. Følg denne til det første lille træskilt, der viser mod Frederik d. 7.s høj. Følg herefter skiltene til dette udsigtspunkt. Nyd udsigten over Funder Ådal! Gå herefter godt 100 m tilbage og drej til højre. Lang og stejl nedstigning følger. Efter nedstigningen drejes til venstre ad skovvejen. Følg skovvejen så langt mod syd, som det er muligt. Lige før en stejl skråning nedad, drejer skovvejen skarpt til venstre, så den ikke går nedad. Følg vejen ca. 10 m i denne retning og drej så til højre ad en lille sti, der snor sig ned over skråningen. Du havner i bunden af Dybdalen ved en lille sø i en mose, Jenskær. Her kan der tankes vand af en bæk – der er et arrangement med en slange gennem et lille "hus", hvor vandet samles op. Lejrpladsen v. Jenskær ligger 200 m mod øst. Skal du ikke overnatte, følg stien øst om søen til den anden side af dalen og følg vejen derovre mod vest. Fortsættelsen herefter skulle være enkel.


2. Den nordlige variant over Funderholme og Funder Skov: 

Følg skovvejen til højre (nordvest) ca. 50 m og drej til venstre ad et lille spor. Efter endnu 50 m står man ved en skrænt med udsyn lige frem. Drej til højre og følg stien langs bakkekammen så langt, det er muligt. Til sidst havner man nede på den skovvej, der løber nederst i dalen til venstre. Følg denne til en lille p-plads. Hold til venstre ca. 200 m, til Gjessøvejen (asfalteret) nås. Drej til venstre ad denne og igen til højre ad lille skovvej 100 m fremme. Skovvejen snor sig langsomt nedad den næste lille km’s vej. Passér bommen i skovkanten og fortsæt ad markvejen forbi en stor ejendom med heste (Silkeborg Rideklub). Fortsæt til højre ca. ½ km ad lille snoet asfaltvej forbi en put and take sø og drej til venstre lige efter passage af Funder Å. Følg markvejen i kanten af Funderholme 200 m, hold til venstre og drej igen til højre efter 100 m. Efter passage af en lille jernbaneoverskæring for gående, fortsæt 100 m op ad smal grusvej og drej til venstre ad en lille sti, også op ad bakke. Nyd udsigterne her! Stien ender i en grusvej, som følges nogle hundrede meter til kanten af Funder Skov. Forlad vejen, hvor denne drejer skarpt til venstre over banen og fortsæt i stedet lige ud ind i skoven ad en smal sti. Gennem Funder Skov følger flere snoede stier i et forløb, der er svært at beskrive. Men så længe jernbanen er synlig lidt til venstre nede ad skråningen, er man på rette vej. Flere dybe kløfter med rislende vandløb i bunden passeres. Til sidst nås en lille asfaltvej, som krydser jernbanen lidt nede. Lige før jernbaneoverskæringen kan man gå til højre ad en lille vej forbi den gamle Funder Station. Her begynder Funder-Ejstrup Natursti, som følges det næste lange stykke. Eller som jeg foretrækker: Følg skovvejen, der går parallelt med banestien den første km og følg derefter banestien.


Efter shelteret i Hørbylunde: 

Følg afmærkning på Hærvejsruten for at komme ned fra banestien og videre ad Hærvejen. (Man drejer til højre og nedad i en cirkel og derefter under en viadukt under det gamle banelegeme).


I Sepstrup Sande (åbent hedeareal efter Sepstrup):

Vær obs på, hvor Hærvejsruten drejer mod øst gennem en dal, Dybdalen, og fortsæt i stedet lige ud over heden, forbi søen Koldsø og gennem Skærbæk Plantage. Det lønner sig! Drej til venstre et stykke efter Koldsø og til højre knap ½ km senere.


½ km før shelteret i Vrads Sande (synligt på denne afstand over heden) findes der en afmærkning fra Hærvejsstien til Bryrupbanestien ad en lille forbindelsesvej gennem skoven. Dette er markeret med et skilt. Forbindelsestien mellem Hærvej og Bryrupbanesti er også markeret på Søhøjlandskort 2.


Fra shelterpladsen ved Vrads Station til Velling Kalv: Følg den gule rute i folderen om Vellingskovene. Dette er et meget kuperet stykke! Fra toppen: Nyd den fantastiske udsigt over Salten Ådal! Efter Velling Kalv kan man følge en smal stejl sti ned ad skråningen til skovvejen lige nord for.Øst for Katrinedal følger igen et par valgmuligheder:


Sydlig variant gennem Løndal Skov: 

Efter Hundsø skal man holde mod øst ca. ½ km, hvorefter man drejer til højre og igen skarpt til venstre efter endnu 200 m. Lidt oppe ad denne vej, hold til venstre ad det mindste spor. Herefter er det svært at beskrive vejen. Men hold så nordligt som muligt mod skovkanten. Der findes en vej langs skovkanten med flotte udsyn over Salten Ådal og mod Salten Profilet og Tyskerbakken (store lyngbakker) på den modsatte side.


Nordlig rute over Salten Profilet og Tyskerbakken: 

Nord for Katrinedal følges Lysholmvej (markvej), der snor sig mod øst - gennem et smukt kuperet landskab af overdrevsmarker og græsbevokset marginaljord - til gården Engetved, hvor der drejes til højre. Vejen følges til et lille skilt mod Salten Profilet. Det næste ret korte stykke over Salten Profilet mod Tyskerbakken kan være svært fremkommeligt p.g.a. meget tilgroning (foruden stigninger). Men der er en lille sti. Følg mit lille hjælpekort. Det er must at komme over de to punkter. På toppen af Tyskerbakken er der udsigt og læ samtidigt p.g.a. spredt enebærbevoksning! Perfekt sted til frokostpausen med udsigt over Salten Ådal!


Ved Næsset i vestenden af Salten Langsø:

Dagsturen er lang; men har man overskud, er en rundtur på Næsset en rigtig flot afstikker!
Lejrpladser og afstande på ruten:


1. Lejrpladsen ved Jenskær i Dybdalen i Silkeborg Vesterskov er en simpel teltplads med bålplads og et borde/bænkesæt. Der er drikkevand i en lille bæk ved selve Jenskær,

200 m vest for pladsen. Der er lavet et arrangement med en slange gennem et lille "hus", der samler vandet op. Pladsen ligger godt 5½ km efter Østre Søbad, hvis den indtegnede rute følges over Frederik d. 7.s høj – ret kuperet stykke!

OBS: En evt. lille aftenudflugt fra lejrpladsen kunne gå op i Kjellerup Dal, der er en stejl tværgående erosionsdal på Dybdalens sydskråninger med et lille rislende vandløb i bunden. Følg stien over til Dybdalens sydside og passér et gammelt savværk. Fortsæt herefter brat op gennem Kjellerup Dal. Samme vej tilbage.


2. Lejrpladsen ved Den skæve Bane i Hørbylunde på det korte stykke, hvor Hærvejen og Funder-Ejstrup Natursti er sammenfaldende, er en hyggelig plads med shelter, borde/bænkesæt, bålplads, vandpumpe, brændeskjul og tørkloset. Vandet i pumpen smager lidt af jern, men er garanteret rent af Silkeborg Kommune, der hvert år tager vandprøver. En evt. aftentur uden rygsækken kunne gå til St. Hørbyhøj (se evt. Søhøjlandskort 3)

Pladsen ligger ca. 12 km efter Østre Søbad, uanset hvilket af de to rutealternativer, der vælges – via Funder Skov eller over Frederik d. 7.s høj i Silkeborg Vesterskov.


3. Næste plads er shelteret ved Vrads Sande, der ligger ca. 1½ km nord for Vrads lidt bag Vrads Sande Meditationscenter. Pladsen er ny, første gang set i 2015 og har shelter, bålplads, borde- bænkesæt og vandhane og har en prima udsigt i nordlig retning over et åbent hedeareal. Pladsen ligger på Hærvejens vandrerute ca. 10 km efter pladsen i Hørbylunde.

(Men her lønner det sig at følge min rute forbi Koldsø og gennem Skærbæk Plantage frem for at følge Hærvejen hele vejen!)


4. Shelterpladsen ved Vrads Station har hele 3 shelters, tørkloset, vandhane, bålplads og et par store borde/bænkesæt. Pladsen ligger i skoven, og der er lidt plads til telte mellem træerne også. Pladsen ligger på Bryrupbanestien og nogle få hundrede meter syd for sommerrestauranten ved Vrads Station, som er endestation for veteranjernbanen mellem Vrads og Bryrup. (Da  pladsen ligger dybt nede i en dalsænkning, er der ikke mobildækning!)

Godt 2½ km fra shelteret ved Vrads Sande og godt 12 km efter pladsen i Hørbylunde.


5. En meget simpel plads ved Hundsø. Pladsen ligger lidt oppe på et lille bakkedrag bag søen, mellem træerne. Ingen faciliteter bortset fra, at det er tilladt at slå telt op – der skal dog vist være en bålplads. Drikkevand skal hentes i Katrinedal ca. 1½ km borte. Har man vandrensningsudstyr kan man evt. rense vandet fra Hundsø. Ved Hundsø, der er en idyllisk skovsø, er der en plads med borde/bænkesæt og en bålplads, som er almindeligt brugt til dagsophold og som badested. Pladsen ligger godt 6 km efter pladsen ved Vrads Station ad den skitserede rute over højdepunktet, Velling Kalv – temmelig kuperet stykke! (OBS: Supplér her evt. mit kort med kortet i folderen om Vellingskovene og følg den gule rute heri til Velling Kalv. Fra Velling Kalv går der en smal sti stejlt ned ad skråningen til skovvejen lige nord for).


6. Efter et langt stykke uden nogen lejrpladser følger to små idylliske gruppelejrpladser i Silkeborg Sønderskov, Østre Gåsekær og Vestre Gåsekær, på hvert sit lille næs ud til Borresø, nogle få hundrede meter nord for Slåensø og ca. 300 m fra hinanden. Pladserne skal bookes på www.udinaturen.dk. Der findes bålplads på hver af pladserne. Ved Østre Gåsekær findes et lille skovlokum inde mellem træerne. Ved Vestre Gåsekær findes et borde/bænkesæt samt en bådebro. Ellers ingen faciliteter. De to pladser er meget idyllisk beliggende. Drikkevand hentes i Slåensø, der skal være Danmarks reneste sø. Et godt sted at tage vandet er i søens afløb ved Millingebækken. Afstand: Godt 16 km efter pladsen ved Hundsø og godt 22½ km fra pladsen ved Vrads Station ad den nordlige skitserede rute over Salten Profilet og Tyskerbakken.


7. Pladsen i Silkeborg Østerskov har shelter, bålplads og et skovlokum. Ingen øvrige faciliteter. Drikkevand skal medbringes fra skovløberhuset, Borresøhus (2 km – udendørs vandhane i indkørslen), der ligger hvor Århus-Silkeborgruten forlader Paradisvejen lige øst for Virklund og går mod nord ind i skoven – eller ved skovløberhuset, Myrhus (3 km – udendørs vandhane ved et udhus), der ligger lige øst for Østre Søbad med udsigt over Brassø (Skallervig). Pladsen ligger godt 24 km fra shelterpladsen ved Vrads Station og ca. 18 km fra pladsen ved Hundsø ad mine indtegnede ruter. Der er godt 3 km til Østre Søbad ved Almindsø.
Ruter på Viewranger


Den 3-dages rundvandring i Silkeborgs sydlige opland


3-dages rundtur, nordligt alternativ om Funder Ådal og - Skov


3-dages rundvandring, sydligt alternativ gennem Løndal Skov


3-dages rundvandring, genvej Rødebækhus-ØsterskovenOBS: Ud over ovennævnte rute, se også en særligt udfordrende rute til 3-dages tur: "Silkeborgsøerne rundt Høj rute", fremlagt som ruter på Vieweranger på den indledende side om Søhøjlandet! Hvis du vil have særligt mange højdemeter på din tur!Links i øvrigt:


Til fotoalbum, også med kortskitse over ruten.Hærvejen


Funder-Ejstrup Natursti (Den skæve Bane)


Horsens-Silkeborg (Bryrupbanestien)


Naturstyrelsens folder om Århus-Silkeborg Vandrerute


Om fredninger i Vrads Sande, Salten Ådal og Snabegårdområdet.


Naturstyrelsens folder om Vellingskovene


Om Salten Profilet her og her


Naturstyrelsens folder om Slåensø